Oddziałem kierują:

Ordynator:
lek. Marek Słuszniak – specjalista chorób wewnętrznych
Pielęgniarka Oddziałowa:
lic. Jadwiga Barcik

 

Kontakt:
Sekretariat oddziału: (33) 87 21 379
Ordynator: (33) 87 21 201
Pielęgniarka Oddziałowa: (33) 87 21 231
Dyżurka lekarzy: (33) 87 21 228, 235
Dyżurka pielęgniarek: (33) 87 21 319

Telefon przeznaczony do kontaktu z pacjentami (+48) 507 230 493

 

Charakterystyka:

Oddział Wewnętrzny I jest jednym z dwóch oddziałów ogólnointernistycznych i zabezpiecza opiekę szpitalną diagnozując i lecząc z zakresu chorób wewnętrznych, zgodnie z potrzebami: choroby układu sercowo-naczyniowego, układu oddechowego, przewodu pokarmowego, układu moczowego. Znaczny odsetek chorych stanowią pacjenci z cukrzycą, schorzeniami tarczycy, chorobami hematologicznymi, nowotworowymi i neurologicznymi.

W zależności od potrzeby wykonujemy szeroki wachlarz badań laboratoryjnych, obrazowych i radiologicznych, w tym:

  • w zakresie kardiologii – badania echokardiograficzne, badanie EKG metodą Holtera, próba wysiłkowa EKG, badanie ciśnienia tętniczego metodą Holtera, badania USG naczyń z dopplerem, badania TK, w tym angio-TK,
  • w zakresie pulmonologii – badania obrazowe RTG i TK klatki piersiowej, HRCT i spirometria,
  • w zakresie gastrologii – badania gastroskopowe i kolonoskopowe z wykonywaniem drobnych zabiegów np.: polipektomia, USG jamy brzusznej, TK jamy brzusznej.

Ponadto wykonujemy badania diagnostyczne płynów jam ciała, w tym opłucnej i otrzewnej oraz diagnostykę z pobraniem szpiku kostnego.

U pacjentów z zagrażającymi zaburzeniami rytmu i przewodnictwa serca przy współpracy z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii wykonujemy procedurę założenia stymulacji zewnętrznej serca.

Posiadamy nowoczesny, stale modernizowany sprzęt diagnostyczny:

  • kardiomonitory,
  • pulsoksymetry,
  • aparat EKG,
  • defibrylator,
  • negatoskopy,
  • pompy infuzyjne,
  • pozostały drobny sprzęt.

Oddział korzysta z Pracowni USG, Endoskopowej, Pracowni Diagnostyki Kardiologicznej oraz konsultacji specjalistów pracujących w Szpitalu i poradniach specjalistycznych.

Liczba łóżek w oddziale – 39, w tym 3 intensywnej opieki medycznej.

Średni czas pobytu pacjenta w oddziale – 6,27 dnia.

Roczna liczba hospitalizowanych pacjentów 1,9 tys.


REGULAMIN ODWIEDZIN

REGULAMIN ODDZIAŁU

 

Scroll Up