Oddziałem kierują:

Lekarz Kierujący:
lek. Grzegorz Skałkowski – specjalista pediatrii
p.o. Pielęgniarka Oddziałowa:
Renata Ramenda

 

Kontakt:

Sekretariat oddziału: 33 87 21 286
Ordynator: 33 87 21 265
Pielęgniarka Oddziałowa: 33 87 21 230
Dyżurka lekarzy: 33 87 21 317
Dyżurka pielęgniarek: 33 87 21 368
Telefon przeznaczony do kontaktu z pacjentami
(+48) 516-269-697

 

Charakterystyka:

Oddział przeznaczony jest dla pacjentów od okresu noworodkowego do 18 roku życia. Oddział prowadzi diagnostykę chorób wieku dziecięcego. U starszych dzieci istnieje możliwość diagnostyki z zakresu 24-godz.monitorowania EKG metodą Holtera, próby wysiłkowej, jak również badania endoskopowego. W Oddziale prowadzona jest również fizjoterapia, drenaż ułożeniowy oraz kinezyterapia oddechowa.

W Oddziale pracują lekarze specjaliści z dużym doświadczeniem zawodowym a także doświadczone pielęgniarki, na bieżąco podnoszące swoje kwalifikacje. Oddział prowadzi również specjalizację w trybie rezydentury.

Oddział dysponuje specjalistycznym sprzętem medycznym m.in.:

  • lampa do fototerapii,
  • pulsoksymetry,
  • pompy infuzyjne,
  • defibrylator,
  • aparat do USG,
  • inhalatory,
  • holter ciśnieniowy,
  • detektor naczyń.

Przy oddziale funkcjonuje Pracownia USG. Możliwe jest wykonanie badań endoskopowych (kolonoskopia i gastroskopia) dla starszych dzieci.

Liczba łóżek w oddziale – 26.

Średni czas pobytu pacjenta w oddziale – 3,62 dnia.

Roczna liczba hospitalizowanych pacjentów 1,6 tys.

Harmonogram poradni pediatrycznej funkcjonującej przy oddziale (gab. 103):

Lekarz Pon. Wt. Śr. Czw. Pt.
lek. A. Byrska 1130 – 1530
lek. M. Misiarz-Golonka 1030 – 1435
lek. G. Skałkowski 1100 – 1500

 


REGULAMIN ODWIEDZIN

REGULAMIN ODDZIAŁU

 

Scroll Up