Ogłoszenie Dyrekcji ZZOZ w Wadowicach w sprawie przetargu nieograniczonego na wynajem 2,0m2 powierzchni ścian znajdujących się wewnątrz budynku Centrum Medycznego Powiatu Wadowickiego.

dodano 21-04-2023 r.

Ogłoszenie Dyrekcji ZZOZ w Wadowicach w sprawie przetargu nieograniczonego na wynajem 3,0m2 powierzchni ścian znajdujących się wewnątrz budynku Centrum Medycznego Powiatu Wadowickiego.

dodano 07-04-2023 r.

dodano 21-04-2023 r.

Ogłoszenie Dyrekcji ZZOZ w Wadowicach w sprawie przetargu nieograniczonego na wynajem powierzchni użytkowej zlokalizowanej w budynkach: Pawilonu C i D z przeznaczeniem na zainstalowanie automatów do sprzedaży zimnych i ciepłych napojów oraz suchych przekąsek.

dodano 13-03-2023 r.

dodano 22-03-2023 r.

Ogłoszenie Dyrekcji ZZOZ w Wadowicach w sprawie konkursu dot. udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych – częściowe uzupełnienie badań wykonywanych w ZZOZ w Wadowicach.

dodano 13-12-2022 r.

dodano 19-12-2022 r.

dodano 21-12-2022 r.

dodano 28-12-2022 r.

Ogłoszenie Dyrekcji ZZOZ w Wadowicach w sprawie II przetargu nieograniczonego na zbycie mienia ruchomego – wyposażenia kuchni szpitalnej.

dodano 17-12-2021 r.

dodano 31-12-2021 r.

Ogłoszenie Dyrekcji ZZOZ w Wadowicach w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań histopatologicznych i cytologicznych (zapewnienie całodobowego dostępu do tych badań) oraz wykonywanie badań śródoperacyjnych i pośmiertnych.

dodano 04-10-2021 r.

dodano 29-10-2021 r.

Ogłoszenie Dyrekcji ZZOZ w Wadowicach w sprawie przetargu nieograniczonego na zbycie mienia ruchomego. Własność ZZOZ w Wadowicach.

dodano 03-09-2021 r.

dodano 14-09-2021 r.

Ogłoszenie Dyrekcji ZZOZ w Wadowicach w sprawie II przetargu nieograniczonego na zbycie mienia ruchomego. Własność ZZOZ w Wadowicach.

dodano 02-09-2021 r.

dodano 17-09-2021 r.

dodano 27-09-2021 r.

Ogłoszenie Dyrekcji ZZOZ w Wadowicach w sprawie przetargu nieograniczonego na zbycie mienia ruchomego. Własność ZZOZ w Wadowicach.

dodano 19-07-2021 r.

dodano 28-07-2021 r.

dodano 06-08-2021 r.

Ogłoszenie Dyrekcji ZZOZ w Wadowicach w sprawie sprzedaży mienia ruchomego – Mercedes-Benz/Autoform typ. Sprinter 216 CDI Ambulans.

dodano 27-05-2021 r.

Ogłoszenie Dyrektora ZZOZ w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, powiat wadowicki, województwo małopolskie z dnia 28.04.2021r. w sprawie V przetargu nieograniczonego na zbycie mienia ruchomego – Mercedes-Benz/Autoform typ. Sprinter 216 CDI Ambulans.

dodano 28-04-2021 r.

dodano 13-05-2021 r.

Ogłoszenie Dyrektora ZZOZ w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, powiat wadowicki, województwo małopolskie z dnia 08.04.2021r. w sprawie IV przetargu nieograniczonego na zbycie mienia ruchomego – Mercedes-Benz/Autoform typ. Sprinter 216 CDI Ambulans.

dodano 08-04-2021 r.

dodano 21-04-2021 r.

Ogłoszenie Dyrektora ZZOZ w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, powiat wadowicki, województwo małopolskie z dnia 25.01.2021r. w sprawie III przetargu nieograniczonego na zbycie mienia ruchomego – Mercedes-Benz/Autoform typ. Sprinter 216 CDI Ambulans.

dodano 25-01-2021 r.

dodano 09-02-2021 r.

Ogłoszenie Dyrektora ZZOZ w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, powiat wadowicki, województwo małopolskie z dnia 30.12.2020r. w sprawie II przetargu nieograniczonego na zbycie mienia ruchomego – Mercedes-Benz/Autoform typ. Sprinter 216 CDI Ambulans.

dodano 13-01-2021 r.

dodano 25-01-2021 r.

Scroll Up