p.o. Kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej – lic. Katarzyna Kowalczyk
tel. (33) 872 12 00 wew. 411, rtg@zzozwadowice.pl

Inspektor Ochrony radiologicznej: Bogdan Polak


Kontakt

Rejestracja RTG Mammografia, USG: (33) 872 13 42, rtg.rejestracja@zzozwadowice.pl 
Rejestracja Pracownia Rezonansu Magnetycznego (33 872 13 34), rezonans.rejestracja@zzozwadowice.pl
Rejestracja tomograf komputerowy „Voxel”: (33) 875 74 60, tk.wadowice@voxel.pl


Godziny przyjęć
Zakład Diagnostyki Obrazowej czynny jest w dni robocze w godz. 700 – 1900. Rejestracja pacjentów do badania RTG, USG, Mammografii  odbywa się w godz. 730 – 1900 w Pracowni w budynku Centrum Medycznego Powiatu Wadowickiego przy ul. Karmelickiej 5. Do rejestracji należy zabrać: skierowanie, dokument tożsamości. Termin do badań mammografii, USG, badań kręgosłupa, badań kontrastowych tj. urografia należy ustalić osobiście, przez osoby trzecie lub telefonicznie (tel. 33 87 2 13 42) ze względu na konieczność odpowiedniego wcześniejszego przygotowania pacjenta.

Rejestracja do badania Rezonasu Magnetycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w pawilonie „D” Szpitala przy ul. Karmelickiej 7A.

 

Godziny pracy rejestracji: w dni robocze w godz  700 – 1900.

Telefon: 33 8721 334

Do badania USG i Rezonansu Magnetycznego  skierowanie  nie jest konieczne.

Zakład Diagnostyki Obrazowej zlokalizowany jest na parterze budynku Centrum Medycznego Powiatu Wadowickiego przy ul. Karmelickiej 5 w Wadowicach. W mieszczących się tutaj gabinetach wykonywane są badania RTG pacjentów ambulatoryjnych oraz mammografia. W skład ZDO wchodzi również gabinet USG i Pracownia Rezonansu Magnetycznego mieszczący się w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w pawilonie „D” Szpitala przy ul. Karmelickiej 7A.

 

Rezonans Magnetyczny (w skrócie RM lub z angielskiego MRI – magnetic resonance imaging) to technika obrazowania medycznego wykorzystująca pole magnetyczne i generowane komputerowo fale radiowe. Badanie przy użyciu MRI charakteryzuje się wysoką rozdzielczością obrazów oraz możliwością rekonstrukcji przestrzennych, umożliwia zobrazowanie narządów wewnętrznych człowieka we wszystkich płaszczyznach. Jest niezwykle precyzyjne w ocenie stanu ośrodkowego układu nerwowego (mózgowia i rdzenia kręgowego), stawów i tkanek miękkich oraz narządów jamy brzusznej i miednicy; jest bezpieczne, nieinwazyjne i bezbolesne.

W zależności od potrzeb diagnostycznych badanie może być wykonane z podaniem kontrastu (w celu uzyskania wyraźniejszego obrazu), jak również bez niego. Środek kontrastowy jest płynem podawanym dożylnie i pozostaje w organizmie przez czas trwania badania, pomagając uwidocznić głębię szczegółów obrazu.

Nasza pracownia rezonansu dysponuje nowoczesnym aparatem firmy Canon Vantage™ Elan. Urządzenie posiada Ultra-krótki magnes 1.5T w technologii Zero helium boil-off średnica gantry 63 cm, gwarantuje wysoka jednorodność pola magnetycznego w całym obszarze pola widzenia (FOV), zapewnia obrazowanie wyjątkowej jakości w badaniach off-center z doskonałym tłumieniem tłuszczu. Cicha Technologia Pianissimo, zwiększone pole obrazowania oraz możliwość obrazowania bez kontrastu w każdej anatomii to dodatkowe atuty tego aparatu.

Pracownia wykonuje badania na skierowania z poradni specjalistycznych rozliczane przez NFZ oraz badania komercyjne (płatne przez pacjenta). Skierowanie nie jest koneczne.

Rejestracja na badanie: osobiście przedstawiając skierowanie na badanie lub podając kod dostępu oraz telefonicznie podając kod. W obu przypadkach potrzebny jest nr Pesel.

