Szpital realizuje całodobowe świadczenia zdrowotne i przyjmuje pacjentów w zależności od stwierdzonego stanu zdrowia pacjenta w trybie:

 • nagłym
  stan nagłego zagrożenia zdrowotnego to stan polegający na nagłym lub przewidywalnym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogorszenia zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych czynności medycznych,
 • pilnym
  ze skierowaniem na wskazany oddział bez ustalonego terminu przyjęcia,
 • planowym
  w terminie określonym kolejką oczekujących na realizację świadczenia (termin ustala Ordynator Oddziału, na który kierowany jest pacjent).

Pacjenci przyjmowani są w:

 • Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
  tel. 33 87 21 200, 300, 414, 416
 • Punkcie Przyjęć Planowych (budynek C) przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
  tel. 33 87 21 455

 

PUNKT PRZYJĘĆ PLANOWYCH

Pacjenci, którzy przyjmowani są na odział szpitalny w trybie planowym w celu hospitalizacji,  proszeni są o zgłoszenie w wyznaczonym terminie do Punktu Przyjęć Planowych.

Prosimy o wcześniejsze umówienie terminu przyjęcia.

Przyjęcia planowe pacjentów na oddziały szpitalne odbywają się od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 7:00 do 11:00.

Pacjent powinien posiadać:

 • skierowanie do szpitala wystawione przez lekarza z wyjątkiem przypadków nagłych,
 • dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy),
 • posiadaną dokumentację medyczną,
 • aktualne wyniki badań, jeżeli pacjent jest w ich posiadaniu,
 • oraz inne dokumenty wskazane przez lekarza.
Scroll Up