Nasz Patron
Papież Polak
Ojciec Święty
św. Jan Paweł II
“… który tak dobrze rozumiał ludzkie cierpienie …”
“… kochał każdego człowieka prawdziwie i do końca …”

Na początku lat dziewięćdziesiątych minionego stulecia Dyrekcja Szpitala w Wadowicach podjęła starania o nadanie placówce imienia św. Jana Pawła II. Inicjatywę poparły zarówno władze kościelne jak i lokalne społeczeństwo. Starania te zakończyły się sukcesem i w 1991 roku uzyskano osobiste przyzwolenie Papieża.
Wybranie św. Jana Pawła II na Patrona było wyrazem uznania Jego działalności na rzecz Polski i Polaków, a także upamiętnieniem faktu wyboru pierwszego w historii Polaka na zwierzchnika Kościoła Katolickiego.

Od czasu reformy administracyjnej w 1999 roku pełna nazwa placówki brzmi: Szpital Powiatowy im. św. Jana Pawła II.

W tym samym roku na Głównym Budynku Szpitala umieszczono tablicę pamiątkową, ufundowaną przez pracowników wadowickiej służby zdrowia. Tablicę poświęcił Jan Paweł II podczas pobytu w Wadowicach. Przedstawia ona płaskorzeźbę z wizerunkiem osoby Papieża. Uzupełnieniem są znamienne słowa „Temu, który tak dobrze rozumie ludzkie cierpienie, Ojcu Świętemu św. Janowi Pawłowi II, wdzięczni Bogu za dar pontyfikatu w roku Jego III wizyty do rodzinnego miasta”.

Nasza placówka posiada dokument pochodzący z 1995 roku, który zawiera własnoręcznie podpisane błogosławieństwo Jana Pawła II, skierowane do pracowników szpitala.

Scroll Up