Rejestracja telefoniczna: od Pn. do Czw. w godz. 7:00-14:00 oraz w Pt. w godz. 7:00-14:00 tel.: (33) 87 21 311

Istnieje możliwość rejestracji do poradni za pomocą centrali telefonicznej pod numerami:
33 87 21 200 lub 33 87 21 300

Poradnia zajmuje się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem:

  • cukrzycy typu I, typu II, cukrzycy ciążowej,
  • zaburzeń glikemii (hipoglikemii, hiperglikemii, insulinooporności oraz cukrzycy nieokreślonej),
  • nietolerancji glukozy,
  • otyłości,
  • powikłań cukrzycy.

Edukacja w zakresie przygotowania pacjenta do samoopieki i samokontroli oraz zasad właściwego żywienia prowadzone jest przez  wykwalifikowany personel: pielęgniarkę-edukatora posiadającą odpowiednie kompetencję w ww. zakresie oraz przez dietetyka.

Dodatkowa edukacja dla pacjentów 

W ramach poradni poza godzinami przyjmowania pacjentów podczas wizyt lekarskich wyznaczone są dodatkowe godziny przeznaczone wyłącznie na edukację pacjentów dostępnych w:

Poniedziałek, Piątek 8:00-11:00 oraz w Środę 8:00-10:00 – Pielęgniarka-edukator,

Aby skorzystać z bezpłatnych usług poradni diabetologicznej w ramach kontraktu z NFZ, wymagane jest skierowanie wystawione przez lekarza medycyny rodzinnej/POZ lub przez innego lekarza specjalistę, który posiada podpisaną umowę z NFZ.

 

Informację dla ciężarnych 

Kobietom w okresie ciąży przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o refundacji.

 Podstawą do nabycia ww.  uprawnienia jest zaświadczenie potwierdzające ciążę oraz planowany termin porodu, wydane przez przez lekarza posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub lekarza w trakcie odbywania specjalizacji w tej dziedzinie, lub położną podstawowej opieki zdrowotnej, lub położną wykonującą świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradni położniczo-ginekologicznej.

Wyżej wymieniona refundacja obowiązuje przez okres ciąży, jednak nie dłużej niż 15 dni po planowanej dacie porodu wskazanej w ww. zaświadczeniu. 

 

Harmonogram przyjęć:

Lekarz Gab. Pon. Wt. Śr. Czw. Pt.
lek. R. Sumper 222 1200 – 1500,
inne umowy 1500 – 1600
800 – 1800 1040 – 1440 950 – 1440
Agata Zawiła
dietetyk
214  1215– 1435  1215– 1435  1215– 1435 1030 – 1130
St. piel.  Krystyna Płonka 215 700 – 1500

edukacja pacjentów
800 – 1100

700 – 1800 700 – 1440
edukacja pacjentów 
8001000
700 – 1440 700 – 1100
edukacja pacjentów
8001100

 

Scroll Up