p.o. Kierownika Pracowni RTG – lic. Katarzyna Kowalczyk
tel. (33) 872 12 00 wew. 411, rtg@zzozwadowice.pl

Kontakt:
Rejestracja RTG: (33) 872 13 42
Rejestracja tomograf komputerowy „Voxel”: (33) 875 74 60

Pracownia RTG zlokalizowana jest na parterze budynku Powiatowej Przychodni Specjalistycznej w Wadowicach przy ul. Karmelickiej 5. W mieszczących się tutaj gabinetach wykonywane są badania RTG pacjentów ambulatoryjnych oraz mammografia. W skład Pracowni wchodzi również gabinet mieszczący się w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w pawilonie „D” Szpitala przy ul. Karmelickiej 7A.

Od 4 grudnia 2017 roku Pracownia RTG w Powiatowej Przychodni Specjalistycznej wznowiła działalność medyczną. W wyremontowanej Pracowni RTG zainstalowano nowy aparat diagnostyczny do radiografii ogólnej Q-Rad firmy Quantum Medical Systems Inc Division of Carestream, na którym wykonywane są badania dla Pacjentów z poradni specjalistycznych i innych jednostek, z którymi ZZOZ w Wadowicach zawarł umowy.

Godziny przyjęć
Pracownia RTG czynna jest w dni robocze w godz. 700 – 1900. Rejestracja pacjentów do Pracowni RTG odbywa się w godz. 730 – 1900 w Pracowni w budynku Powiatowej Przychodni Specjalistycznej przy ul. Karmelickiej 5. Termin do badań mammografii, USG, badań kręgosłupa, badań kontrastowych tj. urografia należy ustalić osobiście, przez osoby trzecie lub telefonicznie (tel. 33 87 21 342) ze względu na konieczność odpowiedniego wcześniejszego przygotowania pacjenta. Urografia dla pacjentów ambulatoryjnych w środy i czwartki o godzinie 1000.

Płatność
Badania ambulatoryjne wykonywane są bezpłatnie, na podstawie skierowania od lekarza specjalisty Powiatowej Przychodni Specjalistycznej w Wadowicach oraz lekarza specjalisty innych zakładów opieki zdrowotnej czy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, z którym ZZOZ w Wadowicach ma podpisane umowy na wykonywanie usług w zakresie diagnostyki obrazowej.

Wyniki badań
Wyniki badań ambulatoryjnych wydawane są bezpośrednio osobie, która miała wykonywane badanie. W przypadku braku możliwości osobistego odebrania wyniku badania przez Pacjenta istnieje możliwość odbioru przez inną osobę, na podstawie pisemnego upoważnienia. Wyniki badań wykonywanych metodą pośredniej radiografii cyfrowej wydawane są w postaci opisu na blankiecie pracowni RTG wraz z zapisanym obrazem i opisem RTG na płycie CD. Na życzenie pacjenta istnieje możliwość wydrukowania badania RTG na kliszy z drukarki laserowej za opłatą, zgodnie z cennikiem ZZOZ.

Badania USG
Pracownia RTG wykonuje badania USG: stawu kolanowego, stawu barkowego, ścięgna Achillesa, tarczycy, szyi, ślinianki, jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej, jamy brzusznej i miednicy małej, układu moczowego.
Badania USG wykonywane są w gabinecie nr 32 w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Rejestracja na badanie USG odbywa się w rejestracji RTG w dni robocze w godz. 730– 1900 w Pracowni w budynku Powiatowej Przychodni Specjalistycznej przy ul. Karmelickiej 5.

Badania RTG
Wszystkie badania rentgenowskie realizowane są na podstawie skierowania lekarskiego.
Badania wykonywane są metodą pośredniej radiografii cyfrowej:

  • zdjęcia klatki piersiowej,
  • zdjęcia kostne,
  • mammografia – zdjęcia analogowe,
  • zdjęcia kontrastowe, (cystografia, urografia).

