Badanie, które proponujemy wymaga zgody pacjenta. Przed udzieleniem zgody na badanie należy zapoznać się z informacją zawartą poniżej. Dodatkowe informacje (o rodzaju, znaczeniu i możliwych powikłaniach planowanego badania) mogą uzyskać Państwo w rozmowie wyjaśniającej.


Dlaczego gastroskopia?

Na podstawie wykonanych dotychczasowych badań i wywiadu lekarskiego istnieje podejrzenie choroby przełyku, żołądka lub dwunastnicy. Gastroskopia jest najskuteczniejszy metodą diagnostyczną w tym przypadku z możliwością pobrania wycinków na obecność bakterii lub też celem oceny mikroskopowej stwierdzonych zmian.


Przeprowadzenie badania

Badanie jest przeprowadzane na czczo (6 godzin bez jedzenia i 4 godziny bez picia), zwykle w pozycji leżącej na lewym boku. Przed badaniem należy usunąć protezy zębowe. Lekarz zakłada między szczęki plastikowy ustnik. Następnie wprowadza do jamy ustnej i gardła endoskop średnicy około 1 cm, prosząc jednocześnie o wykonanie odruchu połykowego.

Ten moment trwający około 3 sekund może być nieprzyjemny. Można wtedy wstrzymać oddech, w pozostałej czyści badania należy spokojnie oddychać przez nos lub przez usta, ślina musi wypływać na zewnątrz na podłożoną ligninę, nie może się cofać do gardła, bo może wywoływać krztuszenie i uczucie braku powietrza.

Badanie trwa zwykle kilka minut. Pobieranie wycinków jest całkowicie bezbolesne. Instrument do badania jest specjalnie dezynfekowany przed każdym badaniem – zainfekowanie chorego jest praktycznie niemożliwe.


Możliwe powikłania

Powikłania w gastroskopii zdarzają się niezwykle rzadko. Jednak absolutnego bezpieczeństwa nie jest w stanie zagwarantować żaden lekarz. Wyjątkowo może się zdarzyć przedziurawienie ściany przewodu pokarmowego (w ok. 5 przypadków na 10 000 badań), niekiedy może też dojść do krwawienia. Powikłania takie mogą być opanowane endoskopowo, rzadko wymagają pilnego leczenia operacyjnego. Rzadko dochodzi do objawów ze strony innych układów, jak zaostrzenie choroby wieńcowej, atak astmy, padaczki lub zatrzymanie akcji serca. Ryzyko wystąpienia skutków ubocznych istnieje również w przypadku, gdy pacjent (lub członek rodziny) ma zwiększoną skłonność do krwawień, zwłaszcza po drobnych skaleczeniach, po usunięciu zębów, bądź do powstawania sińców po niewielkich urazach mechanicznych.

W sytuacji:

  • zażywania leków wpływających na krzepliwość krwi (np. Aspiryna, Acard, Polocard) – należy je odstawić 3 dni przed badaniem,
  • zażywania (Acenocumarol, Varfin, Pradaxa, Xalerto, itp.) należy skonsultować się z lekarzem kierującym celem odstawienia w/w leków lub włączeniu do terapii heparyny drobnocząsteczkowej.

Jeśli pacjent miał wykonywaną wcześniej gastroskopię proszę o zabranie poprzednich wyników.


Postępowanie po badaniu

Przez 4 godziny po badaniu nie powinno się jeść. Po 1 godzinie po badaniu można pić zimne płyny. Ważne jest, aby poinformować swojego lekarza, jeśli w ciągu paru godzin po badaniu wystąpi ból jamy brzusznej albo czarny stolec. Również wystąpienie niejasnych objawów należy niezwłocznie zgłosić. Jeśli pozostają niewyjaśnione kwestie związane z tym badaniem należy zwrócić się z pytaniami do personelu medycznego.

Udział w badaniu proszę potwierdzić telefonicznie tydzień przed planowanym badaniem (tel. 33 87 21 336).

Scroll Up