Misją Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
jest udzielanie pomocy zdrowotnej wszystkim potrzebującym.

Scroll Up