Koordynator
mgr Renata Gnojek
tel. 33 87 21 234

W Centrum Medycznym Powiatu Wadowickiego, ul. Karmelicka 5, wejście główne, parter, gab. 126 A.

Kontakt:

Rejestracja telefoniczna: Od Pon. do Pt., w godz. 7:00-18:00  (33) 87 21 239
Gabinet lekarza pediatry: (33) 87 21 397
Gabinet lekarza internisty: (33) 87 21 257

Rejestracja e-mail
pozrejestracja@zzozwadowice.pl

Harmonogram przyjęć:

Lekarz Gab. Pon. Wt. Śr. Czw. Pt.
lek. J. Madej 126B 1200 – 1500 1200 – 1500 800 – 1015,
1430 – 1515
800 – 1015,
1430 – 1515
1200 – 1500
lek. B. Szczelina-Krzak 127A
dorośli
800 – 1530,
wizyty domowe
1530 – 1730
wizyty domowe
920 – 1200,
dzieci
1200 – 1500,
dorośli
1500 – 1800
wizyty domowe
1525 – 1800
dzieci
800 – 1000,
dorośli
1000 – 1430,
wizyty domowe
1430 – 1635
dorośli
800 – 1430,
wizyty domowe
1430 – 1635
lek. P. Bajgrowicz-Wysogląd 128B
1400 – 1600
lek. A. Sternal 128B
800 – 1430
800 – 1400
I i III czw. miesiąca
1030 – 1600
800 – 1500

 

POBIERZ Wzór Deklaracji wyboru lekarza POZ (.pdf)

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) zapewnia wszystkim osobom uprawnionym do świadczeń zamieszkałym/przebywającym na terytorium Polski kompleksowe i skoordynowane świadczenia opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania. Świadczenia udzielane są w warunkach ambulatoryjnych (w gabinecie, poradni lub przychodni), a w przypadkach uzasadnionych medycznie, także w domu pacjenta (również w domu pomocy społecznej). Funkcjonowanie POZ oparte jest na prawie do imiennego wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej poprzez złożenie pisemnej deklaracji u lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej w wybranej przychodni.

Świadczenia lekarza POZ obejmują:

 • profilaktykę chorób, w tym badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego oraz szczepienia ochronne,
 • świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia,
 • udzielanie porad w leczeniu schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nieobrazowej (EKG, RTG, USG) zgodnie z obowiązującym wykazem,
 • wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta,
 • orzekanie o stanie zdrowia,
 • inne świadczenia wynikające z potrzeb populacji objętej opieką, w tym:
  kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne, kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe, kwalifikowanie doświadczeń transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń przewozów, wystawianie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ, wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjenta.
 • w ramach świadczeń lekarza POZ pacjent może uzyskać e-receptę oraz skorzystać z teleporady. Więcej informacji pod linkiem: https://zzozwadowice.pl/teleporady-w-poradniach-podstawowej-opieki-medycznej-nocnej-i-swiatecznej-opieki-zdrowotnej-oraz-powiatowej-przychodni-specjalistycznej/

Świadczenia pielęgniarki POZ obejmują kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania, z uwzględnieniem miejsca udzielania świadczeń, takie jak:

 • świadczenia profilaktyczne u dzieci w wieku 0-6 r.ż., w tym:
  wizyty patronażowe w 3-4.(trzecim-czwartym) miesiącu życia i – o ile w czasie tej wizyty zostały stwierdzone zaburzenia stanu zdrowia dziecka – także w 9. (dziewiątym) miesiącu życia dziecka, testy przesiewowe w 12. (dwunastym) miesiącu życia dziecka oraz w wieku 2, 4 i 5 lat;
 • świadczenia profilaktyki gruźlicy;
 • świadczenia lecznicze, w tym: wykonywanie iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego w gabinecie pielęgniarki POZ i w domu pacjenta;
 • świadczenia diagnostyczne, w tym: pobieranie materiałów do badań diagnostycznych na podstawie zlecenia lekarza POZ, w sytuacji gdy pobranie z przyczyn medycznych powinno być zrealizowane w domu pacjenta;
 • świadczenia pielęgnacyjne i rehabilitacyjne, w szczególności dla osób, u których występuje ograniczenie sprawności psychofizycznej w wyniku choroby.

 

Lekarz nie odmawia bezpośredniej wizyty, gdy:

 1. Nie wyrażasz zgody na teleporadę – Ty lub Twój opiekun ustawowy.
 2. Cierpisz na przewlekłą chorobę i nastąpiło pogorszenie lub zmieniły się objawy.
 3. Istnieje podejrzenie choroby nowotworowej.
 4. Twoje dziecko nie ma jeszcze 6 lat.
 5. Masz pierwszą wizytę u lekarza podstawowej opieki lekarskiej, którego wskazałeś  w deklaracji wyboru

Korzystasz z teleporady, gdy:

 1. Istnieje podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
 2. Potrzebujesz recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia, a lekarz ma dostęp  do Twojej dokumentacji medycznej.
 3. Potrzebujesz zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację poprzedniego zlecenia, a lekarz ma dostęp do Twojej dokumentacji medycznej.
 4. Potrzebujesz zaświadczenia o stanie zdrowia.
 5. Twoje dziecko, które nie ma 6 lat, korzysta z porady kontrolnej, którą lekarz ustalił podczas bezpośredniej wizyty i która nie polega na fizycznym badaniu.

