Ogłoszenie Dyrektora ZZOZ w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, powiat wadowicki, województwo małopolskie z dnia 30.12.2019r. w sprawie przetargu nieograniczonego na dzierżawę części działki nr 1000/4 o powierzchni 220m2 położonej w rejonie Placu Kościuszki w Wadowicach z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej handlowo-usługowej.

dodano 20-07-2020 r.

dodano 30-07-2020 r.


Ogłoszenie Dyrektora ZZOZ w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, powiat wadowicki, województwo małopolskie z dnia 30.12.2019r. w sprawie przetargu nieograniczonego na wynajem 4m2 powierzchni użytkowej (4 miejsc) w budynku pawilonu “C” (II i III piętro) z przeznaczeniem na zainstalowanie 2 szt. automatów na ciepłe napoje oraz 2 szt. automatów do soków i przekąsek.

dodano 19-05-2020 r.

dodano 26-05-2020 r.


Ogłoszenie Dyrektora ZZOZ w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, powiat wadowicki, województwo małopolskie z dnia 30.12.2019r. w sprawie II przetargu nieograniczonego na najem powierzchni ścian znajdujących się wewnątrz budynku Powiatowej Przychodni Specjalistycznej w Wadowicach.

dodano 15-05-2020 r.

dodano 22-05-2020 r.


Ogłoszenie Dyrektora ZZOZ w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, powiat wadowicki, województwo małopolskie z dnia 30.12.2019r. w sprawie przetargu nieograniczonego na najem powierzchni ścian znajdujących się wewnątrz budynku Powiatowej Przychodni Specjalistycznej w Wadowicach.

dodano 04-05-2020 r.

dodano 15-05-2020 r.


Ogłoszenie Dyrektora ZZOZ w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, powiat wadowicki, województwo małopolskie z dnia 30.12.2019r. w sprawie II przetargu nieograniczonego na zbycie mienia ruchomego własność ZZOZ w Wadowicach.

dodano 31-12-2019 r.


Ogłoszenie Dyrektora ZZOZ w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, powiat wadowicki, województwo małopolskie z dnia 20.12.2019r. w sprawie przetargu nieograniczonego na zainstalowanie na terenie pawilonu “C” i pawilonu “D” 4 automatów, w tym 2 na ciepłe napoje oraz 2 do soków i przekąsek.

dodano 23-12-2019 r.

dodano 31-12-2019 r.


Ogłoszenie Dyrektora ZZOZ w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, powiat wadowicki, województwo małopolskie z dnia 20.12.2019r. w sprawie przetargu nieograniczonego na zbycie mienia ruchomego własność ZZOZ w Wadowicach.

dodano 20-12-2019 r.


Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs dotyczący naboru partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu konkursowego dotyczącego profilaktyki chorób odkleszczowych.

dodano 17-12-2019 r.


Dyrekcja ZZOZ w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na:

  1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych – częściowe uzupełnienie badań wykonywanych w ZZOZ w Wadowicach,
  2. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych z zakresu toksykologii oraz badań parazytologicznych w przypadku chorób tropikalnych i pasożytniczych,

Specyfikacja:

dodano 05-12-2019 r.

dodano 11-12-2019 r.

dodano 16-12-2019 r.

dodano 24-12-2019 r.


Dyrekcja ZZOZ w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na:

  1. wykonywanie badań ERCP (świadczenia zdrowotne endoskopii zabiegowej przewodu pokarmowego),
  2. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji specjalistycznych (urologiczne – dostęp całodobowy, kardiochirurgiczne – dostęp całodobowy, torakochirurgiczne – dostęp całodobowy, kardiologiczne – dostęp całodobowy, neurochirurgiczne – dostęp całodobowy, neurologiczne – dostęp całodobowy, chirurgii naczyniowej – dostęp całodobowy, gastroenterologiczne, hematologiczne, nefrologiczne),
  3. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań densytometrycznych.

Specyfikacja:

dodano 20-11-2019 r.

dodano 16-12-2019 r.


Ogłoszenie Dyrektora ZZOZ w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, powiat wadowicki, województwo małopolskie z dnia 05.08.2019r. w sprawie przetargu nieograniczonego ustnego na wynajem 2,00m2 powierzchni ogrodzenia Budynku Głównego Szpitala Powiatowego w celu umieszczenia plakatu informacyjnego.

dodano 06-08-2019 r.

dodano 20-08-2019 r.


Ogłoszenie Dyrektora ZZOZ w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, powiat wadowicki, województwo małopolskie z dnia 03.07.2019r. w sprawie przetargu nieograniczonego na zbycie mienia ruchomego własność ZZOZ w Wadowicach.

dodano 12-07-2019 r.

dodano 05-08-2019 r.


