Oddziałem kierują:

Lekarz kierujący Oddziałem 60+:
lek. Grzegorz Matoga
Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Bogusława Grzesiek

 

Kontakt:
Sekretariat oddziału: 33 87 21 351
Ordynator: 33 87 21 224
Pielęgniarka Oddziałowa: 33 87 21 351
Dyżurka lekarzy: 33 87 21 328
Dyżurka pielęgniarek: 33 87 21 325
Telefon przeznaczony do kontaktu z pacjentami
(+48) 507 230 540

 

Charakterystyka:

Medycyna wieku podeszłego, czyli geriatria zajmuje się diagnostyką i procesem leczenia osób, które ukończyły 60 rok życia. Opiekę nad pacjentem sprawuje zespół doświadczonych lekarzy, pielęgniarek, psychologa i rehabilitanta, koordynowany przez Ordynatora – specjalistę geriatrii.

Pacjenci hospitalizowani w Oddziale 60+ leczą się z powodu wielu współistniejących chorób, zarówno tych, które przebiegają odmiennie i nietypowo dla procesu starzenia się, jak również schorzeń typowych dla okresu starości (otępienie, choroba zwyrodnieniowa stawów, upadki, odleżyny).

Naszym głównym celem jest przywrócenie w miarę możliwości dobrego stanu fizycznego, psychicznego i społecznego oraz jego utrzymanie na dobrym poziomie. Duży nacisk kładziony jest na poprawę sprawności ruchowej, umożliwiający niezależność starszego pacjenta w zakresie samoobsługi oraz opóźnienie okresu pojawienia się niepełnosprawności lub też pogłębienia już istniejącej. W naszych działaniach dążymy do wydłużenia i ulepszenia komfortu życia ludzi w wieku podeszłym poprzez zminimalizowanie dyskomfortu wpływającego na codzienne funkcjonowanie.

Posiadamy następujący sprzęt:

  • kardiomonitor,
  • aparat EKG,
  • pompy infuzyjne,
  • pozostały drobny sprzęt.

Oddział korzysta z Pracowni USG oraz Pracowni Diagnostyki Kardiologicznej.

Liczba łóżek w oddziale – 20.

Średni czas pobytu pacjenta w oddziale – 5,83 dnia.

Roczna liczba hospitalizowanych pacjentów 1,2 tys.


REGULAMIN ODWIEDZIN

REGULAMIN ODDZIAŁU

Scroll Up