Aktualności


Uroczyste podpisanie umowy z wykonawcą prac budowlanych w ramach realizacji projektu modernizacji SOR.

Data:
Kategoria: Bez kategorii

Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło ogłosić, że poczyniliśmy kolejny duży krok w kierunku rozwoju naszego szpitala. Rozpoczęliśmy realizację projektu pn. „Przebudowa i doposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR) i pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR w ZZOZ Wadowice”  finansowanego ze środków budżetu państwa – Funduszu Medycznego w ramach programu inwestycyjnego pod nazwą „Program inwestycyjny modernizacji podmiotów leczniczych”. Łączna kwota dotacji na ten cel wynosi 14 884 800 zł.

Dzisiaj Dyrektor ZZOZ w Wadowicach Barbara Bulanowska podpisała umowę z Prezesem Zarządu Częstobud Sp. z o.o Damianem Świącikiem na wykonanie prac budowlanych. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Wadowicach: Starosta Wadowicki Mirosław Sordyl, Wicestarosta Wojciech Polak oraz Członkowie Zarządu: Sebastian Mlak, Jacek Jończyk, Miłosz Szatan, a także Przewodniczący Rady Powiatu Józef Łasak i Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Maria Wądrzyk. Ze strony wykonawcy inwestycji w spotkaniu uczestniczyła również Kierownik Projektu Klaudia Nowak. Nie zabrakło również najbardziej zaangażowanych w realizację projektu pracowników szpitala – poza Panią Dyrektor, reprezentowali nas Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa lek. Krzysztof Harpula,  Pełnomocnik Dyrektora ds. Infrastruktury i Logistyki Tomasz Matera oraz Kierownik Działu Technicznego Barbara Zajda.

Inwestycja będzie obejmować zarówno prace budowlane, jak i zakup sprzętu dla SOR oraz pracowni współpracujących.  Jest to niezwykle ważne  dla nas przedsięwzięcie, które pozwoli na lepszy dostęp do szybkiej diagnostyki dla pacjentów w stanie nagłego zagrożenia życia i zdrowia.

Dzisiejsze spotkanie stało się inspiracją do ciekawej dyskusji na temat działalności szpitala i planów rozwojowych na przyszłość. Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom za tak miłe
i owocne debatę spotkanie.

 

 

  

 

Scroll Up