Oddziałem kierują:

Ordynator:
lek. Urszula Zielińska – specjalista pediatrii, specjalista neonatologii
Pielęgniarka Oddziałowa:
Agnieszka Bednarczyk – specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego

 

Kontakt:

Sekretariat oddziału: 33 87 21 360
Ordynator: 33 87 21 360
Pielęgniarka Oddziałowa: 33 87 21 245
Dyżurka lekarzy: 33 87 21 247
Dyżurka pielęgniarek: 33 87 21 445

 

Charakterystyka:

Opieka nad zdrowymi, donoszonymi noworodkami sprawowana jest w systemie rooming-in (sala matki z dzieckiem). Umożliwia to ciągły kontakt matki z noworodkiem. Matka sama decyduje o ilości karmień. Wykwalifikowany personel medyczny pomaga po narodzinach w przystawianiu noworodka do piersi, udziela praktycznych porad oraz pomaga w przewijaniu dziecka. Kąpiel noworodka odbywa się na sali matki z dzieckiem – daje to pełną możliwość udziału matki w nauce kąpieli jej dziecka.

W obrębie Oddziału działają również sale:

 • Intensywnej Opieki Noworodka,
 • Sala Opieki Pośredniej i Ciągłej
 • Noworodki Obserwowane
 • Sala Wcześniaków
 • Sala do fototerapii

dla wcześniaków i noworodków wymagających stałego, intensywnego, nadzoru i leczenia, gdzie opiekę sprawuje wykwalifikowany personel medyczny.

Sale wyposażone są w niezbędny sprzęt:

 • inkubatory,
 • zestawy do wspomagania oddechu w systemie nCPAP,
 • pompy infuzyjne,
 • pulsoksymetry,
 • kardiomonitory.
 • lampy i maty do fototerapii,
 • możliwość wykonania rtg przyłózkowego.

Warunki te pozwalają na leczenie większości częstych schorzeń okresu noworodkowego oraz opiekę nad wcześniakami i noworodkami z niską, urodzeniową masą ciała. Matka w trakcie pobytu w Oddziale może być obecna przy dziecku przez cały proces leczenia, jest na bieżąco informowana o stanie noworodka.

Szpital zapewnia wszystkie niezbędne rzeczy dla noworodka. Jeżeli jednak mama ma życzenie, może przynieść własne ubranka, które zostaną wykorzystane na sali pobytu matki z dzieckiem (koszulka, kaftanik, becik itp.). Mile widziane będą również chusteczki pielęgnacyjne, pampersy oraz 2 szt. pieluszek tetrowych.

Oddział uczestniczy w Programie Badania Słuchu u Noworodków, prowadzi profilaktykę – badania przesiewowe (niedoczynność tarczycy, fenyloketonuria, mukowiscydoza), szczepienia i edukację zdrowotną dla matek – nauka karmienia i kąpieli.

Liczba łóżek w oddziale – 24.

Średni czas pobytu pacjenta w oddziale – 3,17 dnia.

Roczna liczba hospitalizowanych pacjentów 1,3 tys.

 

REGULAMIN
odwiedzin pacjentów
REGULAMIN
oddziału

 

Scroll Up