Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach wdrożył System Zarządzania w zakresie systemu zarządzania jakością. Pierwsza certyfikacja systemu ISO 9001:2008 została zrealizowana w 2008 roku przez zewnętrzną, niezależną jednostkę BSI Management System. W wyniku audytu zewnętrznego Zespół uzyskał Certyfikat nr: FS 537925 i działał w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2000 w zakresie: Ambulatoryjna i stacjonarna specjalistyczna opieka zdrowotna, pomoc doraźna i transport sanitarny. Certyfikat ważny był do 10.08.2011r.

Kolejne audyty recertyfikujące przeprowadzono w 2011, 2014, 2017 oraz 2020 roku. ZZOZ w Wadowicach uzyskał Certyfikat zgodności i potwierdzenie, że działa w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2008 a następnie ISO 9001:2015 w zakresie: Leczenie szpitalne – hospitalizacja w oddziałach szpitalnych, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, rehabilitacja lecznicza, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, diagnostyka laboratoryjna i obrazowa, podstawowa opieka zdrowotna, nocna i świąteczna opieka zdrowotna, transport sanitarny, ratownictwo medyczne, profilaktyczne programy zdrowotne.

Certyfikat Nr 486562 (kod weryfikacyjny BF 23223A-876) jest ważny od 19 marca 2020r. do 18 marca 2023 r.

ISO to Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (International Standard Organization), która tworzy normy na potrzeby całego świata. Normy ISO serii 9000 poświęcone są systemom zarządzania jakością i stosowane są w wielu krajach. Wdrożenie SZJ w oparciu o te normy potwierdza stałe dążenie organizacji do podnoszenia standardu obsługi Klienta oraz fakt, że zapewnienie należytej staranności świadczonych usług należy do priorytetów jednostki.

Scroll Up