Pn-Pt 1800 – 800
Dni wolne 24h
dla obszarów gmin: Wadowice, Tomice, Mucharz, Spytkowice
od 1 października 2017 roku również gminy Andrychów i Wieprz

Kontakt: (33) 87 21 212

W Centrum Medycznym Powiatu Wadowickiego, ul. Karmelicka 5, wejście główne, parter.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w POZ obejmują świadczenia udzielane w dni powszednie po godzinie 18.00 do 8.00 rano dnia następnego i całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy:

  • porady lekarskie udzielane doraźnie w warunkach ambulatoryjnych lub w domu chorego w przypadkach zachorowań, z wyłączeniem stanów nagłego zagrożenia zdrowia lub życia,
  • świadczenia pielęgniarskie zlecone przez lekarza, wynikające z udzielonej porady,
  • świadczenia pielęgniarskie realizowane w warunkach ambulatoryjnych lub w domu chorego, zlecone przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, wynikające z potrzeby zachowania ciągłości leczenia.

Informacja o miejscu świadczenia opieki nocnej i świątecznej jest umieszczona w widocznym miejscu wewnątrz i na zewnątrz siedziby lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Informacje o miejscach udzielania świadczeń publikowane są również przez Oddziały Wojewódzkie NFZ na stronach internetowych (http://www.nfz-krakow.pl/dla-pacjenta/pomoc-w-stanach-naglych/nocna-i-swiateczna-opieka-zdrowotna/).

Wskazania do wizyty w ambulatorium nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej:

  • gdy pacjent nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem zdrowia, ale jego samopoczucie odbiega od „stanu normalnego”,
  • gdy zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
  • gdy pacjent ma istotne obawy, że czekanie do momentu otwarcia przychodni, może znacząco niekorzystnie wpłynąć na rozwój choroby i jego stan.

Pomoc świadczona jest punktach nocnej opieki i nie jest związana z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, do którego jesteśmy zapisani. W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia można korzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej opieki. W przypadku konieczności wizyty lekarza w domu pacjenta, należy wezwać lekarza z placówki zabezpieczającej opiekę w jego rejonie zamieszkania.

Scroll Up