p.o. Kierownika Pracowni RTG – lic. Katarzyna Kowalczyk
tel. (33) 872 12 00 wew. 411, rtg@zzozwadowice.pl

Kontakt:
Rejestracja RTG: (33) 872 13 42
Rejestracja tomograf komputerowy „Voxel”: (33) 875 74 60

Pracownia RTG zlokalizowana jest na parterze budynku Powiatowej Przychodni Specjalistycznej w Wadowicach przy ul. Karmelickiej 5. W mieszczących się tutaj gabinetach wykonywane są badania RTG pacjentów ambulatoryjnych oraz mammografia. W skład Pracowni wchodzi również gabinet mieszczący się w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w pawilonie „D” Szpitala przy ul. Karmelickiej 7A.

Od 4 grudnia 2017 roku Pracownia RTG w Powiatowej Przychodni Specjalistycznej wznowiła działalność medyczną. W wyremontowanej Pracowni RTG zainstalowano nowy aparat diagnostyczny do radiografii ogólnej Q-Rad firmy Quantum Medical Systems Inc Division of Carestream, na którym wykonywane są badania dla Pacjentów z poradni specjalistycznych i innych jednostek, z którymi ZZOZ w Wadowicach zawarł umowy.

Godziny przyjęć
Pracownia RTG czynna jest w dni robocze w godz. 700 – 1900. Rejestracja pacjentów do Pracowni RTG odbywa się w godz. 730 – 1900 w Pracowni w budynku Powiatowej Przychodni Specjalistycznej przy ul. Karmelickiej 5. Do rejestracji należy zabrać: skierowanie, dokument tożsamości. Termin do badań mammografii, USG, badań kręgosłupa, badań kontrastowych tj. urografia
należy ustalić osobiście, przez osoby trzecie lub telefonicznie (tel. 33 87 21 342) ze względu na konieczność odpowiedniego wcześniejszego przygotowania pacjenta. Urografia dla pacjentów ambulatoryjnych wykonywana jest w środy i czwartki o godzinie 1000.

Badania RTG
Wszystkie badania rentgenowskie realizowane są na podstawie skierowania lekarskiego.
Badania wykonywane są metodą pośredniej radiografii cyfrowej:

 • zdjęcia klatki piersiowej,
 • zdjęcia kostne,
 • mammografia,
 • zdjęcia kontrastowe, (cystografia, urografia).

Badania wykonywane są bezpłatnie, na podstawie skierowania od lekarza specjalisty Powiatowej Przychodni Specjalistycznej w Wadowicach oraz lekarza specjalisty innych zakładów opieki zdrowotnej czy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, z którym ZZOZ w Wadowicach ma podpisane umowy na wykonywanie usług w zakresie diagnostyki obrazowej.

Badania mammograficzne nie wymagają wcześniejszego przygotowania, zaleca się jednak, aby były wykonane w I fazie cyklu miesiączkowego (po miesiączce). Pacjentki zgłaszające się na te badania powinny mieć przy sobie (do wglądu lekarza) wyniki wcześniej wykonanych badań mammograficznych, USG.

Wyniki badań RTG
Wyniki badań ambulatoryjnych wydawane są bezpośrednio osobie, która miała wykonywane badanie. W przypadku braku możliwości osobistego odebrania wyniku badania przez Pacjenta istnieje możliwość odbioru przez inną osobę, na podstawie pisemnego upoważnienia. Wyniki badań wykonywanych metodą radiografii cyfrowej wydawane są w postaci opisu na blankiecie pracowni RTG oraz obrazu zapisanego na płycie CD.

Badania USG
Pracownia RTG wykonuje badania USG: stawu kolanowego, stawu barkowego, dłoni, nadgarstka, stawu łokciowego, stawu skokowego, stopy, ścięgna Achillesa, tarczycy, szyi, ślinianki, jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej, jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej u dzieci od czwartego miesiąca życia, jamy brzusznej i miednicy małej, układu moczowego. Badania USG wykonywane są w gabinecie nr 32 w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Rejestracja na badanie USG odbywa się w rejestracji RTG w dni robocze w godz. 730– 1900 w Pracowni w budynku Powiatowej Przychodni Specjalistycznej przy ul. Karmelickiej 5.

Płatność
Odpłatne badania RTG i mammograficzne Podstawą do wykonania badania rentgenowskiego jest skierowanie. Pacjent płaci za badanie zgodnie z obowiązującym cennikiem ZZOZ w
Wadowicach. Rejestracja pacjentów do Pracowni RTG odbywa się w dni robocze w godz. 7:30-19:00 w Pracowni w budynku Powiatowej Przychodni Specjalistycznej przy ul. Karmelickiej 5.

Odpłatne badania USG
Pracownia RTG wykonuje odpłatnie /zgodnie z cennikiem ZZOZ w Wadowicach/badania USG: stawu kolanowego, stawu barkowego, dłoni, nadgarstka, stawu łokciowego, stawu skokowego, stopy, ścięgna Achillesa, tarczycy, szyi, ślinianki, jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej, jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej u dzieci od czwartego miesiąca życia, jamy brzusznej i miednicy małej, układu moczowego. Badania USG wykonywane są w gabinecie nr 32 w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Rejestracja na badania USG odbywa się w rejestracji RTG w dni robocze w godz. 730– 1900 w Pracowni w budynku Powiatowej Przychodni Specjalistycznej przy ul. Karmelickiej 5.

Jakość
Pracownia RTG prowadzi systematyczną i udokumentowaną wewnętrzną kontrolę jakości.

W Pracowni RTG zainstalowane są aparaty:

 • Q-RAD Pracownia RTG PPS,
 • SELENIA DIMENSIONS Pracownia RTG Gabinet Mammografii,
 • SIREMOBIL COMPACT L Blok operacyjny /aparat przewoźny/,
 • COMBI ELEVATOR II Pracownia RTG SOR z CIP,
 • TXL-PLUS4-APR /aparat przewoźny/,
 • TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA własność firma VOXEL,
 • Aparat USG Aplio 400 CANON.

W/w aparaty umożliwiają wykonywanie zdjęć rtg metodą radiografii cyfrowej niezbędnych do prawidłowej diagnostyki lekarskiej.

Scroll Up