Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach w czerwcu 2022 roku rozpoczął realizację największej w Małopolsce inwestycji w ramach Działania 14.1REACT –EU dla zdrowia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Inwestycja dotyczyła projektu pod nazwą „Przeciwdziałanie skutkom społecznym pandemii COVID-19 oraz poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego Szpitala im. św. Jana Pawła II w Wadowicach poprzez nadbudowę pawilonu „E” o dwie kondygnacje wraz z niezbędnym wyposażeniem”.

Projekt  zakładał rozbudowę szpitala o dwie kondygnacje. Na 6 kondygnacji utworzony  został Ośrodek Szybkiej Diagnostyki i Terapii Krótkoterminowej, w tym skonsolidowane pracownie diagnostyczne i Oddział Chirurgii I Dnia z dwoma salami operacyjnymi. Będą tam przeprowadzane jednodniowe zabiegi między innymi z zakresu otolaryngologii i okulistyki oraz obecnie są wykonywane endoskopowe badania diagnostyczne. W ramach Zakładu Endoskopii zostały uruchomione trzy Pracownie (tj.  Pracownia gastroskopii, kolonoskopii, a także cystoskopii). W Ośrodku Szybkiej Diagnostyki i Terapii Krótkoterminowej funkcjonuje również Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej.

Na 7 kondygnacji zostały rozlokowane dwa Oddziały Chorób Wewnętrznych, które do niedawna znajdowały się w różnych częściach szpitala (dwa różne pawilony). Takie rozmieszczenie poprawi organizację szpitala, oraz umożliwi rozwój świadczeń realizowanych na oddziale geriatrii.

Dodatkowo, od początku 2024r., na uwolnionej przestrzeni na parterze szpitala zostaną uruchomione oddziały rehabilitacji: dzienny oraz stacjonarny, co pozwoli na kompleksowe zaopatrzenie pacjentów po zabiegach wykonywanych na oddziale urazowo – ortopedycznym (np. po operacjach  endoprotezoplastyki).

Takie rozwiązania, w dłuższej perspektywie, ograniczą transmisję zakażeń wewnątrzszpitalnych oraz umożliwią zaspokojenie potrzeb zdrowotnych pacjentów w zakresie świadczeń niezrealizowanych w okresie pandemii.  Dzięki inwestycji oraz planowanemu rozszerzeniu działalności znacząco podniesiemy dostępność do badań diagnostycznych oraz krótkich zabiegów dla mieszkańców powiatu wadowickiego
i powiatów ościennych.

Inwestycja przyczyni się do uporządkowania funkcji Szpitala poprzez racjonalne rozmieszczenie oddziałów w ramach zasobów infrastrukturalnych oraz pozwoli na podniesienie jakości udzielanych świadczeń dzięki, dostępowi do niezbędnej, nowoczesnej aparatury medycznej. Dzięki zrealizowanej nadbudowie stworzyliśmy bezpieczne i komfortowe warunki leczenia dla Pacjentów oraz funkcjonalne i ergonomiczne miejsce pracy dla naszych pracowników.

Nadbudowa szpitala, to ogromne i pod wieloma względami logistycznymi wymagające przedsięwzięcie, które zostało zrealizowane przy funkcjonującym szpitalu. Dotychczasowa kubatura Pawilonu „E” wynosi 28 267,32 m3, a zrealizowana kubatura w ramach nadbudowy to 10 856,90m3. Nowo wybudowana powierzchnia użytkowa dla 2 kondygnacji to 2 464,54 m2.

Wartość inwestycji wynosi 43 817 867,00 zł. Kwota na ten cel pochodzi z dofinansowania:

Starostwa Powiatowego  w Wadowicach – 22 000 000,00 złotych,
Unii Europejskiej – Działania 14.1 REACT-EU dla zdrowia –  14 999 999,99 zł,
Budżetu Państwa – z dotacji celowej pochodzącej z rezerwy ogólnej – 3 000 000,00 zł,
Miast i Gmin Powiatu Wadowickiego – 2 500 000,00 zł,
środków własnych ZZOZ w Wadowicach – 1 317 869,00 zł

12.09.2023 r. zostały wykonane prace instalacyjne, które finansowane były środków Skarbu Państwa,
16.10.2023 r. zostały zakończone roboty budowlane oraz uzyskano pozwolenie na użytkowanie nadbudowanych pięter,
30.12.2023 r. projekt nadbudowy pawilonu E szpitala został zakończony.

Oficjalne otwarcie inwestycji nadbudowy pawilonu E, Szpitala im. św. Jana Pawła II w Wadowicach odbyło się 4.12.2023 roku.

Wyzwanie, które podjęliśmy rozpoczynając realizację inwestycji, już zaczyna przynosić naszym Pacjentom wiele korzyści i udogodnień. Cieszymy się, że w niedalekiej przyszłości pozwoli nam również rozszerzyć zakres dostępnych w naszej jednostce świadczeń. Dzięki temu będziemy w stanie  szybciej i skuteczniej leczyć oraz z powodzeniem odpowiadać na potrzeby zdrowotne naszych Pacjentów.

Dziękujemy organom finansującym projekt oraz wszystkim zaangażowanym w jego realizację.

Scroll Up