INFORMACJE DLA PACJENTA PERSONEL KONTAKT

Punkt poboru materiału do badań zlokalizowany jest na parterze Centrum Medycznego Powiatu Wadowickiego ZZOZ w Wadowicach przy ul. Karmelickiej 5 (budynek przychodni).

Godziny otwarcia punktu pobrań:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach 06:00-12:00
  • w soboty w godzinach 07:00 – 10:00

W miesiącach lipiec i sierpień w soboty punkt pobrań jest nieczynny.

Badania mikrobiologiczne:

  • pobieranie materiału do badań mikrobiologicznych jest możliwe od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-9:00

Test obciążenia glukozą:

  • pacjent zgłasza się do rejestracji Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej ( poniedziałek – piątek do 8:00) przynosząc ze sobą 75 g glukozy zakupionej w aptece.

Odbiór wyników:

  • osobiście: od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 13:00 oraz w soboty od 10:00 do 12:00
  • na platformie e-Laborat (instrukcja logowania do platformy: POBIERZ)

Godzina przyjazna dziecku:

  • W dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00-12:00 na naszych małych pacjentów będzie czekał wykwalifikowany personel oddziału pediatrii i neonatologii mający doświadczenie w pracy z dziećmi.

 

Szczegółowe informacje dotyczące badań można uzyskać pod numerem: 33 872 12 69.

Aktualny cennik badań laboratoryjnych : POBIERZ

Panele badań: POBIERZ

Pakiety badań: POBIERZ

Płatność za badania możliwa jest gotówką lub kartą płatniczą.

Informacje dla pacjentów:

Klauzula informacyjna – RODO

Administratorem Danych jest ZZOZ w Wadowicach ul. Karmelicka 5
Kontakt: lab2@zzozwadowice.pl telefon 33 87-21-300.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – iod@zzozwadowce.pl
Dane osobowe przetwarzane są w celu w celu świadczenia usług medycznych, realizacji badań, poinformowania pacjenta w przypadku otrzymania krytycznego wyniku realizacji badań, identyfikacji osób upoważnionych do odbioru wyników – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, d RODO oraz na podstawie art. 9 ust.1 lit. h RODO.
Podanie danych osobowych w przypadkach określonych w przepisach prawa jest obligatoryjne, w pozostałych przypadkach jest dobrowolne.
Archiwizacja danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami prawa.
Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w zakresie wsparcia informatycznego i technicznego urządzeń medycznych i oprogramowań wykorzystywanych w Laboratorium.
Przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Przysługuje prawo dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia po terminach archiwizacji.

Scroll Up