Dyrektor ZZOZ w Wadowicach
Beata Szafraniec

 

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
lek. Krzysztof Harpula

 

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych
mgr inż. Piotr Kopijasz

 

Przełożona Pielęgniarek
mgr Iwona Biczak-Kamieńszczyk

 

Główny Księgowy
mgr Renata Mikołajczyk

Scroll Up