Godziny pracy rejestracji: poniedziałek – piątek 7:00-19:00

Telefon: 33 8721 334

 

Z uwagi na fakt, że technika badania wykorzystuje silne pole magnetyczne, istnieją przeciwwskazania do jego przeprowadzenia. Do pomieszczenia MR nie wolno wnosić kluczy, zegarków, kart bankomatowych, telefonów, spinek do włosów, kolczyków, klipsów i innych  metalowych  przedmiotów.  Niezastosowanie się do powyższego zakazu może spowodować uszkodzenie wniesionych przedmiotów lub narazić na niebezpieczeństwo obsługę lub pacjenta.

Bezwzględne przeciwwskazania – wykluczające z badania:

 • rozrusznik serca,
 • neurostymulatory (np. słuchowe),
 • pompa insulinowa lub inne urządzenia podające leki,
 • ciała obce metalowe, np. opiłki żelaza w gałce ocznej.

Względne przeciwwskazania – wymagające dostarczenia dokumentacji leczenia operacyjnego:

 • metaliczne implanty ortopedyczne,
 • sztuczna zastawka serca,
 • klipsy naczyniowe,
 • stabilizatory,
 • druty i śruby,
 • silna klaustrofobia.

Przeciwwskazania nie obejmują:

 • pacjentów posiadających implanty zębowe, wypełnienia i mostki,
 • kobiet w ciąży po pierwszym trymestrze.

Badania wykonywane w naszej pracowni:

 • Rezonans magnetyczny jamy brzusznej
 • Rezonans magnetyczny miednicy mniejszej
 • Rezonans magnetyczny prostaty
 • Rezonans magnetyczny dróg żółciowych (cholangiografia MR)
 • Rezonans magnetyczny stawów(barkowy, łokciowy, nadgarstek, kolanowy, skokowy, stopa)
 • Rezonans magnetyczny kręgosłupa
 • Rezonans magnetyczny szyi
 • Rezonans magnetyczny twarzoczaszki
 • Rezonans magnetyczny zatok
 • Rezonans magnetyczny oczodołów
 • Rezonans magnetyczny przysadki
 • Rezonans magnetyczny głowy

Przygotowanie do badania:

 • 2 godziny przed badaniem można pić tylko wodę niegazowaną; leki zażywane codziennie przyjąć zgodnie z zaleceniami lekarza.
 • Należy zgłosić się 15 minut przed zaplanowaną godziną badania (niepełnoletni muszą pojawić się wraz z opiekunem prawnym lub faktycznym).
 • Jeśli badanie wymaga podania środka kontrastowego, konieczne jest okazanie wyniku poziomu kreatyniny we krwi (ważny 30 dni). W przypadku MR bez kontrastu nie jest on wymagany, lecz należy mieć świadomość, że w trakcie samego badania lekarz może zadecydować o konieczności podania kontrastu dla uzyskania dokładniejszego obrazu. W tym przypadku brak wyniku kreatyniny może wiązać się z koniecznością powtórzenia badania w innym terminie.
 • Należy dostarczyć dokumentację wcześniejszych badań TK, MR, RTG, USG oraz pozostałą dokumentację medyczną (np. opinie lekarskie, karty informacyjne leczenia szpitalnego, itp.).
 • W przypadku przebycia operacji neurochirurgicznej lub naczyniowej, a także: wszczepionej zastawki, implantu, protezy ortopedycznej, klipsów naczyniowych (należy przedstawić dokładny opis oraz rodzaj materiału, z którego wykonany jest wszczepiony element) lub lekarz kierujący powinien wystawić zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonania badania MR.
 • Na rezonans głowy, szyi, twarzoczaszki, zatok lub oczodołów zgłosić się bez makijażu i nie stosować lakieru do włosów;
 • Konieczne jest okazanie dowodu osobistego lub książeczki zdrowia dziecka (w przypadku osoby niepełnoletniej).

Ubranie:

Badanie można a nawet wskazane jest przeprowadzić w ubraniu, by cewki nie stykały sie z gołym ciałem pacjenta. Ubranie musi być jednak pozbawione elementów metalowych (guziki, cekiny, pasek, zegarek, spinki, biżuteria itp.)