Ogłoszenie Dyrektora ZZOZ w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, powiat wadowicki, województwo małopolskie z dnia 03.07.2019r. w sprawie II przetargu nieograniczonego na zbycie mienia ruchomego własność ZZOZ w Wadowicach.

dodano 05-07-2019 r.

dodano 12-07-2019 r.


Dyrekcja Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach z siedzibą przy ul. Karmelickiej 5, na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na: wykonywanie opisów badań mammografii.

dodano 21-03-2019 r.

dodano 11-04-2019 r.


Ogłoszenie Dyrektora ZZOZ w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, powiat wadowicki, województwo małopolskie z dnia 31.12.2018r. w sprawie przetargu nieograniczonego na najem powierzchni ścian znajdujących się wewnątrz budynku Powiatowej Przychodni Specjalistycznej w celu umieszczenia tam plakatu informacyjnego/tablicy reklamowej.

dodano 18-02-2019 r.


Ogłoszenie Dyrektora ZZOZ w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, powiat wadowicki, województwo małopolskie z dnia 31.12.2018r. w sprawie przetargu nieograniczonego na zbycie mienia ruchomego własność Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach.

dodano 09-01-2019 r.

dodano 21-01-2019 r.


Ogłoszenie Dyrektora ZZOZ w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, powiat wadowicki, województwo małopolskie z dnia 31.12.2018r. w sprawie przetargu nieograniczonego na zbycie mienia ruchomego własność Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach.

dodano 03-01-2019 r.

dodano 21-01-2019 r.


Dyrekcja Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach z siedzibą przy ul. Karmelickiej 5,na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 160 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na: wykonywanie opisów badań RTG oraz wykonywanie badań ultrasonograficznych (wraz z opisem).

dodano 29-11-2018 r.

dodano 12-12-2018 r.


Ogłoszenie Dyrektora ZZOZ w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, powiat wadowicki, województwo małopolskie z dnia 13.11.2018r. w sprawie przetargu nieograniczonego na wynajem powierzchni 2,00m2 z przeznaczeniem na stoisko o obwarzankami i innymi produktami spożywczymi.

dodano 14-11-2018 r.


Ogłoszenie Dyrektora ZZOZ w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, powiat wadowicki, województwo małopolskie z dnia 26.02.2018r. w sprawie przetargu nieograniczonego na wynajem powierzchni 82,90m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej i handlowo-usługowej.

dodano 28-02-2018 r.

dodano 21-03-2018 r.


Ogłoszenie Dyrektora ZZOZ w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, powiat wadowicki, województwo małopolskie z dnia 21.12.2017r. w sprawie przetargu nieograniczonego na wynajęcie miejsca użytkowego o powierzchni 2m2 na terenie pawilonu “D” Szpitala z przeznaczeniem na zainstalowanie 2 automatów.

dodano 22-12-2017 r.

dodano 16-01-2018 r.


Ogłoszenie Dyrektora ZZOZ w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, powiat wadowicki, województwo małopolskie z dnia 16.11.2017r. w sprawie przetargu nieograniczonego na najem powierzchni 7,50m2 zlokalizowanej na poziomie I pietra powiatowej Przychodni Specjalistycznej przy ul. Karmelickiej 5 w celu prowadzenia punktu optycznego.

dodano 16-11-2017 r.

dodano 06-12-2017 r.


Ogłoszenie Dyrektora ZZOZ w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, powiat wadowicki, województwo małopolskie z dnia 31.10.2017r. w sprawie przetargu nieograniczonego na najem powierzchni zlokalizowanej w Pawilonie “E” Szpitala Powiatowego przy ul. Karmelickiej 7B.

dodano 31-10-2017 r.

dodano 28-11-2017 r.


Dyrekcja ZZOZ w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań histopatologicznych i cytologicznych (zapewnienie całodobowego dostępu do tych badań) oraz wykonywanie badań śródoperacyjnych i pośmiertnych.

Specyfikacja:

Termin składania ofert upływa dnia 24.10.2017 r. o godz. 1100.

dodano 13-10-2017 r.

dodano 24-10-2017 r.


Ogłoszenie Dyrektora ZZOZ w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, powiat wadowicki, województwo małopolskie z dnia 20.09.2017r w sprawie przetargu nieograniczonego na zbycie mienia ruchomego – własność ZZOZ w Wadowicach.

dodano 06-10-2017 r.


Ogłoszenie Dyrektora ZZOZ w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, powiat wadowicki, województwo małopolskie z dnia 20.09.2017r w sprawie przetargu nieograniczonego na zbycie mienia ruchomego – własność ZZOZ w Wadowicach.

dodano 21-09-2017 r.


