Oddziałem kierują:

Lekarz Kierujący i Zarządzający Oddziałem:
lek. Konrad Kopeć – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Dorota Cygan – specjalista pielęgniarka

 

Kontakt:

Sekretariat oddziału: 33 87 21 237
Ordynator: 33 87 21 276
Pielęgniarka Oddziałowa: 33 87 21 335
Dyżurka lekarzy: 33 87 21 229
Dyżurka pielęgniarek: 33 87 21 237
Telefon przeznaczony do kontaktu z pacjentami
(+48) 507 230 530

 

Charakterystyka:

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii jest oddziałem wieloprofilowym, w którym leczymy pacjentów w stanach bezpośredniego zagrożenia życia. W oddziale prowadzimy intensywne leczenie, w tym: wentylacyjne i nerkozastępcze techniki ciągłe. Stosujemy zaawansowane monitorowanie hemodynamiczne, wykonujemy tracheostomię metodami przezskórnymi. Prowadzimy żywienie do i pozajelitowe. W ramach Bloku Operacyjnego rocznie wykonujemy 2500 – 3000 znieczuleń, w tym 1/4 to znieczulenia przewodowe.

Posiadamy następujący sprzęt:

 • kardiomonitory,
 • respiratory stacjonarne i transportowe,
 • defibrylatory,
 • aparat do ciągłych technik nerkozastępczych,
 • aparaty do znieczulania,
 • aparat do zewnętrznej stymulacji pracy serca,
 • aparat do pomiarów hemodynamicznych (w tym rzut serca),
 • RTG przyłóżkowe,
 • pulsoksymetry,
 • kapnografy,
 • aparat EKG,
 • bronchofiberskop,
 • pompy infuzyjne.

Przy oddziale funkcjonuje konsultacyjny gabinet anestezjologiczny, w którym lekarze specjaliści dokonują kwalifikacji chorych do planowych zabiegów operacyjnych.

Liczba łóżek w oddziale – 6.

Średni czas pobytu pacjenta w oddziale – 8,24 dnia.

Roczna liczba hospitalizowanych pacjentów 192.


REGULAMIN ODWIEDZIN

REGULAMIN ODDZIAŁU

 

Scroll Up