Telefon: 33 87 21 380

Gabinet czynny jest w dni robocze w godz. od 8.00 do 18.00 (wtorek i środa 7.00 do 18.00), 1730 – 1800 dezynfekcja gabinetu.

Gabinet Diagnostyczno – Zabiegowy nr 1 znajduje się na parterze przychodni pokój nr 109. Wykonywane są tutaj usługi bezpłatnie, na podstawie skierowania od lekarza specjalisty Powiatowej Przychodni Specjalistycznej w Wadowicach oraz lekarza specjalisty z którym ZZOZ w Wadowicach ma podpisaną umowę na wykonywanie usług w zakresie diagnostyki ( zapis EKG) oraz wykonywania iniekcji.

Wszystkie zabiegi realizowane są wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego.

Zabiegi wykonywane na zlecenie lekarza:

 • iniekcje domięśniowe,
 • iniekcje dożylne,
 • iniekcje podskórne,
 • kroplowe wlewy dożylne,
 • szczepienia ochronne,
 • oznaczenie poziomu cukru z krwi włośniczkowej (z palca),
 • pomiar ciśnienia tętniczego i tętna,
 • pomiar wagi i wzrostu,
 • oznaczenie BMI (wskaźnik masy ciała),
 • wykonywanie zapisu EKG (elektrokardiogram serca),
 • wykonywanie ABI (wskaźnik kostkowo-ramienny).

Szczepienia ochronne wykonywane są do 24 godzin od lekarskiego badania kwalifikacyjnego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Pacjentom, kierowanym z Poradni Kardiologicznej, zapis EKG wykonywany jest każdorazowo bezpośrednio przed wizytą lekarską.

Edukacja pacjentów prowadzona jest w zakresie profilaktyki szczepień ochronnych, możliwych powikłań poszczepiennych, samoopieki i samopielęgnacji oraz zdrowego stylu życia.

Każdy pacjent lub osoba przebywająca na terenie Powiatowej Przychodni Specjalistycznej lub jej otoczeniu w sytuacji nagłego pogorszenia zdrowia lub zagrożenia życia może uzyskać pomoc w Gabinecie Diagnostyczno- Zabiegowym Nr 1, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie Instrukcją. Gabinet wyposażony jest w zestaw reanimacyjny umożliwiający udzielenie natychmiastowej i skutecznej pomocy.

Pielęgniarki pracujące w Gabinecie Diagnostyczno – Zabiegowym to osoby wykwalifikowane, życzliwe, służące radą i pomocą w procesie leczenia.

Scroll Up