Zarząd Województwa Małopolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przystąpił do realizacji Projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2, aby kontynuować czynną walkę z chorobą wywołaną wirusem COVID-19. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach uczestniczy jako Partner w realizacji niniejszego projektu.

Liderem projektu jest Województwo Małopolskie (Biuro Inwestycji Strategicznych).

Na w/w projekt przeznaczona została kwota 69 334 161,18 zł. Środki te pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu: rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego.

Działania projektowe koncentrują się na udzielaniu wsparcia podmiotom leczniczym oraz Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. Obecnie w projekcie uczestniczy 39 partnerów.

W ramach realizacji projektu ZZOZ w Wadowicach zakupi: aparat rtg, bramki dezynfekcyjne, komory do transportu chorych, wyroby medyczne jednorazowego użytku, półmaski FFP2, FFP3, fartuchy barierowe, maski chirurgiczne oraz rękawiczki diagnostyczne.

Na realizację wspomnianych działań ze środków Unii Europejskiej ZZOZ w Wadowicach otrzyma dofinansowanie w kwocie 885 865,52 zł.

Scroll Up