Oddziałem kierują:

Lekarz Kierujący:
lek. Krzysztof Harpula
specjalista chirurgii ogólnej
specjalista medycyny ratunkowej
 p.o  Oddziałowa SOR z CIP:
lic. Lucyna Kraska- Sordyl

 

Kontakt:
Sekretariat oddziału: 33 87 21 200 (wew. 401)
Lekarz kierujący: 33 87 21 200 (wew. 402)
Pielęgniarka Oddziałowa: 33 87 21 200 (wew. 401)
Dyżurka lekarska: 33 87 21 200 (wew. 403)

 

Charakterystyka:

Uruchomiony w 2007 roku Szpitalny Oddział Ratunkowy z Centralną Izbą Przyjęć składa się z następujących obszarów:

 • segregacji medycznej i przyjęć,
 • resuscytacyjno-zabiegowego,
 • krótkotrwałej intensywnej terapii,
 • obserwacji,
 • konsultacyjnego,
 • pokojów badań ambulatoryjnych,
 • sal zabiegów ambulatoryjnych,
 • pokoju badań USG,
 • całodobowej radiodiagnostyki obrazowej (RTG,TK),
 • izolatki z salą dekontaminacyjną.

Od Strony zachodniej Pawilonu D zlokalizowana jest Ciepła Sień, która jest funkcjonalnie powiązana z całym Szpitalem, poprzez istniejący w Pawilonie C główny węzeł komunikacji pionowej.

W SOR posiadamy kompletny sprzęt wymagany rozporządzeniem Ministra Zdrowia oraz zarządzeniem Prezesa NFZ, m.in.:

 • aparaty do znieczulenia,
 • respiratory,
 • kardiomonitory,
 • defibrylatory,
 • aparat USG,
 • aparaty EKG,
 • pompy infuzyjne.

Posiadamy również lądowisko dla helikopterów, co pozwala na znaczne skrócenie czasu transportowanych chorych, zwłaszcza w sytuacjach kiedy liczy się każda minuta.

Liczba łóżek w oddziale – 6, w tym 4 łóżka obserwacyjne oraz 2 łóżka krótkotrwałej intensywnej terapii.

Średni czas pobytu pacjenta w oddziale – 0,2 dnia

Roczna liczba pacjentów – 18 tys.

 

REGULAMIN
odwiedzin pacjentów
REGULAMIN
oddziału

 

Scroll Up