Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach informuje, że przyjmowane są oferty pracy tylko na stanowiska zamieszczone w ogłoszeniach o pracę. Wszystkie inne dokumenty dotyczące zatrudnienia, które wpłyną do Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ulegną niezwłocznemu zniszczeniu (wersja papierowa) lub usunięciu (e-mail).

  • Obowiązek informacyjny (Pobierz: DOC, PDF)
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – rozszerzona (Pobierz: DOC, PDF)

Nowy adres e-mail do procesów rekrutacyjnych: rekrutacja@zzozwadowice.pl


Aktualne ogłoszenia:

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń przez lekarza w oddziale chirurgii urazowo – ortopedycznej Szpitala Powiatowego im. ŚW. Jana Pawła II W Wadowicach na okres od 1 lutego 2023r. do 31 stycznia 2025r.

Pliki do pobrania:

dodano 24-01-2023

dodano 31-01-2023

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń przez lekarza w podstawowej opiece zdrowotnej w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Pliki do pobrania:

dodano 19-01-2023

dodano 27-01-2023

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń przez lekarza w Poradni Zdrowia Psychicznego.

Pliki do pobrania:

dodano 18-01-2023

dodano 26-01-2023

dodano 31-01-2023

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń przez lekarza w Oddziale anestezjologii i intensywnej terapii.

Pliki do pobrania:

dodano 28-12-2022

dodano 03-01-2023

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń przez lekarza w Oddziale wewnętrznym I z Oddziałem Geriatrycznym (łaczona opieka) oraz Oddziale wewnętrznym II z Oddziałem Geriatrycznym (łaczona opieka).

Pliki do pobrania:

dodano 23-12-2022

dodano 29-12-2022

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń przez lekarzy w Oddziałach Noworodków i Wcześniaków oraz Oddziale Dziecięcym.

Pliki do pobrania:

dodano 23-12-2022

dodano 29-12-2022

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń przez lekarza w Poradni Reumatologicznej.

Pliki do pobrania:

dodano 22-12-2022

dodano 29-12-2022

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń przez lekarza w Pracowni Endoskopii.

Pliki do pobrania:

dodano 21-12-2022

dodano 29-12-2022

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń przez lekarza systemu w Wadowickim Pogotowiu Ratunkowymspecjalistyczny zespól ratownictwa medycznego stacjonujący w Wadowicach.

Pliki do pobrania:

dodano 20-12-2022

dodano 28-12-2022

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń przez lekarza w podstawowej opiece zdrowotnej.

Pliki do pobrania:

dodano 15-12-2022

dodano 21-12-2022

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń przez lekarzy w zakresie wykonywania badań diagnostycznych usg i usg doppler duplex, Poradni Medycyny Pracy oraz konsylium lekarskiego w ramach Pakietu Onkologicznego.

Pliki do pobrania:

dodano 14-12-2022

dodano 21-12-2022

dodano 23-12-2022

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń przez lekarzy w poradniach i pracowniach specjalistycznych CMPW.

Pliki do pobrania:

dodano 13-12-2022

dodano 21-12-2022

dodano 23-12-2022

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń przez lekarza w podstawowej opiece zdrowotnej w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Pliki do pobrania:

dodano 09-12-2022

dodano 19-12-2022

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Pliki do pobrania:

dodano 07-12-2022

dodano 15-12-2022

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na pełnienie funkcji Lekarza Kierującego Oddziałem Dziecięcym oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Dziecięcym.

Pliki do pobrania:

dodano 21-11-2022

Scroll Up