Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach informuje, że przyjmowane są oferty pracy tylko na stanowiska zamieszczone w ogłoszeniach o pracę. Wszystkie inne dokumenty dotyczące zatrudnienia, które wpłyną do Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ulegną niezwłocznemu zniszczeniu (wersja papierowa) lub usunięciu (e-mail).

 • Obowiązek informacyjny (Pobierz: DOC, PDF)
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – rozszerzona (Pobierz: DOC, PDF)

Nowy adres e-mail do procesów rekrutacyjnych: rekrutacja@zzozwadowice.pl


Aktualne ogłoszenia:

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza anestezjologa oraz lekarza uprawnionego do wykonywania badań kolonoskopowych w ramach projektu “Krok w stronę zdrowia. Program badań przesiewowych raka jelita grubego”.

Pliki do pobrania:

dodano 24-09-2021

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Centrum Medycznym Powiatu Wadowickiego w poradniach specjalistycznych.

Pliki do pobrania:

dodano 20-07-2021

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Pliki do pobrania:

dodano 20-07-2021

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Pliki do pobrania:

dodano 13-07-2021

dodano 26-07-2021

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza:

 • w godzinach podstawowej (normalnej) ordynacji w Oddziale Wewnętrznym II,
 • poza godzinami podstawowej (normalnej) ordynacji w Oddziale Wewnętrznym II, Oddziale Wewnętrznym II z Oddziałem Geriatrycznym (łączona opieka), Oddziale Geriatrycznym,
 • w dziedzinie rehabilitacji medycznej w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej.

Pliki do pobrania:

dodano 23-06-2021

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w podstawowej opiece zdrowotnej w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Pliki do pobrania:

dodano 18-06-2021

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Centrum Medycznym Powiatu Wadowickiego w poradniach specjalistycznych: dla Kobiet, Endokrynologicznej, neurologicznej, Chorób Zakaźnych i Hepatologicznej.

Pliki do pobrania:

dodano 18-06-2021

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach zatrudni psychologa do pracy w Oddziale Geriatrycznym.

Pliki do pobrania:

dodano 27-05-2021

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach zatrudni lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii do pracy w Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni leczenia Uzależnień.

Pliki do pobrania:

dodano 27-05-2021

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Centrum Medycznym Powiatu Wadowickiego w poradniach specjalistycznych: Urologicznej, Dla Kobiet, Endokrynologicznej, Onkologicznej, Chorób Zakaźnych i Hepatologicznej.

Pliki do pobrania:

dodano 20-05-2021

dodano 27-05-2021

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w godzinach oraz poza godzinami podstawowej (normalnej) ordynacji.

Pliki do pobrania:

dodano 17-05-2021

dodano 27-05-2021

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kwalifikacji i szczepienia pacjentów w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19:

Pliki do pobrania:

dodano 12-05-2021

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w godzinach oraz poza godzinami podstawowej normalnej ordynacji w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym:

Pliki do pobrania:

dodano 23-04-2021

dodano 29-04-2021

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w godzinach oraz poza godzinami podstawowej normalnej ordynacji w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Blok Operacyjny):

Pliki do pobrania:

dodano 08-04-2021

dodano 14-04-2021

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza oraz osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje w poradniach specjalistycznych:

 • Chirurgicznej,
 • Chorób Płuc i Gruźlicy,
 • dla Kobiet,
 • Endokrynologicznej,
 • Medycyny Pracy,
 • Psychologicznej.

Pliki do pobrania:

dodano 24-03-2021

dodano 31-03-2021

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Pliki do pobrania:

dodano 18-03-2021

dodano 26-03-2021

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Noworodków i Wcześniaków w godzinach oraz poza godzinami podstawowej (normalnej) ordynacji.

Pliki do pobrania:

dodano 18-03-2021

dodano 26-03-2021

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w godzinach oraz poza godzinami podstawowej (normalnej) ordynacji.

Pliki do pobrania:

dodano 23-02-2021

dodano 01-03-2021

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Centrum Medycznym Powiatu Wadowickiego w Poradni Endokrynologicznej.

Pliki do pobrania:

dodano 18-02-2021

dodano 25-02-2021

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Noworodków i Wcześniaków w godzinach oraz poza godzinami podstawowej (normalnej) ordynacji.

Pliki do pobrania:

dodano 11-02-2021

dodano 23-02-2021

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w podstawowej opiece zdrowotnej w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Pliki do pobrania:

dodano 11-02-2021

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza oraz osobę posiadającą kwalifikacje w poradniach:

 • Zdrowia psychicznego,
 • Leczenia Uzależnień.

Pliki do pobrania:

dodano 02-02-2021

dodano 10-02-2021

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na pełnienie funkcji Zastępcy Lekarza Kierującego Oddziałem Noworodków i Wcześniaków oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Noworodków i Wcześniaków w godzinach oraz poza godzinami podstawowej ordynacji.

Pliki do pobrania:

dodano 20-01-2021

dodano 28-01-2021

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

Pliki do pobrania:

dodano 15-01-2021

dodano 21-01-2021

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

Pliki do pobrania:

dodano 15-01-2021

dodano 21-01-2021

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Dziecięcym.

Pliki do pobrania:

dodano 14-01-2021

dodano 21-01-2021

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w karetce transportowej przy SOR z CIP.

Pliki do pobrania:

dodano 05-01-2021

dodano 11-01-2021

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Pliki do pobrania:

dodano 31-12-2020

dodano 07-01-2021

Scroll Up