Szpital realizuje całodobowe świadczenia zdrowotne i przyjmuje pacjentów w zależności od stwierdzonego stanu zdrowia pacjenta w trybie:

 • nagłym
  stan nagłego zagrożenia zdrowotnego to stan polegający na nagłym lub przewidywalnym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogorszenia zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych czynności medycznych,
 • pilnym
  ze skierowaniem na wskazany oddział bez ustalonego terminu przyjęcia,
 • planowym
  w terminie określonym kolejką oczekujących na realizację świadczenia (termin ustala Ordynator Oddziału, na który kierowany jest pacjent).

Pacjenci przyjmowani są w:

 • Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
  tel. 33 87 21 200, 300, 414, 416
 • Gabinecie przyjęć dla Kobiet Ciężarnych (wszystkie przyjęcia na Oddział Ginekologiczno-Położniczy)
  tel. 33 87 21 200, 300, 246

 

Scroll Up