Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach informuje, że przyjmowane są oferty pracy tylko na stanowiska zamieszczone w ogłoszeniach o pracę. Wszystkie inne dokumenty dotyczące zatrudnienia, które wpłyną do Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ulegną niezwłocznemu zniszczeniu (wersja papierowa) lub usunięciu (e-mail).

  • Obowiązek informacyjny (Pobierz: DOC, PDF)
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – rozszerzona (Pobierz: DOC, PDF)

Nowy adres e-mail do procesów rekrutacyjnych: rekrutacja@zzozwadowice.pl


Aktualne ogłoszenia:

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń gwarantowanych przez lekarza w podstawowej opiece zdrowotnej.

Pliki do pobrania:

dodano 22-09-2023

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w poradniach specjalistycznych: reumatologicznej, chorób zakaźnych, urologicznej.

Pliki do pobrania:

dodano 21-09-2023

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w oddziałach wewnętrznych oraz oddziałach wewnętrznych z oddziałem geriatrycznym (łączona opieka).

Pliki do pobrania:

dodano 18-08-2023

dodano 29-08-2023

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Podstawowej Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej.

Pliki do pobrania:

dodano 28-07-2023

dodano 02-08-2023

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziałach Wewnętrznych.

Pliki do pobrania:

dodano 20-07-2023

dodano 27-07-2023

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w poradniach specjalistycznych CMPW.

Pliki do pobrania:

dodano 14-07-2023

dodano 25-07-2023

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Dziecięcym.

Pliki do pobrania:

dodano 30-06-2023

dodano 07-07-2023

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w podstawowej opiece zdrowotnej w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Pliki do pobrania:

dodano 28-06-2023

dodano 30-06-2023

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w oddziale ginekologiczno-położniczym.

Pliki do pobrania:

dodano 22-06-2023

dodano 28-06-2023

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej.

Pliki do pobrania:

dodano 21-06-2023

dodano 28-06-2023

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii.

Pliki do pobrania:

dodano 07-06-2023

dodano 13-06-2023

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w oddziałach wewnętrznych oraz oddziale geriatrycznym (opieka łączona).

Pliki do pobrania:

dodano 01-06-2023

dodano 12-06-2023

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Pliki do pobrania:

dodano 29-05-2023

dodano 12-06-2023

dodano 15-06-2023

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym.

Pliki do pobrania:

dodano 26-05-2023

dodano 07-06-2023

Scroll Up