Ogłoszenie Dyrekcji ZZOZ w Wadowicach dot. przetargu nieograniczonego na zbycie mienia ruchomego – pojazdu marki Medcedes-Benz, model 313 Sprinter CDI E3 3.5t.

Plik do pobrania:

dodano 04-06-2024

dodano 13-06-2024


Ogłoszenie Dyrekcji ZZOZ w Wadowicach dot. konkursu na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki w Poradni Okulistycznej CMPW oraz w ramach pracy oddziału Chirurgii 1-go dnia, w tym zabiegów witrektomii i zaćmy.

Plik do pobrania:

dodano 07-05-2024

Pytania i odpowiedzi:

dodano 09-05-2024


Ogłoszenia i protokoły:

dodano 13-05-2024

Protokół końcowy:

dodano 20-05-2024


Ogłoszenie Dyrekcji ZZOZ w Wadowicach dot. przetargu nieograniczonego na dzierżawę części działki nr 1000/4 o powierzchni 24,5m2 położonej w rejonie Placu Kościuszki przy ul. Jagiellońskiej w Wadowicach z przeznaczenie na prowadzenia działalności gospodarczej handlowo-usługowej.

Plik do pobrania:

dodano 17-04-2024

dodano 25-04-2024


Ogłoszenie Dyrekcji ZZOZ w Wadowicach dot. przetargu nieograniczonego na zbycie mienia ruchomego – bronchofiberoskopu.

Plik do pobrania:

dodano 11-03-2024

dodano 15-03-2024


Ogłoszenie Dyrekcji ZZOZ w Wadowicach dot. przetargu nieograniczonego na dzierżawę części działki nr 1000/4 o powierzchni 24m2 położonej w rejonie Placu Kościuszki przy ul. Jagiellońskiej w Wadowicach z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej handlowo-usługowej.

Plik do pobrania:

dodano 15-02-2024

dodano 27-02-2024


Ogłoszenie Dyrekcji ZZOZ w Wadowicach dot. konkursu na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii w Poradni Kardiologicznej CMPW oraz konsultacji kardiologicznych do planowanych zabiegów implantacji rozrusznika/kardiowertera.

Plik do pobrania:

dodano 08-01-2024

dodano 16-01-2024

dodano 23-01-2024


Ogłoszenie Dyrekcji ZZOZ w Wadowicach dot. konkursu na pełnienie funkcji Lekarza Kierującego Oddziałem Rehabilitacji Ogólnoustrojowej oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w godzinach podstawowej ordynacji w ramach Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Oddziału Rehabilitacji Dziennej.

Plik do pobrania:

dodano 30-11-2023


Ogłoszenie Dyrekcji ZZOZ w Wadowicach dot. konkursu na pełnienie funkcji Lekarza Kierującego Oddziałem Rehabilitacji Ogólnoustrojowej oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej w godzinach podstawowej ordynacji w ramach Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Oddziału Rehabilitacji Dziennej.

Plik do pobrania:

dodano 27-11-2023

Ogłoszenie Dyrekcji ZZOZ w Wadowicach na wykonywanie zabiegów w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Pliki do pobrania:

dodano 14-07-2023 r.

dodano 21-07-2023 r.

dodano 31-07-2023


Ogłoszenie Dyrekcji ZZOZ w Wadowicach w sprawie II przetargu nieograniczonego na dzierżawę części działki nr 1000/4 o powierzchni 6,0m2 położonej w rejonie placu Kościuszki przy ul. Jagiellońskiej w Wadowicach z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej handlowo-usługowej.

dodano 20-06-2023 r.

dodano 30-06-2023 r.

Ogłoszenie Dyrekcji ZZOZ w Wadowicach w sprawie przetargu nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 8,93m2 położonego na I piętrze w budynku CMPW z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej handlowo-usługowej (w zakresie doboru i sprzedaży aparatów słuchowych przez 2 dni w tygodniu – poniedziałek i czwartek w godzinach od 1100 do 1500).

dodano 19-06-2023 r.

dodano 27-06-2023 r.

Ogłoszenie Dyrekcji ZZOZ w Wadowicach w sprawie przetargu nieograniczonego na dzierżawę części działki nr 1000/4 o powierzchni 6,0m2 położonej w rejonie placu Kościuszki przy ul. Jagiellońskiej w Wadowicach z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej handlowo-usługowej.

dodano 12-06-2023 r.

dodano 20-06-2023 r.

