Przed rozpoczęciem praktyki w ZZOZ w Wadowicach, student/praktykant zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem odbywania praktyk studenckich / zawodowych / zajęć stażowych w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach wraz z jego załącznikami.

Po zapoznaniu się z regulaminem praktyk należy wypełnić „Formularz szkolenia praktykanta/studenta” stanowiący załącznik nr 4 do regulaminu, a następnie dostarczyć
w pierwszym dniu praktyki do specjalisty ds. BHP.

Należy również przygotować identyfikator, którym należy posługiwać się w trakcie odbywania praktyk.

 

KONTAKT W SPRAWACH PRAKTYK:

  • DZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU:  (33) 87 212 82, (33) 87 208 72
Scroll Up