Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach informuje, że przyjmowane są oferty pracy tylko na stanowiska zamieszczone w ogłoszeniach o pracę. Wszystkie inne dokumenty dotyczące zatrudnienia, które wpłyną do Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ulegną niezwłocznemu zniszczeniu (wersja papierowa) lub usunięciu (e-mail).

  • Obowiązek informacyjny (Pobierz: DOC, PDF)
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – rozszerzona (Pobierz: DOC, PDF)

Nowy adres e-mail do procesów rekrutacyjnych: rekrutacja@zzozwadowice.pl


Aktualne ogłoszenia:

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w:

  • Oddziale Dziecięcym
  • Oddziale Noworodków i Wcześniaków

Pliki do pobrania:

dodano 17-05-2024


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale anestezjologii i intensywnej terapii.

Pliki do pobrania:

dodano 17-05-2024


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chirurgii Ogólnej.

Pliki do pobrania:

dodano 24-04-2024

dodano 30-04-2024

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w poradniach specjalistycznych CMPW: Gastroenterologicznej, dla Kobiet, Reumatologicznej, Onkologicznej, Medycyny Pracy.

Pliki do pobrania:

dodano 12-04-2024

dodano 24-04-2024

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym i Poradni dla Kobiet.

Pliki do pobrania:

dodano 22-03-2024

dodano 28-03-2024

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w POZ w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Pliki do pobrania:

dodano 19-02-2024

dodano 28-02-2024

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na pełnienie funkcji Lekarza Kierującego i Zarządzającego Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Pliki do pobrania:

dodano 16-02-2024

dodano 27-02-2024

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na pełnienie funkcji Kierownika Bloku Operacyjnego.

Pliki do pobrania:

dodano 16-02-2024

dodano 27-02-2024

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Pliki do pobrania:

dodano 12-02-2024

dodano 16-02-2024

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na pełnienie funkcji Lekarza Kierującego Oddziałem 60+.

Pliki do pobrania:

dodano 23-01-2024

dodano 29-01-2024

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie wykonywania biopsji cienkoigłowych oraz diagnostyki cytologicznej pobranego materiału.

Pliki do pobrania:

dodano 22-01-2024

dodano 25-01-2024

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na pełnienie funkcji Zastępcy Lekarza Kierującego Oddziałem Wewnętrznym I oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Wewnętrznym I.

Pliki do pobrania:

dodano 19-01-2024

dodano 25-01-2024

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Poradni Chirurgicznej CMPW.

Pliki do pobrania:

dodano 19-01-2024

dodano 26-01-2024

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziałach Wewnętrznych i Oddziale 60+.

Pliki do pobrania:

dodano 12-01-2024

dodano 26-01-2024

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Poradni Chirurgicznej CMPW.

Pliki do pobrania:

dodano 12-01-2024

dodano 19-01-2024

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na pełnienie funkcji Zastępcy Lekarza Kierującego Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym.

Pliki do pobrania:

dodano 21-12-2023

dodano 28-12-2023

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym oraz Poradni dla Kobiet.

Pliki do pobrania:

dodano 20-12-2023

dodano 29-12-2023

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w oddziałach wewnętrznych i Oddziale 60+.

Pliki do pobrania:

dodano 19-12-2023

dodano 28-12-2023

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w SOR.

Pliki do pobrania:

dodano 19-12-2023

dodano 28-12-2023

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Pliki do pobrania:

dodano 14-12-2023

dodano 21-12-2023

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym oraz Poradni dla Kobiet.

Pliki do pobrania:

dodano 11-12-2023

dodano 20-12-2023

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Pliki do pobrania:

dodano 06-12-2023

dodano 14-12-2023

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w: 

  • poradniach specjalistycznych CMPW: onkologicznej, rehabilitacyjnej;
  • poradni medycyny pracy;
  • poradni psychologicznej, zdrowia psychicznego, leczenia uzależnień;
  • konsylium lekarskim w ramach Pakietu Onkologicznego;

oraz fizjoterapeutę specjalistę w dziedzinie rehabilitacji ruchowej w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej.

Pliki do pobrania:

dodano 05-12-2023

dodano 14-12-2023

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w podstawowej opiece zdrowotnej w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Pliki do pobrania:

dodano 04-12-2023

dodano 14-12-2023

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń gwarantowanych przez lekarza systemu w Wadowickim Pogotowiu Ratunkowym – specjalistycznym zespole ratownictwa medycznego, stacjonującym w Wadowicach.

Pliki do pobrania:

dodano 14-11-2023

dodano 22-11-2023

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na pełnienie funkcji Zastępcy Lekarza Kierującego Oddziałem Wewnętrznym I oraz udzielanie świadczeń gwarantowanych przez lekarza w oddziałach wewnętrznych z oddziałem geriatrycznym (opieka łączona) poza godzinami podstawowej (normalnej) ordynacji.

Pliki do pobrania:

dodano 03-10-2023

dodano 10-10-2023

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń gwarantowanych przez lekarza w podstawowej opiece zdrowotnej.

Pliki do pobrania:

dodano 22-09-2023

dodano 02-10-2023

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w poradniach specjalistycznych: reumatologicznej, chorób zakaźnych, urologicznej.

Pliki do pobrania:

dodano 21-09-2023

dodano 02-10-2023

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w oddziałach wewnętrznych oraz oddziałach wewnętrznych z oddziałem geriatrycznym (łączona opieka).

Pliki do pobrania:

dodano 18-08-2023

dodano 29-08-2023

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Podstawowej Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej.

Pliki do pobrania:

dodano 28-07-2023

dodano 02-08-2023

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziałach Wewnętrznych.

Pliki do pobrania:

dodano 20-07-2023

dodano 27-07-2023

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w poradniach specjalistycznych CMPW.

Pliki do pobrania:

dodano 14-07-2023

dodano 25-07-2023

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Dziecięcym.

Pliki do pobrania:

dodano 30-06-2023

dodano 07-07-2023

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w podstawowej opiece zdrowotnej w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Pliki do pobrania:

dodano 28-06-2023

dodano 30-06-2023

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w oddziale ginekologiczno-położniczym.

Pliki do pobrania:

dodano 22-06-2023

dodano 28-06-2023

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej.

Pliki do pobrania:

dodano 21-06-2023

dodano 28-06-2023

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii.

Pliki do pobrania:

dodano 07-06-2023

dodano 13-06-2023

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w oddziałach wewnętrznych oraz oddziale geriatrycznym (opieka łączona).

Pliki do pobrania:

dodano 01-06-2023

dodano 12-06-2023

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Pliki do pobrania:

dodano 29-05-2023

dodano 12-06-2023

dodano 15-06-2023

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym.

Pliki do pobrania:

dodano 26-05-2023

dodano 07-06-2023

Scroll Up