Dyrektor ZZOZ w Wadowicach
Barbara Bulanowska

p.o. Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
lek. Krzysztof Harpula

p.o. Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Rozwoju
mgr Dominika Studnicka
(33) 87 21 203
dstudnicka@zzozwadowice.pl

Główny Księgowy
mgr Elżbieta Janiga
(33) 87 39 878
ejaniga@zzozwadowice.pl

Przełożona Pielęgniarek
Iwona Biczak-Kamieńszczyk
(33) 87 21 354
op@zzozwadowice.pl

Dział Prawny
mgr Karolina Czyżowicz
mgr Marcin Kurowski
(33) 87 21 271

Koordynator Ekonomiczny, rozliczenia z NFZ
Elżbieta Bogacka
(33) 87 21 365
ebogacka@zzozwadowice.pl

Kierownik – Sekcja Finansowo-Księgowa
Dorota Nizio
(33) 82 39 878
nk@zzozwadowice.pl

Kierownik – Dział Zamówień Publicznych
Katarzyna Grzybczyk
(33) 82 32 230
kgrzybczyk@zzozwadowice.pl

Kierownik – Dział Organizacji i Nadzoru
Monika Kumorek
(33) 87 20 872
metorg@zzozwadowice.pl

Kierownik – Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia
lic. Karolina Żmuda
(33) 87 21 274
gz@zzozwadowice.pl

p.o. Kierownika – Dział Techniczny
mgr Barbara Zajda
(33) 87 21 240
dt@zzozwadowice.pl

Kierownik – Dział Informatyczny
Tadeusz Hebl
(33) 87 21 200, wew. 424
admin@zzozwadowice.pl

BHP
Barbara Wojewoda
(33) 87 21 338
bwojewoda@zzozwadowice.pl

Inspektor Ochrony Danych
Barbara Sośnicka-Pawińska
(33) 87 21 271
iod@zzozwadowice.pl

Scroll Up