W związku z dynamicznym rozwojem ultrasonografii i rozszerzającym się obszarem zastosowania metod obrazowania ultrasonograficznego w ZZOZ w Wadowicach w dniu 15 marca 2017 roku utworzona została Sekcja Ultrasonografii. Jej Koordynatorem został lek. Jacek Głuszek, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista angiolog, posiadający certyfikat wydany przez Polskie Towarzystwo Ultrasonografii.

Sekcja skupia lekarzy różnych specjalizacji i umożliwia lekarzom rozwój umiejętności samodzielnego wykonywania badań USG. Prowadzone są teoretyczne i praktyczne szkolenia, zwłaszcza dla lekarzy rezydentów, którzy wykazują dużą aktywność w tym zakresie, jednakże celem Sekcji jest wyszkolenie wszystkich zainteresowanych lekarzy zatrudnionych w Zespole.

Obecnie uwaga Sekcji skupiona jest na organizacji i szkoleniach lekarzy w ultrasonografii point of care. Jest to nieinwazyjne badanie pozwalające na kompleksową, przyłóżkową ocenę stanu pacjenta a tym samym bezzwłoczne wdrożenie ukierunkowanej terapii.

Zespół planuje zakup aparatów USG do badań przyłóżkowych (point of care) oraz innych wysokiej klasy aparatów do USG, w ramach przyznanych środków unijnych.

W roku 2017 w ramach działalności Sekcji zorganizowano i przeprowadzono szkolenia o tematyce:

 • ultrasonografia w ZZOZ w Wadowicach – jak ja to widzę,
 • ultrasonografia point of care,
 • Tirads – klasyfikacja,
 • ultrasonografia nerek – obraz prawidłowy,
 • wodonercze,
 • diagnostyka ultrasonograficzna zmian torbielowatych nerek,
 • rak nerki,
 • ropień nerki,
 • diagnostyka USG w rozpoznawaniu i leczeniu zakażeń układu moczowego u dzieci,
 • naczyniakomięśniakotłuszczak – angiomyolipoma (AML),
 • angiomyomatoza pęcherzyka żółciowego,
 • ocena nerwu wzrokowego w ultrasonografii,
 • pogrubienie ściany pęcherzyka żółciowego,
 • rak trzustki,
 • przewlekłe zapalenie trzustki,
 • ostre zapalenie trzustki,
 • kamica pęcherzyka żółciowego,
 • prawidłowy obraz wątroby w ultrasonografii,
 • USG zmian ogniskowych wątroby,
 • wskaźnik (index) IVC/Ao,
 • ocena jam opłucnowych przy pomocy PBUP,
 • protocol BLUE (Bedside Lung Ultrasound In Emergency),
 • USG węzłów chłonnych położonych powierzchownie.
Scroll Up