Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach w czerwcu 2022 roku rozpoczął realizację bardzo dużej inwestycji w ramach Działania 14.1REACT –EU dla zdrowia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Inwestycja dotyczy projektu pod nazwą „Przeciwdziałanie skutkom społecznym pandemii COVID-19 oraz poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego Szpitala im. św. Jana Pawła II w Wadowicach poprzez nadbudowę pawilonu „E”o dwie kondygnacje wraz z niezbędnym wyposażeniem”.

Projekt  zakłada rozbudowę szpitala o dwie kondygnacje. Na 6 kondygnacji utworzony zostanie Ośrodek Szybkiej Diagnostyki i Terapii Krótkoterminowej, w tym skonsolidowane pracownie diagnostyczne i Oddział Chirurgii I Dnia z dwoma salami operacyjnym. Będą tam przeprowadzane jednodniowe zabiegi między innymi z zakresu otolaryngologii i okulistyki oraz wykonywane będą endoskopowe badania diagnostyczne (planowane jest uruchomienie 3 sal w ramach Pracowni Endoskopii tj. sali do gastroskopii, kolonoskopii, a także sali do cystoskopii). Natomiast na 7 kondygnacji zostaną rozlokowane dwa Oddziały Wewnętrzne, które obecnie znajdują się w różnych częściach szpitala. Takie rozwiązanie pozwoli na ograniczenie transmisji wewnątrzszpitalnych oraz na zaspokojenie potrzeb zdrowotnych pacjentów w zakresie świadczeń niezrealizowanych w okresie pandemii.  Dzięki inwestycji oraz planowanemu rozszerzeniu działalności  znacząco podniesiemy dostępność do badań diagnostycznych oraz krótkich zabiegów dla mieszkańców powiatu wadowickiego i powiatów ościennych. Projekt przyczyni się do uporządkowania funkcji Szpitala poprzez racjonalne rozmieszczenie oddziałów w ramach zasobów infrastrukturalnych oraz powoli na podniesienie jakości udzielanych świadczeń dzięki, dostępowi do niezbędnej, nowoczesnej aparatury medycznej.

Aktualna kubatura Pawilonu „E” wynosi 28 267,32 m3, a projektowana kubatura w ramach nadbudowy to 10 856,90m3. Planowana powierzchnia użytkowa dla 2 kondygnacji to 2 464,54 m2. Szacunkowa wartość inwestycji wynosi ok. 42 mln zł. Kwota na ten cel pochodzi z dofinansowania ze Starostwa Powiatowego  w Wadowicach – 15 000 000,00 złotych, ze środków przekazanych przez Wojewodę Małopolskiego w ramach Działania 14.1 REACT-EU dla zdrowia –  14 999 999,99 zł, z budżetu państwa – rezerwy ogólnej dotacja w wysokości 3 000 000,00 złotych,  środków własnych szpitala (dofinansowanie ze Starostwa) – 2 500 000,00 złotych, pożyczki z budżetu Starostwa Powiatowego w Wadowicach  w kwocie 7 000 000,00 złotych, a także ze  środków przekazanych przez Gminy Powiatu Wadowickiego.

Harmonogram prac zakłada wykonanie inwestycji do końca września bieżącego roku. Stan zaawansowania robót budowlanych wynosi 80%.  Wykonana została konstrukcja ścian i stropów kondygnacji 6-tej i 7-mej, wraz z pokryciem dachowym i zewnętrzną warstwą elewacyjną, zamontowano stolarkę okienną, wykonano tynki, wylewki, prace instalacyjne wodno-kanalizacyjne, instalacje gazów medycznych, instalacje centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego.  Trwają końcowe prace związane z wykonaniem instalacji wentylacyjnych, elektrycznych, oraz teletechnicznych.  W pełni zaawansowane są prace wykończeniowe związane z przygotowaniem podłoża pod wykładziny, trwa wykonywanie konstrukcji sufitów podwieszanych, montaż opraw oświetleniowych, montaż obudowy sal operacyjnych. Do wykonania pozostał montaż odbojnic, narożników,  biały montaż sanitariatów, parawanów, osprzętu elektrycznego, sieci LAN i sterowania, dostawa i montaż wyposażenia.

Scroll Up