Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach informuje, że przyjmowane są oferty pracy tylko na stanowiska zamieszczone w ogłoszeniach o pracę. Wszystkie inne dokumenty dotyczące zatrudnienia, które wpłyną do Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ulegną niezwłocznemu zniszczeniu (wersja papierowa) lub usunięciu (e-mail).

 • Obowiązek informacyjny (Pobierz: DOC, PDF)
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – rozszerzona (Pobierz: DOC, PDF)

Nowy adres e-mail do procesów rekrutacyjnych: rekrutacja@zzozwadowice.pl


Aktualne ogłoszenia:

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza anestezjologa podczas wykonywania badań kolonoskopowych.

Pliki do pobrania:

dodano 19-09-2022

dodano 26-09-2022

dodano 29-09-2022

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Noworodków i Wcześniaków.

Pliki do pobrania:

dodano 14-09-2022

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w ramach oraz poza godzinami podstawowej (normalnej) ordynacji w oddziałach:

 • Oddziale Wewnętrznym I,
 • Oddziale Wewnętrznym II,
 • Oddziale Wewnętrznym I z Oddziałem Geriatrycznym (łączona opieka),
 • Oddziale Wewnętrznym I z Oddziałem Geriatrycznym (łączona opieka),

Pliki do pobrania:

dodano 06-09-2022

dodano 09-09-2022

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza systemu w Wadowickim Pogotowiu Ratunkowym – specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego stacjonujący w Wadowicach.

Pliki do pobrania:

dodano 18-08-2022

dodano 25-08-2022 

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań diagnostycznych, tj. EEG oraz EMG na potrzeby ZZOZ w Wadowicach.

Pliki do pobrania:

dodano 16-08-2022

dodano 26-08-2022 

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w podstawowej opiece zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Pliki do pobrania:

dodano 16-08-2022

dodano 25-08-2022 

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w oddziale chirurgii urazowo – ortopedycznej Szpitala Powiatowego im. Św. Jana Pawła II w Wadowicach.

Pliki do pobrania:

dodano 19-07-2022 

dodano 22-07-2022

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym oraz Poradni dla Kobiet i Onkologicznej.

Pliki do pobrania:

dodano 11-07-2022

dodano 13-07-2022

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w podstawowej opiece zdrowotnej..

Pliki do pobrania:

dodano 04-07-2022

dodano 05-07-2022

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Wewnętrznym I, Wewnętrznym II, Wewnętrznym I z Oddziałem Geriatrycznym (opieka łączona) oraz Oddziale Wewnętrznym II z Oddziałem Geriatrycznym (opieka łączona).

Pliki do pobrania:

dodano 23-06-2022

dodano 28-06-2022

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza podczas realizacji programu polityki zdrowotnej w dziedzinie zapobiegania nadwadze i otyłości pn. “Zapobieganie nadwadze i otyłości wśród mieszkańców województwa małopolskiego” w roku 2022.

Pliki do pobrania:

dodano 23-06-2022

dodano 28-06-2022

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Pliki do pobrania:

dodano 23-06-2022

dodano 29-06-2022

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w poradni medycyny pracy, podstawowej opiece zdrowotnej oraz certyfikowanego terapeutę środowiskowego w zakresie zespołu leczenia środowiskowego.

Pliki do pobrania:

dodano 21-06-2022

dodano 28-06-2022

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym oraz poradniach specjalistycznych Centrum Medycznego Powiatu Wadowickiego: poradni dla kobiet i poradni onkologicznej.

Pliki do pobrania:

dodano 15-06-2022

dodano 23-06-2022

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Pliki do pobrania:

dodano 07-06-2022

dodano 15-06-2022

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym oraz poradniach specjalistycznych Centrum Medycznego Powiatu Wadowickiego: poradni dla kobiet i poradni onkologicznej.

Pliki do pobrania:

dodano 06-06-2022

dodano 15-06-2022

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w podstawowej opiece zdrowotnej w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Pliki do pobrania:

dodano 23-05-2022

dodano 30-05-2022

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w:

 • Poradni dla Kobiet;
 • Oddziale Ginekologiczno-Położniczym.

Pliki do pobrania:

dodano 13-05-2022

dodano 24-05-2022

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza systemu w Wadowickim Pogotowiu Ratunkowym – specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego stacjonujący w Wadowicach na okres od 1 czerwca 2022r. do 31 sierpnia 2022r.

Pliki do pobrania:

dodano 06-05-2022

dodano 16-05-2022

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Pliki do pobrania:

dodano 05-05-2022

dodano 16-05-2022

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w:

 • Poradni dla Kobiet;
 • Oddziale Ginekologiczno-Położniczym.

Pliki do pobrania:

dodano 22-04-2022

dodano 28-04-2022

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradniach Centrum Medycznego Powiatu Wadowickiego:

 • Poradni dla Kobiet;
 • Poradni Gastroenterologicznej;
 • Poradni Medycyny pracy;
 • Podstawowej Opiece Zdrowotnej.

Pliki do pobrania:

dodano 21-04-2022

dodano 28-04-2022

dodano 29-04-2022

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradniach Centrum Medycznego Powiatu Wadowickiego:

 • Poradni dla Kobiet;
 • Poradni Ortopedyczna;
 • Poradni Medycyny pracy;
 • Podstawowej Opiece Zdrowotnej.

Pliki do pobrania:

dodano 23-03-2022

dodano 28-03-2022

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na pełnienie funkcji Lekarza Kierującego Oddziałem Ginekologiczno-Położniczym.

Pliki do pobrania:

dodano 21-03-2022

dodano 23-03-2022

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w oddziale ginekologiczno-położniczym i w poradni dla kobiet podczas zabiegów ortopedycznych.

