Kierownik
mgr Renata Gnojek
tel. 33 87 21 234
gab. nr 125 (parter), obok Pracownik RTG

Świadczenia z zakresu ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego zapewnia Zespół Poradni Specjalistycznych i Pracowni mieszczących się w budynku Centrum Medycznego Powiatu Wadowickiego przy ul. Karmelickiej 5.

Poradnie zapewniają szerokie spektrum specjalistyki oraz diagnostyki w różnego rodzaju schorzeniach i chorobach.

 • Poradnia Chirurgii Ogólnej,
 • Poradnia Chorób Naczyń,
 • Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy,
 • Poradnia Chorób Zakaźnych,
 • Poradnia Diabetologiczna,
 • Poradnia Dla Kobiet,
 • Poradnia Endokrynologiczna,
 • Poradnia Gastroenterologiczna,
 • Poradnia Kardiologiczna,
 • Poradnia Laryngologiczna,
 • Poradnia Leczenia Uzależnień,
 • Poradnia Leczenia Zeza,
 • Poradnia Logopedyczna,
 • Poradnia Medycyny Pracy,
 • Poradnia Neonatologiczna,
 • Poradnia Neurologiczna,
 • Poradnia Okulistyczna,
 • Poradnia Onkologiczna,
 • Poradnia Ortopedyczna,
 • Poradnia Psychologiczna,
 • Poradnia Rehabilitacyjna,
 • Poradnia Reumatologiczna,
 • Poradnia Urologiczna,
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego,
 • Zespół Leczenia Środowiskowego.

Warto dodać, iż w jednostce funkcjonuje ambulatoryjna diagnostyka onkologiczna, nadzorowana przez Koordynatora Pakietu Onkologicznego, w poniższych zakresach:

 • endokrynologii,

 • gastroenterologii,

 • onkologii,

 • gruźlicy i chorób płuc,

 • chirurgii ogólnej,

 • urologii.

Pełny wykaz placówek udzielający świadczeń z zakresu pakietu onkologicznego znajduje się pod adresem: http://www.nfz-krakow.pl/dla-pacjenta/pakiet-onkologiczny-wykaz-placowek/


Jak dostać się do Poradni Specjalistycznej?

ELEKTRONICZNA WERYFIKACJA UPRAWNIEŃ ŚWIADCZENIOBIORCÓW

Ulotki informacyjne do pobrania:

Plakaty informacyjne do pobrania:

Ulotki informacyjne dla studentów:

Świadczenia medyczne są udzielane w poradniach specjalistycznych na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Informujemy również, że zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U Nr 210, poz. 2135 z póź. zm.) skierowanie na ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne nie jest wymagane do świadczeń:

 • ginekologa i położnika,

 • dentysty,

 • wenerologa,

 • onkologa,

 • psychiatry,

 • dla osób chorych na gruźlicę,

 • dla osób zakażonych wirusem HIV,

 • dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów,

 • dla cywilnych niewidomych ofiar wojennych,

 • dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych- w zakresie lecznictwa odwykowego,

 • dla uprawnionego żołnierza lub pracownika wojska, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Osoby pragnące skorzystać z w/w przywileju proszone są o okazanie pracownikowi rejestracji odpowiedniego dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienia.

W stanach nagłych świadczenia zdrowotne udzielane są bez wymaganego skierowania.


Rejestracja Pacjentów

Rejestracja Pacjentów do poradni specjalistycznych odbywa się na parterze w Holu Głównym przychodni. Każdy pacjent może zarejestrować się w sposób osobisty, przez osoby trzecie, telefonicznie lub przez internet. Dodatkowo przyjęto zasadę, że stany nagłe – rejestrowane są na bieżąco, stany pilne, stany pilne stabilne – zgodnie z ustalonym terminem przez lekarza poradni i/lub kolejnością na liście oczekujących.

Rejestracja e-mail

ppsrejestracja@zzozwadowice.pl

Rejestracja telefoniczna w godz. 1000 – 1400

Rejestracja telefoniczna PGE w godz. 1200 – 1400

Uprzejmie informujemy, że w związku z awarią linii telefonicznej, obsługującej rejestrację Pacjentów do Poradni: Chirurgii Ogólnej, Ortopedycznej, Okulistycznej, Leczenia Zeza, Chorób Zakaźnych i Hepatologicznej, Endokrynologicznej, Urologicznej, Rehabilitacyjnej. Wprowadzono numer telefonu 501-466-875, obsługujący wyżej wymienione Poradnie.
Za wszelkie zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

Po zakończonej wizycie u lekarza specjalisty, pacjent zgłasza się do rejestracji celem ustalenia terminu kontrolnej wizyty, zgodnie z zaleceniem lekarza.

Scroll Up