p.o. Dyrektor ZZOZ w Wadowicach
lek. Grzegorz Skałkowski

 

p.o. Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
lek. Krzysztof Harpula

 

Główny Księgowy
mgr Renata Mikołajczyk
(33) 87 39 878
nk@zzozwadowice.pl

 

Przełożona Pielęgniarek
Iwona Biczak-Kamieńszczyk
(33) 87 21 354
op@zzozwadowice.pl

 

Dział Prawny
Paweł Książek
Jakub Musiał
Maciej Kreczko
(33) 87 21 271
mecenas@pawelksiazek.pl

 

Koordynator Ekonomiczny, rozliczenia z NFZ
Elżbieta Bogacka
(33) 87 21 365
ebogacka@zzozwadowice.pl

 

Kierownik – Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Iwona Mizera
(33) 87 21 203
imizera@zzozwadowice.pl

 

Kierownik – Sekcja Finansowo-Księgowa
Dorota Nizio
(33) 82 39 878
nk@zzozwadowice.pl

 

Kierownik – Dział Zamówień Publicznych
Katarzyna Grzybczyk
(33) 82 32 230
kgrzybczyk@zzozwadowice.pl

 

Kierownik – Dział Organizacji i Nadzoru
Monika Kumorek
(33) 87 20 872
metorg@zzozwadowice.pl

 

Kierownik – Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia
mgr inż. Tomasz Machoń
(33) 87 21 274
gz@zzozwadowice.pl

 

Kierownik – Dział Techniczny
Krzysztof Słowik
(33) 87 21 240
dt@zzozwadowice.pl

 

Kierownik – Dział Informatyczny
Tadeusz Hebl
(33) 87 21 200, wew. 424
admin@zzozwadowice.pl

 

BHP
Barbara Wojewoda
(33) 87 21 338
bwojewoda@zzozwadowice.pl

 

Inspektor Ochrony Danych
Barbara Sośnicka-Pawińska
(33) 87 21 271
iod@zzozwadowice.pl

Scroll Up