Czas

Badanie trwa około 20-60 min


 

 

Badania RTG
Wszystkie badania rentgenowskie realizowane są na podstawie skierowania lekarskiego.
Badania wykonywane są metodą radiografii cyfrowej:

 • zdjęcia klatki piersiowej,
 • zdjęcia kostne,
 • mammografia,
 • zdjęcia kontrastowe, (cystografia, urografia).

Badania wykonywane są bezpłatnie, na podstawie skierowania od lekarza specjalisty Centrum Medycznego Powiatu Wadowickiego w Wadowicach oraz lekarza specjalisty innych zakładów opieki zdrowotnej czy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, z którym ZZOZ w Wadowicach ma podpisane umowy na wykonywanie usług w zakresie diagnostyki obrazowej.

Badania mammograficzne nie wymagają wcześniejszego przygotowania, zaleca się jednak, aby były wykonane w I fazie cyklu miesiączkowego (po miesiączce). Pacjentki zgłaszające się na te badania powinny mieć przy sobie (do wglądu lekarza) wyniki wcześniej wykonanych badań mammograficznych, USG.

Wyniki badań RTG
Wyniki badań ambulatoryjnych wydawane są bezpośrednio osobie, która miała wykonywane badanie. W przypadku braku możliwości osobistego odebrania wyniku badania przez Pacjenta istnieje możliwość odbioru przez inną osobę, na podstawie pisemnego upoważnienia. Wyniki badań wykonywanych metodą radiografii cyfrowej wydawane są w postaci opisu na blankiecie pracowni RTG oraz obrazu zapisanego na płycie CD.


 

Badania USG
Zakład Diagnostyki Obrazowej wykonuje badania USG: stawu kolanowego, stawu barkowego, dłoni, nadgarstka, stawu łokciowego, stawu skokowego, stopy, ścięgna Achillesa, tarczycy, szyi, ślinianki, jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej, jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej u dzieci od czwartego miesiąca życia, jamy brzusznej i miednicy małej, układu moczowego. Badania USG wykonywane są w gabinecie nr 32 w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Rejestracja na badanie USG odbywa się w rejestracji RTG w dni robocze w godz. 730– 1900 w Pracowni w budynku Centrum Medycznego Powiatu Wadowickiego przy ul. Karmelickiej 5.

Płatność
Odpłatne badania RTG i mammograficzne Podstawą do wykonania badania rentgenowskiego jest skierowanie. Pacjent płaci za badanie zgodnie z obowiązującym cennikiem ZZOZ w
Wadowicach. Rejestracja pacjentów do Pracowni RTG odbywa się w dni robocze w godz. 7:30-19:00 w Pracowni w budynku Centrum Medycznego Powiatu Wadowickiego przy ul. Karmelickiej 5.

Odpłatne badania USG
Zakład Diagnostyki Obrazowej wykonuje odpłatnie /zgodnie z cennikiem ZZOZ w Wadowicach/badania USG: stawu kolanowego, stawu barkowego, dłoni, nadgarstka, stawu łokciowego, stawu skokowego, stopy, ścięgna Achillesa, tarczycy, szyi, ślinianki, jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej, jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej u dzieci od czwartego miesiąca życia, jamy brzusznej i miednicy małej, układu moczowego. Badania USG wykonywane są w gabinecie nr 32 w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Rejestracja na badania USG odbywa się w rejestracji RTG w dni robocze w godz. 730– 1900 w Pracowni w budynku Centrum Medycznego Powiatu Wadowickiego przy ul. Karmelickiej 5.

 

W Zakładzie Diagnostyki Obrazowej zainstalowane są aparaty:

 • Q-RAD Pracownia RTG PPS,
 • SELENIA DIMENSIONS Pracownia RTG Gabinet Mammografii,
 • SIREMOBIL COMPACT L Blok operacyjny /aparat przewoźny/,
 • DRX EVOLUTION PLUS Pracownia RTG SOR z CIP,
 • TXL-PLUS4-APR /aparat przewoźny/,
 • REZONANS MAGNETYCZNY CANON Vantage Elan
 • TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA własność firma VOXEL,
 • Aparat USG Aplio 400 CANON.

Zakład Diagnostyki Obrazowej prowadzi systematyczną i udokumentowaną wewnętrzną kontrolę jakości.

 

Scroll Up