Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach informuje, że przyjmowane są oferty pracy tylko na stanowiska zamieszczone w ogłoszeniach o pracę. Wszystkie inne dokumenty dotyczące zatrudnienia, które wpłyną do Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ulegną niezwłocznemu zniszczeniu (wersja papierowa) lub usunięciu (e-mail).

  • Obowiązek informacyjny (Pobierz: DOC, PDF)
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – rozszerzona (Pobierz: DOC, PDF)

Nowy adres e-mail do procesów rekrutacyjnych: rekrutacja@zzozwadowice.pl


Aktualne ogłoszenia:

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie medycznych czynności ratunkowych przez ratownika medycznego w uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego.

Pliki do pobrania:

dodano 18-12-2023

dodano 28-12-2023

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach zatrudni ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Pliki do pobrania:

dodano 02-10-2023

Scroll Up