Rejestracja pacjentów:

Rejestracja odbywa się w sposób osobisty, przez osoby trzecie lub telefoniczny: (33) 87 21 272 w godzinach pracy rejestracji poradni tj. w Pn., Czw., Pt. od 7:00 do 14:00, bądź za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: poradnia.rejestracja@zzozwadowice.pl

Przyjęcia pacjentów zgodnie z kolejnością zgłoszenia w rejestracji wg. harmonogramu.

W ramach usług z zakresu medycyny pracy oferujemy:

  • badania profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne),
  • badania wysokościowe,
  • badania osób narażonych na promieniowanie jonizujące,
  • badania osób wykonujących zawód kierowcy (A,B,C,D,E,T),
  • badanie osób ubiegających się o prawo jazdy,
  • badania do celów sanitarno-epidemiologicznych,
  • udział naszych lekarzy w pracach komisji BHP,
  • monitorowanie stanowisk pracy.

Wszystkie badania realizowane są w naszym Zespole.

Dokumentacja obowiązująca przy rejestracji:

  1. Podstawą przyjęcia na badania wstępne i okresowe jest skierowanie z zakładu pracy określające stanowisko oraz czynniki szkodliwe i uciążliwe na tym stanowisku.
  2. Podstawą przyjęcia na badania kontrolne po 30 dniach zwolnienia lekarskiego jest skierowanie z zakładu pracy, dokumentacja leczenia od lekarza leczącego z wypisem o zakończeniu leczenia.

Dyrekcja Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach informuje, że w związku z nowelizacją ustawy o służbie medycyny pracy z dnia 17 października 2008r. badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników (również młodocianych) będą wykonywane zgodnie z art.12 w/w ustawy tylko na podstawie skierowania wystawionego przez pracodawcę, który zawarł pisemną umowę z ZZOZ w Wadowicach.

Pliki do pobrania:

Harmonogram przyjęć:

Lekarz Gab. Pon. Wt. Śr. Czw. Pt.
lek. M. Pełka-Skowronek 223 745 – 1145 745 – 1145
lek. G. Skałkowski 223 700 – 1000
Scroll Up