PLANOWA OPERACJA GINEKOLOGICZNA

NIEZBĘDNE PRZY PRZYJĘCIU:

1. DOWÓD OSOBISTY, SKIEROWANIE DO SZPITALA.

2. DOKUMENTACJA CHOROBY / KARTY INFORMACYJNE.

3. WYNIK CYTOLOGII (aktualny)

– od niego zależy zakres operacji. Brak może skutkować odmową.

4. GRUPA KRWI – oryginał wyniku

– ze względu na coraz częstsze problemy z rezerwacją krwi do operacji (okresowo Stacje Krwiodawstwa nie wydają rzadszych grup i tych z dodatkowymi przeciwciałami w układach innych niż Rh-D zachowując je od stanów nagłych).

Brak możliwości zarezerwowania krwi jest równoznaczny z przesunięciem terminu operacji i powrotem do domu. Zaleca się, by osoby posiadające już wynik grupy krwi, przedstawiły go na Izbie Przyjęć kilka dni przed przyjęciem do szpitala.

5. W przypadku chorób tarczycy aktualne TSH, FT3, FT4 (z 2 ostatnichg tygodni). Nieprawidłowy wynik dyskwalifikuje z operacji – proszę skonsultować go wcześniej ze swoim lekarzem lub anestezjologiem i zastosować się do ich zaleceń.

6. RTG klatki piersiowej (ważny 1 rok)

– nieprawidłowy proszę skonsultować z lekarzem lub anestezjologiem.

7. Osoby przed HSG STOPIEŃ CZYSTOŚCI POCHWY

– wynik powinien być znany lekarzowi prowadzącemu, ponieważ stan zapalny uniemożliwia wykonanie HSG. Jeśli pacjentka poddała się leczeniu, po jego zakończeniu ponawia badanie i ponownie konsultuje wynik z lekarzem. Wynik okazuje przy przyjęciu.

8. LEKI PRZYJMOWANE NA STAŁE W ORYGINALNYCH OPAKOWANIACH

Dodatkowo:

– normalizacja ciśnienia w porozumieniu z lekarzem;

– w przypadku przyjmowania leków rozrzedzających krew należy po porozumieniu się z lekarzem zaprzestać ich stosowania na kilka dni przed operacją i jeśli lekarz zaleci, stosować lek w postaci zastrzyku;

– w dniu zabiegu/operacji, w momencie konieczności pozostania na czczo nie przyjmować insuliny i leków regulujących poziom cukru;

– w dniu zabiegu zlecone na stałe inne leki (np. na ciśnienie) należy przyjąć około 6 rano popijając tylko niewielką ilością wody.

SPIS WSZYSTKICH LEKÓW NALEŻY OKAZ LEKARZOWI NA IZBIE PRZYJĘĆ, KTÓRY WSTĘPNIE OKREŚLA DALSZE POSTĘPOWANIE ORAZ ANESTEZJOLOGOWI.

9. KONSULTACJĘ (aktualną) od kardiologa, neurologa, nefrologa itp.;

– tylko osoby objęte wcześniejszą opieką z wyrażeniem przez lekarza konsultującego pisemnej zgody na planowaną operację.

10. PAZNOKCIE wolne od lakieru, zalecane ich skrócenie. Bez biżuterii.

11. Pończochy p/żylakowe: okołooperacyjne, I stopień ucisku, bez palców (przy żylakach).


PLANOWY ZABIEG GINEKOLOGICZNY

NIEZBĘDNE PRZY PRZYJĘCIU:

1. DOWÓD OSOBISTY, SKIEROWANIE DO SZPITALA

2. DOKUMENTACJA CHOROBY / KARTY INFORMACYJNE

3. W przypadku chorób tarczycy aktualne TSH, FT3, FT4 (z 2 ostatnich tygodni). Nieprawidłowy wynik dyskwalifikuje z zabiegu – proszę skonsultować go wcześniej ze swoim lekarzem lub anestezjologiem i zastosować się do ich zaleceń.

4. Osoby przed HSG STOPIEŃ CZYSTOŚCI POCHWY

– wynik powinien być znany lekarzowi prowadzącemu, ponieważ stan zapalny uniemożliwia wykonanie HSG. Jeśli pacjentka poddała się leczeniu, po jego zakończeniu ponawia badanie i kolejny raz konsultuje wynik z lekarzem. Wynik okazuje przy przyjęciu.

5. LEKI PRZYJMOWANE NA STAŁE W ORYGINALNYCH OPAKOWANIACH

DODATKOWO:

– normalizacja ciśnienia w porozumieniu z lekarzem;

– w przypadku przyjmowania leków rozrzedzających krew należy po porozumieniu się z lekarzem zaprzestać ich przyjmowania na kilka dni przed zabiegiem i jeżeli lekarz zaleci, stosować lek w postaci zastrzyku – NIE W DNIU ZABIEGU;

– w dniu zabiegu, w momencie konieczności pozostania na czczo nie przyjmować insuliny i leków regulujących poziom cukru;

– w dniu zabiegu zlecone na stałe leki (np. na ciśnienie) należy przyjąć około 6 rano popijając tylko niewielką ilością wody.

SPIS WSZYSTKICH LEKÓW NALEŻY OKAZAĆ LEKARZOWI NA IZBIE PRZYJĘĆ, KTÓRY OKREŚLA DALSZE POSTĘPOWANIE ORAZ ANESTEZJOLOGOWI.

6. KONSULTACJĘ (aktualną) od kardiologa, neurologa, nefrologa itp.

– tylko osoby objęte wcześniejszą opieką z wyrażeniem przez lekarza konsultującego zgody na planowany zabieg.

7. PAZNOKCIE wolne od lakieru, zalecane ich skrócenie. Bez biżuterii.

Scroll Up