Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach wdrożył Zintegrowany System Zarządzania w zakresie systemu zarządzania jakością
. Pierwsza certyfikacja systemu ISO 9001:2008 została zrealizowana w 2008 roku przez zewnętrzną, niezależną jednostkę BSI Management System. W wyniku audytu zewnętrznego Zespół uzyskał Certyfikat nr: FS 537925 i działał w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2000 w zakresie: Ambulatoryjna i stacjonarna specjalistyczna opieka zdrowotna, pomoc doraźna i transport sanitarny. Certyfikat ważny był do 10.08.2011r.

Kolejne audyty recertyfikujące przeprowadzono w 2011, 2014 oraz 2017 roku. ZZOZ w Wadowicach uzyskał Certyfikat zgodności i potwierdzenie, że działa w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2008 w zakresie: Leczenie szpitalne – hospitalizacja w oddziałach szpitalnych, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, rehabilitacja lecznicza, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, diagnostyka laboratoryjna i obrazowa, podstawowa opieka zdrowotna, nocna i świąteczna opieka zdrowotna, transport sanitarny, ratownictwo medyczne, profilaktyczne programy zdrowotne.

Certyfikat Nr 484052 (kod weryfikacyjny DF923A71-092) jest ważny do 18.03.2020 r.

ISO to Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (International Standard Organization), która tworzy normy na potrzeby całego świata. Normy ISO serii 9000 poświęcone są systemom zarządzania jakością i stosowane są w wielu krajach. Wdrożenie SZJ w oparciu o te normy potwierdza stałe dążenie organizacji do podnoszenia standardu obsługi Klienta oraz fakt, że zapewnienie należytej staranności świadczonych usług należy do priorytetów jednostki.

Scroll Up