Telefon: 33 87 21 380

Gabinet czynny jest w dni robocze w godz. od 8.00 do 18.00 (wtorek i środa 7.00 do 18.00). O 1730 – 1800 dezynfekcja gabinetu.

Gabinet Diagnostyczno – Zabiegowy nr 1 znajduje się na parterze przychodni, pokój nr 109. Usługi wykonywane są bezpłatnie na podstawie skierowania od lekarza specjalisty poradni specjalistycznej Centrum Medycznego Powiatu Wadowickiego oraz lekarza specjalisty, z którym ZZOZ w Wadowicach ma podpisaną umowę na wykonywanie usług w zakresie diagnostyki (zapis EKG) oraz wykonywania iniekcji.

Wszystkie zabiegi realizowane są wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego.

Zabiegi wykonywane na zlecenie lekarza:

 • iniekcje domięśniowe,
 • iniekcje dożylne,
 • iniekcje podskórne,
 • kroplowe wlewy dożylne,
 • szczepienia ochronne,
 • oznaczenie poziomu cukru z krwi włośniczkowej (z palca),
 • pomiar ciśnienia tętniczego i tętna,
 • pomiar wagi i wzrostu,
 • oznaczenie BMI (wskaźnik masy ciała),
 • wykonywanie zapisu EKG (elektrokardiogram serca),
 • wykonywanie ABI (wskaźnik kostkowo-ramienny).

Szczepienia ochronne wykonywane są do 24 godzin od lekarskiego badania kwalifikacyjnego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Pacjentom kierowanym z Poradni Kardiologicznej zapis EKG wykonywany jest każdorazowo bezpośrednio przed wizytą lekarską.

Edukacja pacjentów prowadzona jest w zakresie profilaktyki szczepień ochronnych, możliwych powikłań poszczepiennych, samoopieki i samopielęgnacji oraz zdrowego stylu życia.

Każdy pacjent lub osoba przebywająca na terenie Centrum Medycznego Powiatu Wadowickiego lub jego otoczeniu w sytuacji nagłego pogorszenia zdrowia lub zagrożenia życia może uzyskać pomoc w Gabinecie Diagnostyczno- Zabiegowym Nr 1, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie instrukcją. Gabinet wyposażony jest w zestaw reanimacyjny umożliwiający udzielenie natychmiastowej i skutecznej pomocy.

Scroll Up