Zespół   Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wadowicach pozyskał  środki  z  Unii  Europejskiej  na  realizację  projektu pn. „ Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach”  w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006.

Całkowita wartość projektu  3.771.254,09 zł.

75% środków na realizację projektu pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej, co daje kwotę  dofinansowania  2.828.440,57 zł

25% środków na realizację projektu zabezpieczył  Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach  w ramach środków własnych kwotą 942.813,52 zł.

Realizacja projektu polegała na zakupie w ramach 16 umów sprzętu, aparatury medycznej, wyposażenia oraz ambulansów sanitarnych i dokonana została w okresie od 09.01.2006 roku do 09.04.2008r. wg poniższego wykazu:

 • 2 ambulanse sanitarne wraz z wyposażeniem – 492.517,20 zł
 • wyposażenie i aparatura medyczna do ambulansów sanitarnych – 159.795,24 zł
 • aparat RTG –  197.950,00 zł
 • pompy infuzyjne – 55.987,74 zł
 • stoły i lampy operacyjne oraz łóżka rehabilitacyjne – 334.037,95 zł
 • aparat do hemofiltracji – 64.949,00 zł
 • defibrylatory – 75.970,00 zł
 • aparaty do znieczulania ogólnego – 248.694,75 zł
 • respiratory – 221.614,12 zł
 • centrale intensywnego nadzoru i monitory funkcji życiowych – 361.399,68 zł
 • wyposażenie dla SOR (aparatura, sprzęt, meble, komputery) – 916.399,68 zł
 • aparat EKG – 6.396,89 zł
 • pośrednia radiografia cyfrowa (sterownia) – 618.179,90 zł
 • radiowy system przywoławczy dla SOR – 10.844,58 zł
 • inhalator ultradźwiękowy – 4.066,00 zł
 • inhalator ultradźwiękowy – 2.140,00 zł

Realizacja tego projektu pozwoliła na poprawę bezpieczeństwa i sprawności działania jednostek systemu ratownictwa medycznego ZZOZ w Wadowicach zabezpieczającego potrzeby zdrowotne w tym zakresie mieszkańcom powiatu wadowickiego, a także licznym pielgrzymom i turystom. W ramach tych działań wyposażono w odpowiedni sprzęt i aparaturę medyczną, meble,  komputery pomieszczenia nowo oddanego do użytkowania przez Powiat Wadowicki pawilonu szpitalnego D, w którym uruchomiono w pełni wyposażony Szpitalny Oddział Ratunkowy z Centralną Izbą Przyjęć, gabinet pracowni RTG z nowoczesną aparaturą rentgenowską, a także uzupełniono sprzęt w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz odnowiono środki transportu sanitarnego o 2 karetki w pełni wyposażone w sprzęt i aparaturę medyczną.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana z Wojewodą Małopolskim w dniu 17.06.2009 roku.

Dokumentacja fotograficzna projektu:

 

Scroll Up