Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw zmianom prawnym, które wymuszają od 18.10.2018 r. elektronizację zamówień publicznych,

uruchamiamy Platformę Zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami

w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych w zakresie zakupów poniżej (postępowania regulaminowe) oraz powyżej progu (przetargi zgodnie z Prawem zamówień publicznych).

 

Oznacza to, że

cały proces ofertowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny,

gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

Nasi Zamawiający odpowiedzialni za prowadzenie postępowań w zakresie dostaw, usług oraz robót budowlanych będą wysyłać do Państwa, poprzez https://platformazakupowa.pl/, zaproszenie do składania ofert w wersji elektronicznej.

Klikając poniżej zostaną Państwo przekierowani na na naszą platformę zakupową.

PLATFORMA ZAKUPOWA ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WADOWICACH

 

 

Jak to wygląda w praktyce?

  • Każdorazowo otrzymają Państwo w mailu od prowadzącego postępowanie link, który „przeniesie” bezpośrednio do postępowania.
  • Na stronie postępowania będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz ewentualnie dodatkowe informacje (rysunek techniczny, wymagania dot. certyfikatów, itp.).
  • Państwo podajecie przy danej pozycji zamówienia propozycję swojej ceny i/lub inne parametry handlowe i techniczne oferty.
  • Całość zwrotnie przesyłacie Państwo do nas klikając przycisk „Złóż ofertę” na Platformie.
  • W postępowaniach prowadzonych zgodnie z Prawem zamówień publicznych (Pzp) wymagane będzie podpisanie oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym (czytaj więcej).

 

Dodatkowo, zawsze będą Państwo mogli monitorować nasze otwarte zapytania ofertowe na stronie

https://platformazakupowa.pl/

Aby składać oferty, nie muszą Państwo jako Wykonawcy zakładać konta na https://platformazakupowa.pl/.

Zachęcamy do założenia konta oraz zapisania się do naszego katalogu Wykonawców, gdyż będą Państwo mogli otrzymywać od nas dopasowane zaproszenia do postępowań.

Jedyny wymóg do spełnienia potrzebny z Państwa strony, by móc składać oferty, to dostęp do Internetu oraz jednej z najpopularniejszych przeglądarek w najnowszej wersji: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome.

Dodatkowo w Zamówieniach zgodnych z Pzp ważny kwalifikowany podpis elektroniczny (wymóg prawny w całej Unii Europejskiej).

Jesteśmy przekonani, że ten nowy wymiar współpracy między nami, przyniesie wymierne korzyści obu stronom!

W przypadku pytań technicznych związanych z obsługą postępowań proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta 22 101 02 02 (pn-pt od 7:00 do 17:00), gdzie otrzymacie Państwo wsparcie techniczne. Zostały dla Państwa przygotowane również instrukcje korzystania z platformy dostępne pod adresem: platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

 

Z wyrazami szacunku,

Dyrekcja Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

Scroll Up