Kierownik
mgr Maciej Kobielus
tel. (33) 872 12 04, wpr@zzozwadowice.pl

Zgodnie z Wojewódzkim Planem Zabezpieczenia Medycznego Działań Ratunkowych oraz podpisaną przez ZZOZ w Wadowicach w tym zakresie umową z MOW NFZ w Krakowie, usługi z zakresu ratownictwa medycznego na terenie całego powiatu wadowickiego (populacja około 154 tyś. mieszkańców) zabezpiecza Wadowickie Pogotowie Ratunkowe w ZZOZ w Wadowicach.

Posiadamy cztery zespoły ratownictwa medycznego podstawowe „P” i jeden zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny „S”, stacjonujące:

  • w Wadowicach, ul. Wojska Polskiego 2E – 1 zespół ratownictwa medycznego podstawowy „PI” i 1 zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny „SI” – całodobowo,
  • w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Jana Pawła II 7 – 1 zespół ratownictwa medycznego podstawowy „P II” – całodobowo,
  • w Andrychowie, ul. Krakowska 89 – 2 zespoły ratownictwa medycznego podstawowe “PIII” i “PIV”.

Obszary działania dla poszczególnych zespołów ratownictwa medycznego są zgodne z Wojewódzkim Planem Zabezpieczenia Medycznych Działań Ratunkowych.

Wszystkie wezwania zgłaszane są do Skoncentrowanej Dyspozytorni Medycznej nr 1 z siedzibą w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym w Krakowie (numery alarmowe 999, 112) i przyjmowane są przez dyspozytora medycznego, który zleca wyjazd jednemu z zespołów, zgodnie z miejscem zdarzenia i stanem poszkodowanego (chorego).

Aby wezwać pomoc medyczną w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne.

Osoby kontaktujące się spoza terenu województwa małopolskiego, w sprawach pomocy medycznej, w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 00 – dla części zachodniej województwa lub (12) 254 08 02 – dla części wschodniej województwa.”

Zespoły ratownictwa medycznego są wyposażone w niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną, leki, materiały opatrunkowe, sprzęt jednorazowy itp. zgodnie z zaleceniami zawartymi w przepisach Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa informuje, że decyzją Ministra Zdrowia, od dnia 1 kwietnia 2018 roku, Specjalistyczny Zespół Ratownictwa Medycznego w Andrychowie “S”, działający 16 godzin na dobę, został przekwalifikowany na Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego “P”, funkcjonujący w trybie 24 godzinnym.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (POBIERZ PLIK).

Scroll Up