Dyrektor ZZOZ w Wadowicach
Barbara Bulanowska

Sekretariat Dyrektora tel. (33) 87 21 280, (33) 82 33 165, fax (33) 82 34 687

p.o. Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
lek. Krzysztof Harpula

p.o. Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Rozwoju
mgr Dominika Studnicka
(33) 87 21 203
dstudnicka@zzozwadowice.pl

Główny Księgowy
mgr Elżbieta Janiga
(33) 87 21 273
ejaniga@zzozwadowice.pl

Przełożona Pielęgniarek
mgr Iwona Biczak-Kamieńszczyk
(33) 87 21 354
op@zzozwadowice.pl

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
mgr Mirosław Pietraszek
(33) 87 21 312
mpietraszek@zzozwadowice.pl

Kierownik – Dział Zamówień Publicznych
mgr Katarzyna Grzybczyk
(33) 87 21 290
kgrzybczyk@zzozwadowice.pl

Inspektor Ochrony Danych
mgr Barbara Sośnicka-Pawińska
(33) 87 21 271
iod@zzozwadowice.pl

Scroll Up