Badania metodą radiografii cyfrowej wykonujemy od maja 2007 r., kiedy to został zakupiony i zainstalowany nowoczesny aparat rentgenowski kostno-płucny firmy FUJI, który znajduje się w Gabinecie Pracowni, w pawilonie „D” Szpitala. Zdjęcia wykonywane tą metodą przekazywane są do stacji przeglądowych znajdujących się w gabinetach lekarskich na oddziałach szpitalnych oraz w gabinetach Powiatowej Przychodni Specjalistycznej. Każda stacja składa się z nowoczesnego komputera i monitora oraz oprogramowania pozwalającego na dokładną analizę obrazu radiologicznego przez lekarza (powiększenie, poprawienie kontrastu, obracanie obrazów, pomiar długości zmian). Po przeanalizowaniu badania przez radiologa przesyła się do stacji odbiorczych opis badania RTG, który pojawia się przy zdjęciu. Pracownia RTG od maja 2009r. posiada również przewoźny aparat RTG , którym wykonywane są badania w Oddziale Szpitala, w którym pacjent jest leczony, w przypadkach kiedy ze względu na stan zdrowia nie może być przewożony do Pracowni.
Gabinet Badań Mammograficznych zlokalizowany jest w Pracowni RTG w budynku Powiatowej Przychodni Specjalistycznej. Badania wykonywane są nowoczesnym aparatem Loard M-IV, wyprodukowanym w 2009r. zakupionym przez ZZOZ w Wadowicach w maju 2009r. Lekarze radiolodzy zatrudnieni w Pracowni RTG wykonują również badania USG sutków ze skierowaniem z Poradni dla Kobiet ZZOZ w Wadowicach, po wcześniejszym zarejestrowaniu i ustaleniu terminu (rejestracja w Pracowni w budynku PPS), w Pracowni USG przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w pawilonie „D” przy ul. Karmelickiej 7A. Badania mammograficzne nie wymagają wcześniejszego przygotowania, zaleca się jednak, aby były wykonane w I fazie cyklu miesiączkowego (po miesiączce). Pacjentki zgłaszające się na te badania powinny mieć przy sobie (do wglądu lekarza) wyniki wcześniej wykonanych badań mammograficznych i USG.

Jakość
Pracownia RTG prowadzi systematyczną i udokumentowaną wewnętrzną kontrolę jakości.

W Pracowni RTG zainstalowane są aparaty:

  • Q-RAD Pracownia RTG PPS,
  • LORAD IV Pracownia RTG Gabinet Mammografii,
  • SIREMOBIL COMPACT L Blok operacyjny /aparat przewoźny/,
  • COMBI ELEVATOR II Pracownia RTG SOR z CIP,
  • SIMPLY HP Pracownia RTG SOR /aparat przewoźny/,
  • TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA własność firma VOXEL.

W/w aparaty umożliwiają wykonywanie zdjęć rtg metodą pośredniej radiografii cyfrowej lub analogowej, niezbędnych do prawidłowej diagnostyki lekarskiej.
W Pracowni RTG zainstalowany jest system pośredniej radiografii cyfrowej: system RIS/PACS, stacja lekarska, stacja robocza technika /2szt/, czytnik płyt obrazowych /2szt/, kamera laserowa, stacje przeglądowe.

Odpłatne badania RTG i mammograficzne
Z dniem 1 grudnia 2016 roku ZZOZ w Wadowicach rozpoczyna udzielanie odpłatnych świadczeń w zakresie badań RTG oraz badań mammograficznych. Odpłatność za badanie, jaką ponosi pacjent, regulowana jest zgodnie z obowiązującym cennikiem ZZOZ w Wadowicach.
Rejestracja pacjentów do Pracowni RTG odbywa się w dni robocze w godz. 7:30- 19:00 w Pracowni w budynku Powiatowej Przychodni Specjalistycznej przy ul. Karmelickiej 5.
UWAGA: Podstawą do wykonania badania rentgenowskiego jest skierowanie.

Odpłatne badania USG
Pracownia RTG wykonuje odpłatnie /zgodnie z cennikiem ZZOZ w Wadowicach/ badania USG: stawu kolanowego, stawu barkowego, ścięgna Achillesa, tarczycy, szyi, ślinianki, jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej, jamy brzusznej i miednicy małej, układu moczowego.
Badania USG wykonywane są w gabinecie nr 32 w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Rejestracja na badania USG odbywa się w rejestracji RTG w dni robocze w godz. 7:30- 19:00 w Pracowni w budynku Powiatowej Przychodni Specjalistycznej przy ul. Karmelickiej 5.

Scroll Up