Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne
Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie

Zarząd Województwa Małopolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przystąpił do realizacji Projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny , aby rozpocząć czynną walkę z chorobą wywołaną wirusem COVID-19. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach uczestniczy jako Partner w realizacji niniejszego projektu.

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet medyczny, kierowany do małopolskich szpitali i jednostek zdrowia oraz służb działających na rzecz bezpieczeństwa i ratownictwa, na zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do skutecznej walki z pandemią.
Cel projektu: Głównym celem projektu  jest rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19.

W ramach pakietu ZZOZ w Wadowicach zakupił: 

ambulans z wyposażeniem w sprzęt medyczny

łóżko do intensywnej terapii wraz z materacem

kardiomonitor z centralą monitorującą

wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej

respirator karetkowy

skaner do aparatu RTG

komorę izolacyjną do transportu pacjenta

myjnia dezynfektor

lampy UV przepływowe jezdne

komora laminarna

wirówka laboratoryjna – zestaw (robot+ adapter do probówek + areozoszczelene zatyczki do pojemników)

wyroby jednorazowego użytku, w szczególności: rękawiczki, maski chirurgiczne, maski FFP 3, fartuch flizelinowy, fartuch barierowy, fartuch włókninowo-foliowy).

Całkowity koszt zadania: 2 005 865,52 zł 

 


Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet medyczny 2. 

 

 “Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2”, który współfinansowany będzie przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie.

 

Zarząd Województwa Małopolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przystąpił do realizacji Projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2, aby kontynuować czynną walkę z chorobą wywołaną wirusem COVID-19. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach uczestniczy jako Partner w realizacji niniejszego projektu.

Liderem projektu jest Województwo Małopolskie (Biuro Inwestycji Strategicznych).

Na w/w projekt przeznaczona została kwota 69 334 161,18 zł. Środki te pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu: rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego.

Działania projektowe koncentrują się na udzielaniu wsparcia podmiotom leczniczym oraz Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. Obecnie w projekcie uczestniczy 39 partnerów.

W ramach realizacji projektu ZZOZ w Wadowicach zakupił: aparat rtg, bramki dezynfekcyjne, komory do transportu chorych, wyroby medyczne jednorazowego użytku, półmaski FFP2, FFP3, fartuchy barierowe, maski chirurgiczne oraz rękawiczki diagnostyczne.

Na realizację wspomnianych działań ze środków Unii Europejskiej ZZOZ w Wadowicach otrzyma dofinansowanie w kwocie 885 865,52 zł.

 


Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet medyczny 3. 

 “Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3”, który współfinansowany będzie przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie.

Zarząd Województwa Małopolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przystąpił do realizacji Projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2, aby kontynuować czynną walkę z chorobą wywołaną wirusem COVID-19. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach uczestniczy jako Partner w realizacji niniejszego projektu.

Liderem projektu jest Województwo Małopolskie. w projekcie uczestniczy 38 Partnerów.

Cel projektu: celem jest rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 poprzez m.in. zakup sprzętu i wyrobów medycznych niezbędnych do zapobiegania, diagnostyki i zwalczania COVID-19 oraz niwelowania ujemnych następstw tej choroby na terenie Małopolski.

 

W ramach realizacji zadania ZZOZ w Wadowicach zakupił:

myjnię dezynfektor , defibrylator, lampy bakteriobójcze -2 szt., pompę infuzyjną, aparat do znieczulenia, spirometr – zestaw z oprogramowaniem i akcesoriami, moduł terapii oddechowej, aparat do elektroterapii, wózki do przewożenia chorych w pozycji leżącej – 2szt, myjnię dezynfektor.

 

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 391 980,96 zł 

Całkowita wartość projektu: 461 154,07 zł 

 

Scroll Up