Opiekę duszpasterską nad pacjentami naszego Szpitala sprawują:

  • O. Jan Barci,
  • O. Bogdan Smoliński.

Kaplica znajduje się na parterze Budynku “C” Szpitala.

Msze Święte w niedziele i święta:

  • godzina 1000 (budynek Główny Szpitala)
  • godzina 1100 (pawilon C Szpitala)

Ponadto:

  • Komunia Święta – codziennie w godzinach rannych lub popołudniowych w oddziałach,
  • Sakramenty Pojednania i Pokuty oraz Namaszczenia Chorych – na życzenie pacjentów w oddziałach.

Istnieje również możliwość osobistej rozmowy z Ojcem Duchownym oraz całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu i osobistej modlitwy.

Scroll Up