Pliki do pobrania:

dodano 17-03-2022

dodano 23-03-2022

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza anestezjologa w bloku operacyjnym podczas zabiegów ortopedycznych.

Pliki do pobrania:

dodano 01-03-2022

dodano 02-03-2022

dodano 04-03-2022

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Szpitalu im. Św. Jana Pawła II w Wadowicach
zgodnie z rozkładem czasu pracy w:
– oddziale anestezjologii i intensywnej terapii,
– oddziale anestezjologii i intensywnej terapii (blok operacyjny)

Pliki do pobrania:

dodano 22-02-2022

dodano 01-03-2022

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na:

I. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w oddziale ginekologiczno – położniczym Szpitala im. Św. Jana Pawła II w Wadowicach zgodnie z rozkładem czasu pracy.

II. Udzielanie świadczeń zdrowotnych W Poradni dla Kobiet Centrum Medycznego Powiatu Wadowickiego.

Pliki do pobrania:

dodano 22-02-2022

dodano 01-03-2022

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w oddziałach szpitalnych.

Pliki do pobrania:

dodano 18-12-2021

dodano 28-12-2021

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań diagnostycznych, tj. usg piersi na potrzeby Centrum Medycznego Powiatu Wadowickiego.

Pliki do pobrania:

dodano 18-12-2021

dodano 24-12-2021

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradniach Centrum Medycznego Powiatu Wadowickiego.

Pliki do pobrania:

dodano 18-12-2021

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs na pełnienie funkcji Lekarza Kierującego Oddziałem Geriatrycznym.

Pliki do pobrania:

dodano 18-02-2022

dodano 24-02-2022

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach zatrudni Psychologa do pracy w Oddziałach Szpitala.

Pliki do pobrania:

dodano 15-02-2022

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w godzinach oraz poza godzinami podstawowej (normalnej) ordynacji.

Pliki do pobrania:

dodano 25-01-2022

dodano 31-01-2022

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Centrum Medycznym Powiatu Wadowickiego.

Pliki do pobrania:

dodano 20-01-2022

dodano 28-01-2022

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w godzinach oraz poza godzinami podstawowej (normalnej) ordynacji.

Pliki do pobrania:

dodano 17-01-2022

dodano 25-01-2022

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kwalifikacji i szczepienia pacjentów w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.

Pliki do pobrania:

dodano 23-12-2021

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradniach Centrum Medycznego Powiatu Wadowickiego.

Pliki do pobrania:

dodano 15-12-2021

dodano 23-12-2021

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na pełnienie funkcji Zastępcy Lekarza Kierującego Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym.

Pliki do pobrania:

dodano 15-12-2021

dodano 21-12-2021

dodano 23-12-2021

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w godzinach podstawowej (normalnej) ordynacji w oddziałach: Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Blok Operacyjny), Wewnętrznym I, Wewnętrznym II, Geriatrycznym, Dziecięcym, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej oraz poza godzinami podstawowej (normalnej) ordynacji w oddziałach: Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Blok Operacyjny), Wewnętrznym I, Wewnętrznym II, Dziecięcym, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Wewnętrznym I z Oddziałem Geriatrycznym (łączona opieka), Wewnętrznym II z Oddziałem Geriatrycznym (łączona opieka).

Pliki do pobrania:

dodano 14-12-2021

dodano 22-12-2021

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w podstawowej opiece zdrowotnej w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Pliki do pobrania:

dodano 08-12-2021

dodano 17-12-2021

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań tomografii komputerowej, opisywania badań rezonansu magnetycznego i pełnienia nadzoru lekarskiego nad Pracownią Rezonansu Magnetycznego, opisów badań RTG i wykonywania badań USG wraz z opisem.

Pliki do pobrania:

dodano 06-12-2021

dodano 13-12-2021

dodano 23-12-2021

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w szpitalnym oddziale ratunkowym:

Pliki do pobrania:

dodano 03-12-2021

dodano 13-12-2021

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w godzinach oraz poza godzinami podstawowej (normalnej) ordynacji w oddziałach przekształconych w oddziały dla pacjentów z COVID-19 Szpitala im. Św. Jana Pawła Il W Wadowicach:

Pliki do pobrania:

dodano 01-12-2021

dodano 03-12-2021

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Centrum Medycznym Powiatu Wadowickiego w poradniach specjalistycznych:

 • dla Kobiet,
 • Laryngologicznej,
 • Neonatologicznej,
 • Chirurgicznej.

Pliki do pobrania:

dodano 18-11-2021

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach zatrudni lekarzy na oddziały COVID.

Pliki do pobrania:

dodano 18-11-2021

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach zatrudni lekarzy rezydentów specjalizujących się w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz pediatrii w ramach szkoleniowego etatu rezydenckiego.

Pliki do pobrania:

dodano 29-10-2021

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w oddziale dziecięcym w godzinach oraz poza godzinami podstawowej ordynacji.

Pliki do pobrania:

dodano 22-10-2021

dodano 29-10-2021

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza anestezjologa oraz lekarza uprawnionego do wykonywania badań kolonoskopowych w ramach projektu “Krok w stronę zdrowia. Program badań przesiewowych raka jelita grubego”.

Pliki do pobrania:

dodano 24-09-2021

dodano 06-10-2021

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Centrum Medycznym Powiatu Wadowickiego w poradniach specjalistycznych.

Pliki do pobrania:

dodano 20-07-2021

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Pliki do pobrania:

dodano 20-07-2021

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Pliki do pobrania:

dodano 13-07-2021

dodano 26-07-2021

Scroll Up