Dyrektor ZZOZ w Wadowicach
Barbara Bulanowska
Sekretariat Dyrektora: tel. (33) 87 21 280, (33) 82 33 165, fax (33) 82 34 687


p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

lek. Krzysztof Harpula


Pełnomocnik Dyrektora ds. Infrastruktury i Logistyki

mgr inż. Tomasz Matera


Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

(33) 87 21 203

idziadecka@zzozwadowice.pl

Dział Ekonomiczno-Finansowy

(33) 87 21 273, fax. 33 8739878

nk@zzozwadowice.pl

Dział Prawno-Organizacyjny

(33) 87 21 453

prawny@zzozwadowice.pl

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

797 700 378

prawny@zzozwadowice.pl

Przełożona Pielęgniarek

mgr Iwona Biczak-Kamieńszczyk

(33) 87 21 354

op@zzozwadowice.pl

Kierownik Działu Zamówień Publicznych

mgr Katarzyna Grzybczyk

(33) 87 21 290

kgrzybczyk@zzozwadowice.pl

Inspektor Ochrony Danych

mgr Barbara Sośnicka-Pawińska

(33) 87 21 271

iod@zzozwadowice.pl

Scroll Up