Rejestracja do poradni za pomocą centrali telefonicznej od pon.-pt. w godz. 6:00 – 17:00 pod numerami:
33 8721200 lub 33 8721300 bądź za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: poradnia.rejestracja@zzozwadowice.pl

Poradnia zajmuje się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem:

  • cukrzycy typu I, typu II, cukrzycy ciążowej,
  • zaburzeń glikemii (hipoglikemii, hiperglikemii, insulinooporności oraz cukrzycy nieokreślonej),
  • nietolerancji glukozy,
  • otyłości,
  • powikłań cukrzycy.

Edukacja w zakresie przygotowania pacjenta do samoopieki i samokontroli oraz zasad właściwego żywienia prowadzone jest przez  wykwalifikowany personel: pielęgniarkę-edukatora posiadającą odpowiednie kompetencję w ww. zakresie oraz przez dietetyka.

Dodatkowa edukacja dla pacjentów 

W ramach poradni poza godzinami przyjmowania pacjentów podczas wizyt lekarskich wyznaczone są dodatkowe godziny przeznaczone wyłącznie na edukację pacjentów dostępnych w:

Poniedziałek, Piątek 8:00-11:00 oraz w Środę 8:00-10:00 – Pielęgniarka-edukator,

Aby skorzystać z bezpłatnych usług poradni diabetologicznej w ramach kontraktu z NFZ, wymagane jest skierowanie wystawione przez lekarza medycyny rodzinnej/POZ lub przez innego lekarza specjalistę, który posiada podpisaną umowę z NFZ.

 

Informację dla ciężarnych 

Kobietom w okresie ciąży przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o refundacji.

 Podstawą do nabycia ww.  uprawnienia jest zaświadczenie potwierdzające ciążę oraz planowany termin porodu, wydane przez przez lekarza posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub lekarza w trakcie odbywania specjalizacji w tej dziedzinie, lub położną podstawowej opieki zdrowotnej, lub położną wykonującą świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradni położniczo-ginekologicznej.

Wyżej wymieniona refundacja obowiązuje przez okres ciąży, jednak nie dłużej niż 15 dni po planowanej dacie porodu wskazanej w ww. zaświadczeniu. 

 

Harmonogram przyjęć:

Gab. Pon. Wt. Śr. Czw. Pt.
lek. R. Sumper 222 1200 – 1500,
inne umowy
1500 – 1600
800 – 1800 1040 – 1440 950 – 1440
Agata Zawiła
dietetyk
214  1000– 1200  1000– 1200  1000– 1200  1000– 1200
St. piel.  Krystyna Płonka 215 1125 – 1500 700 – 1900 1000 – 1500
900 – 1500 730 – 950

 

Scroll Up