Kontakt telefoniczny: (33) 87 21 311

W ramach usług świadczonych pacjentom zadania poradni ukierunkowane są na:

  • rozpoznawanie,
  • profilaktykę,
  • leczenie cukrzycy typu 1, typu 2 oraz cukrzycy ciężarnych,
  • zapobieganie powikłaniom cukrzycowym,
  • przygotowanie pacjenta do samoopieki i samokontroli.

Prowadzimy edukację w zakresie podstawowych zasad żywienia dla diabetyków.

Aby skorzystać z bezpłatnych usług poradni diabetologicznej w ramach kontraktu z NFZ, wymagane jest skierowanie wystawione przez lekarza medycyny rodzinnej/POZ lub przez innego lekarza specjalistę, który posiada podpisaną umowę z NFZ.

Rejestracja do Poradni Diabetologicznej odbywa się od poniedziałku do czwartku w godzinach od 1200 do 1400.

Harmonogram przyjęć:

Lekarz Gab. Pon. Wt. Śr. Czw. Pt.
lek. R. Sumper 222 1200 – 1500,
inne umowy 1500 – 1600
800 – 1800 1040 – 1440 950 – 1440

 

Scroll Up