Oddziałem kierują:

Lekarz Kierujący:
lek. Marek Gawlik
specjalista pediatrii
Pielęgniarka Oddziałowa:
Agnieszka Bednarczyk – specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego

 

Kontakt:

Sekretariat oddziału: 33 87 21 360
Ordynator: 33 87 21 360
Pielęgniarka Oddziałowa: 33 87 21 245
Dyżurka lekarzy: 33 87 21 247
Dyżurka pielęgniarek: 33 87 21 445

Charakterystyka:

Opieka nad zdrowymi, donoszonymi noworodkami zgodnie z najnowszymi tendencjami sprawowana jest w systemie rooming-in (sala matki z dzieckiem), dając możliwość przebywania razem od chwil narodzin matce z dzieckiem.

Po porodzie zdrowy noworodek kładziony jest matce na piersi i pozostaje z nią w nieprzerwanym kontakcie minimum 2 godziny. Pierwsze karmienie piersią zdrowego noworodka po porodzie drogami natury odbywa się po 5 minutach od narodzin.

Mama obserwując i karmiąc swoje dziecko może korzystać z profesjonalnej pomocy wykwalifikowanego personelu pielęgniarskiego, który zawsze chętnie służy pomocą.

Personel pomaga po narodzinach w przystawianiu noworodka do piersi, udziela praktycznych porad,oraz pomaga w przewijaniu dziecka.

Kąpiel noworodka odbywa się na sali matki z dzieckiem – daje to pełną możliwość udziału matki w nauce kąpieli jej dziecka.

Personel Oddziału służy swoją wiedzą i doświadczeniem zarówno w Oddziale jak i przy wypisie do domu starając się odpowiedzieć na wszelkie nurtujące pytania i wątpliwości.

 

Czego potrzebuję dla swojego dziecka?

 Podczas pobytu w Oddziale mama może mieć dla swojego dziecka:

 • osobisty becik (rożek),
 • 2-3 kaftaniki na zmianę,
 • chusteczki nawilżane,
 • pampersy w rozmiarze „1”.

 

Wypis ze szpitala

Noworodki wypisywane są ze szpitala codziennie po badaniu lekarskim, także w soboty, niedziele i święta. Każdy pacjent przy wypisie otrzymuje kartę informacyjną z pobytu w Oddziale oraz książeczkę zdrowia dziecka. Matki dzieci wypisywanych są szczegółowo informowane co do zaleceń poszpitalnych i postępowania z dzieckiem w domu.

W obrębie Oddziału znajdują się również sale:

 • Intensywnej Opieki Noworodka,
 • Sala Opieki Pośredniej i Ciągłej,
 • Noworodki obserwowane,
 • Sala Wcześniaków,
 • Sala do fototerapii.

Sale dla wcześniaków i noworodków wymagających intensywnego nadzoru i leczenia wyposażone są w niezbędny sprzęt :

 • inkubatory,
 • respirator,
 • zestawy do wspomagania oddechu u noworodka w systemie n CPAP,
 • pompy infuzyjne,
 • pulsoksymetry,
 • kardiomonitory,
 • lampy i maty do fototerapii,
 • możliwość wykonania usg i rtg przyłóżkowego.

Liczba łóżek w oddziale -21.

Warunki te pozwalają na leczenie większości częstych schorzeń okresu noworodkowego oraz opiekę nad wcześniakami i noworodkami z niską urodzeniową masą ciała.

Matka w trakcie pobytu w Oddziale może być obecna przy dziecku przez cały proces leczenia i jest na bieżąco informowana o stanie noworodka.

Odwiedziny w Sali Intensywnej Terapii Noworodka z powodów epidemiologicznych możliwe są tylko dla rodziców lub opiekunów prawnych.


REGULAMIN ODWIEDZIN

REGULAMIN ODDZIAŁU

Informacja – kontakt “skóra do skóry” (kangurowanie) po porodzie

 

Scroll Up