Ogłoszenie Dyrekcji ZZOZ w Wadowicach w sprawie przetargu nieograniczonego na wynajem 2,0m2 powierzchni ścian znajdujących się wewnątrz budynku Centrum Medycznego Powiatu Wadowickiego.

dodano 21-04-2023 r.

dodano 28-04-2023 r.

Ogłoszenie Dyrekcji ZZOZ w Wadowicach w sprawie przetargu nieograniczonego na wynajem 3,0m2 powierzchni ścian znajdujących się wewnątrz budynku Centrum Medycznego Powiatu Wadowickiego.

dodano 07-04-2023 r.

dodano 21-04-2023 r.

Ogłoszenie Dyrekcji ZZOZ w Wadowicach w sprawie przetargu nieograniczonego na wynajem powierzchni użytkowej zlokalizowanej w budynkach: Pawilonu C i D z przeznaczeniem na zainstalowanie automatów do sprzedaży zimnych i ciepłych napojów oraz suchych przekąsek.

dodano 13-03-2023 r.

dodano 22-03-2023 r.

Ogłoszenie Dyrekcji ZZOZ w Wadowicach w sprawie konkursu dot. udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych – częściowe uzupełnienie badań wykonywanych w ZZOZ w Wadowicach.

dodano 13-12-2022 r.

dodano 19-12-2022 r.

dodano 21-12-2022 r.

dodano 28-12-2022 r.

Ogłoszenie Dyrekcji ZZOZ w Wadowicach w sprawie II przetargu nieograniczonego na zbycie mienia ruchomego – wyposażenia kuchni szpitalnej.

dodano 17-12-2021 r.

dodano 31-12-2021 r.

Ogłoszenie Dyrekcji ZZOZ w Wadowicach w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań histopatologicznych i cytologicznych (zapewnienie całodobowego dostępu do tych badań) oraz wykonywanie badań śródoperacyjnych i pośmiertnych.

dodano 04-10-2021 r.

dodano 29-10-2021 r.

Ogłoszenie Dyrekcji ZZOZ w Wadowicach w sprawie przetargu nieograniczonego na zbycie mienia ruchomego. Własność ZZOZ w Wadowicach.

dodano 03-09-2021 r.

dodano 14-09-2021 r.

Ogłoszenie Dyrekcji ZZOZ w Wadowicach w sprawie II przetargu nieograniczonego na zbycie mienia ruchomego. Własność ZZOZ w Wadowicach.

dodano 02-09-2021 r.

dodano 17-09-2021 r.

dodano 27-09-2021 r.

Ogłoszenie Dyrekcji ZZOZ w Wadowicach w sprawie przetargu nieograniczonego na zbycie mienia ruchomego. Własność ZZOZ w Wadowicach.

dodano 19-07-2021 r.

dodano 28-07-2021 r.

dodano 06-08-2021 r.

Ogłoszenie Dyrekcji ZZOZ w Wadowicach w sprawie sprzedaży mienia ruchomego – Mercedes-Benz/Autoform typ. Sprinter 216 CDI Ambulans.

dodano 27-05-2021 r.

Ogłoszenie Dyrektora ZZOZ w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, powiat wadowicki, województwo małopolskie z dnia 28.04.2021r. w sprawie V przetargu nieograniczonego na zbycie mienia ruchomego – Mercedes-Benz/Autoform typ. Sprinter 216 CDI Ambulans.

dodano 28-04-2021 r.

dodano 13-05-2021 r.

Ogłoszenie Dyrektora ZZOZ w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, powiat wadowicki, województwo małopolskie z dnia 08.04.2021r. w sprawie IV przetargu nieograniczonego na zbycie mienia ruchomego – Mercedes-Benz/Autoform typ. Sprinter 216 CDI Ambulans.

dodano 08-04-2021 r.

dodano 21-04-2021 r.

Ogłoszenie Dyrektora ZZOZ w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, powiat wadowicki, województwo małopolskie z dnia 25.01.2021r. w sprawie III przetargu nieograniczonego na zbycie mienia ruchomego – Mercedes-Benz/Autoform typ. Sprinter 216 CDI Ambulans.

dodano 25-01-2021 r.

dodano 09-02-2021 r.

Ogłoszenie Dyrektora ZZOZ w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, powiat wadowicki, województwo małopolskie z dnia 30.12.2020r. w sprawie II przetargu nieograniczonego na zbycie mienia ruchomego – Mercedes-Benz/Autoform typ. Sprinter 216 CDI Ambulans.

dodano 13-01-2021 r.

dodano 25-01-2021 r.

Scroll Up