Rejestracja telefoniczna: od Pn. do Pt. w godz. 7:00-14:00, tel.: (33) 87 21 367

Istnieje możliwość rejestracji do poradni za pomocą centrali telefonicznej pod numerami:
33 87 21 200 lub 33 87 21 300 bądź za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: zdrowiepsychiczne@zzozwadowice.pl

Świadczenia z zakresu leczenia uzależnień od alkoholu oraz innych środków psychostymulujących realizowane są w szczególności w następujących obszarach:

  • psychoterapia uzależnienia od alkoholu,
  • pomoc osobom uzależnionym oraz współuzależnionym,
  • diagnoza psychologiczna,
  • konsultacje psychiatryczne,
  • uzależnienie od środków niechemicznych np. internet, hazard,
  • uzależnienie od środków chemicznych (leki, narkotyki, nikotyna),
  • kierowanie na oddział detoksykacyjny,
  • konsultacje i poradnictwo w sytuacjach problemowych,
  • działalność profilaktyczna.

Do przyjęcia nie jest wymagane skierowanie. Poradnia Leczenia Uzależnień obejmuje również opieką pacjentów nie posiadających w chwili zgłoszenia aktualnego ubezpieczenia.

Harmonogram przyjęć:

Lekarz Gab. Pon. Wt. Śr. Czw. Pt.
mgr. R. Muranowicz 320 800 – 900
mgr. E. Stępień 320 1500 – 2100
mgr. B. Góra-Kraus
320 630 – 1330

 

Scroll Up