Kierownik: mgr Rafał Czapla

tel. (33) 87 21 213


Kontakt:
Rejestracja: (33) 87 21 200, (33) 87 21 300, po odsłuchaniu wiadomości głosowej proszę wybrać odpowiednią cyfrę,
email:  rehabilitacja.rejestracja@zzozwadowice.pl

W Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej przyjmujemy pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi, ortopedycznymi, reumatologicznymi i po różnego rodzaju urazach,

Usługi rehabilitacyjne świadczymy w przyjaznej atmosferze, z zachowaniem intymności i godności pacjenta, uwzględniając potrzeby pacjenta, zwracając uwagę na jego aktualny stan zdrowia (zaostrzenie dolegliwości bólowych, stan zdrowia wymagający pilnej rehabilitacji).

Wykonujemy usługi rehabilitacyjne zgodnie z normą jakości ISO 9001:2015.

Zakład Rehabilitacji Leczniczej w Wadowicach usytuowany jest na parterze pawilonu “E”, wejście w części tylnej budynku, z dostępem dla pacjentów na wózkach inwalidzkich (podjazd).

Posiadamy najnowszej generacji sprzęt, który ma za zadanie pomagać w leczeniu dolegliwości bólowych, usprawnianiu osób po porażeniach i z dysfunkcjami narządów ruchu. Komputerowe wspomaganie terapii poprzez rzeczywistość rozszerzoną i biofeedback, zastosowanie specjalistycznych platform stabilometrycznych, znacząco podnosi skuteczność terapii prowadzonych w naszym Zakładzie.

Wymagane jest wcześniejsze ustalenie terminu rozpoczęcia serii zabiegów, na podstawie skierowania lekarskiego (w godzinach od 11:25 do 14:35). Termin należy ustalić osobiście, przez osoby trzecie lub telefonicznie ( 33 8721 200, 33 8721 300 ).

W ramach umowy z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia Pracownia wykonuje bezpłatnie niżej wymienione zabiegi, dla pacjentów posiadających skierowanie.

Rodzaje zabiegów wykonywanych w zakresie rehabilitacji:

 • Elektroterapia:
  • Jonoforeza
  • Galwanizacja
  • Elektrostymulacja
  • Tonoliza
  • Prądy diadynamiczne (DD)
  • Prądy interferencyjne
  • Prądy Tträberta
  • Prądy TENS
  • Prądy Kotza
  • Drenaż limfatyczny mechaniczny
 • Ultradźwięki:
  • Fonoforeza
 • Krioterapia miejscowa
 • Kąpiele wirowe
 • Światłolecznictwo:
  • lampa Sollux
  • Laser
 • Pole magnetyczne (magnetronic)
 • Kinezyterapia, czyli leczenie ruchem jest istotną składową leczenia usprawniającego. Do kinezyterapii należą ćwiczenia opracowane z myślą o usuwaniu różnorodnych dysfunkcji oraz zmniejszaniu dolegliwości bólowych. Naszym pacjentom oferujemy:
  • terapię PNF (odtwarzanie prawidłowej funkcji zaburzonej w przebiegu chorób neurologicznych lub ortopedycznych)
  • terapię McKenzie (leczenie i diagnozowane przyczyn bólów kręgosłupa (np.: dyskopatia), stawów obwodowych i kończyn, z wykorzystaniem dobranego indywidualnie dla każdego pacjenta zestawu ćwiczeń
  • terapię manualną
  • ćwiczenia bierne
  • ćwiczenia czynno-bierne
  • ćwiczenia wspomagane
  • ćwiczenia w odciążeniu
  • ćwiczenia w odciążeniu z oporem
  • ćwiczenia czynne
  • ćwiczenia z oporem
  • ćwiczenia prowadzone
  • ćwiczenia synergistyczne
  • ćwiczenia izometryczne
  • ćwiczenia manualne
  • wyciągi
  • metoda Cyriax
 • Masaż klasyczny
 • Drenaż limfatyczny ręczny
Scroll Up