Ogłoszenie Dyrektora ZZOZ w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, powiat wadowicki, województwo małopolskie z dnia 04.09.2017r w sprawie zbycia mienia ruchomego w trybie bezprzetargowym – własność ZZOZ w Wadowicach.

dodano 06-09-2017 r.


Ogłoszenie Dyrektora ZZOZ w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, powiat wadowicki, województwo małopolskie z dnia 16.06.2017r w sprawie przetargu nieograniczonego na najem powierzchni ścian znajdujących się wewnątrz budynku powiatowej przychodni specjalistycznej I piętro (naprzeciwko Poradni Laryngologicznej) – 1 miejsce, w celu umieszczenia tam plakatu informacyjnego/tablicy reklamowej:

dodano 16-06-2017 r.

dodano 19-07-2017 r.


Ogłoszenie Dyrektora ZZOZ w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, powiat wadowicki, województwo małopolskie z dnia 05.06.2017r w sprawie II przetargu nieograniczonego na zbycie mienia ruchomego własność ZZOZ w Wadowicach:

dodano 05-06-2017 r.


Ogłoszenie Dyrektora ZZOZ w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, powiat wadowicki, województwo małopolskie z dnia 22.05.2017r w sprawie przetargu nieograniczonego na zbycie mienia ruchomego własność ZZOZ w Wadowicach:

dodano 24-05-2017 r.


Ogłoszenie Dyrektora ZZOZ w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, powiat wadowicki, województwo małopolskie z dnia 07.05.2017r w sprawie przetargu nieograniczonego na najem powierzchni ścian znajdujących się wewnątrz budynku Powiatowej Przychodni Specjalistycznej w celu umieszczenia tam plakatu informacyjnego/tablicy reklamowej:

dodano 19-05-2017 r.


Ogłoszenie Dyrektora ZZOZ w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, powiat wadowicki, województwo małopolskie z dnia 09.05.2017r w sprawie przetargu nieograniczonego na najem powierzchni części działki 1000/4 o powierzchni 25m2 położonej w rejonie placu Kościuszki w Wadowicach na prowadzenie działalności gospodarczej handlowej lub usługowej:

dodano 11-05-2017 r.

dodano 19-05-2017 r.


Ogłoszenie Dyrektora ZZOZ w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, powiat wadowicki, województwo małopolskie z dnia 09.05.2017r w sprawie przetargu nieograniczonego na najem powierzchni 7,50 m2 zlokalizowanej na poziomie I piętra Powiatowej Przychodni Specjalistycznej przy ul. Karmelickiej 5:

dodano 09-05-2017 r.


Ogłoszenie Dyrektora ZZOZ w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, powiat wadowicki, województwo małopolskie z dnia 08.05.2017r w sprawie przetargu nieograniczonego na najem powierzchni ścian znajdujących się wewnątrz budynku Powiatowej Przychodni Specjalistycznej w celu umieszczenia tam plakatu informacyjnego/tablicy reklamowej:

dodano 08-05-2017 r.

dodano 22-05-2017 r.


Ogłoszenie Dyrektora ZZOZ w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, powiat wadowicki, województwo małopolskie z dnia 20.04.2017r w sprawie przetargu nieograniczonego na wynajęcie części działki 1000/4 o powierzchni 25m2 położonej w rejonie placu Kościuszki w Wadowicach na prowadzenie działalności gospodarczej handlowej lub usługowej:

dodano 20-04-2017 r.

dodano 11-05-2017 r.


Ogłoszenie Dyrektora ZZOZ w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, powiat wadowicki, województwo małopolskie z dnia 14.04.2017r w sprawie przetargu nieograniczonego na wynajęcie miejsca uzytkowego o powierzchni 4m2 na terenie Pawilonu “C” z przeznaczeniem na zainstalowanie 4 automatów (2 automaty do napoi gorących i 2 automaty do napoi zimnych):

dodano 14-04-2017 r.

dodano 28-04-2017 r.


Ogłoszenie Dyrektora ZZOZ w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, powiat wadowicki, województwo małopolskie z dnia 2.03.2017r w sprawie przetargu nieograniczonego na najem powierzchni zlokalizowanych w Pawilonie “E” Szpitala Powiatowego przy ul. Karmelickiej 7B z przeznaczeniem na prowadzenie kiosku oraz baru:

dodano 24-03-2017 r.


Ogłoszenie Dyrektora ZZOZ w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, powiat wadowicki, województwo małopolskie z dnia 2.03.2017r w sprawie przetargu nieograniczonego na najem powierzchni zlokalizowanych w Pawilonie “E” Szpitala Powiatowego przy ul. Karmelickiej 7B:

dodano 03-03-2017 r.

dodano 07-04-2017 r.

Scroll Up