p.o. Dyrektor ZZOZ w Wadowicach

lek. Krzysztof Harpula

 

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych
mgr inż. Piotr Kopijasz

 

 

 

Przełożona Pielęgniarek
mgr Iwona Biczak-Kamieńszczyk

 

 

Główny Księgowy
mgr Renata Mikołajczyk

 

Scroll Up