Co uzyskasz przez teleporadę u swojego lekarza

 1. zalecenia
 2. e-zwolnienie
 3. e-skierowanie
 4. zlecenie na test na koronawirusa
 5. e-receptę
 6. sugestię bezpośredniej wizyty w przychodni lub kontaktu z pogotowiem ratunkowym (jeśli Twój stan zdrowia będzie tego wymagał).

 

W jaki sposób zarejestrować się na teleporadę ?

Aby zarejestrować się na teleporadę zadzwoń pod numer 33 87 21 239

Pracownik rejestracji zapisuje termin dogodny dla chorego, bądź wolny i do właściwego lekarza. Poinformuje Cię również o sposobie nawiązania kontaktu i prosi o podanie numeru telefonu, na który lekarz ma oddzwonić.

Jak przebiega teleporada?

Lekarz w ustalonym terminie zadzwoni do Ciebie na podany podczas rejestracji numer telefonu, zweryfikuje Twoją tożsamość. Jeżeli pacjent nie odbiera połączenia, po trzykrotnej próbie następuje anulowanie wizyty.

Dzięki teleporadzie w bezpieczny sposób skontaktujesz się z lekarzem, który postawi diagnozę, wystawi e-receptę lub e-zwolnienie. Wszystko to bez wychodzenia z domu.

Czy możliwy jest kontakt osobisty?

Jeżeli w trakcie rozmowy lekarz zdecyduje, że konieczne jest osobiste wykonanie badania, zostanie ustalony termin wizyty w poradni.

W jaki sposób zrealizować e-receptę.

Wystawania przez lekarza e-recepta posiada swój indywidualny kod. Po przeprowadzonej teleporadzie, zadzwoń i zapytaj  o kod recepty jeżeli lekarz Ci go nie podał. Dokonując zakupu w aptece zostaniesz poproszony o podanie swojego numeru pesel
i indywidualnego kodu recepty.

 


Lista badań dostępnych w POZ

1. Badania hematologiczne:
1) morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi;
2) morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;
3) retikulocyty;
4) odczyn opadania krwinek czerwonych (OB).
2. Badania biochemiczne i immunochemiczne:
1) sód;
2) potas;
3) wapń zjonizowany;
4) żelazo;
5) żelazo ‒ całkowita zdolność wiązania (TIBC);
6) stężenie transferyny;
7) stężenie hemoglobiny glikowanej (HbAlc);
8) mocznik;
9) kreatynina;
10) glukoza;
11) test obciążenia glukozą;
12) białko całkowite;
13) proteinogram;
14) albumina;
15) białko C-reaktywne (CRP);
16) kwas moczowy;
17) cholesterol całkowity;
18) cholesterol-HDL;
19) cholesterol-LDL;
20) triglicerydy (TG);
21) bilirubina całkowita;
22) bilirubina bezpośrednia;
23) fosfataza alkaliczna (ALP);
24) aminotransferaza asparaginianowa (AST);
25) aminotransferaza alaninowa (ALT);
26) gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP);
27) amylaza;
28) kinaza kreatynowa (CK);
29) fosfataza kwaśna całkowita (ACP);
30) czynnik reumatoidalny (RF);
31) miano antystreptolizyn O (ASO);
32) hormon tyreotropowy (TSH);
33) antygen HBs-AgHBs;
34) VDRL;
35) FT3;
36) FT4;
37) PSA ‒ Antygen swoisty dla stercza całkowity
3. Badania moczu:
1) ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu;
2) ilościowe oznaczanie białka;
3) ilościowe oznaczanie glukozy;
4) ilościowe oznaczanie wapnia;
5) ilościowe oznaczanie amylazy.
4. Badania kału:
1) badanie ogólne;
2) pasożyty;
3) krew utajona ‒ metodą immunochemiczną.
5. Badania układu krzepnięcia:
1) wskaźnik protrombinowy (INR);
2) czas kaolinowo-kefalinowy (APTT);
3) fibrynogen.
6. Badania mikrobiologiczne:
1) posiew moczu z antybiogramem;
2) posiew wymazu z gardła z antybiogramem;
3) posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella.
7. Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku.
8. Diagnostyka ultrasonograficzna:
1) 88.713 USG tarczycy i przytarczyc;
2) 88.717 USG ślinianek;
3) 88.752 USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego;
4) brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego (88.761 USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej);
5) obwodowych węzłów chłonnych (88.790 USG węzłów chłonnych)
9. Spirometria
10. Zdjęcia radiologiczne:
1) zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej;
2) zdjęcia kostne ‒ w przypadku kręgosłupa; kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej;
3) zdjęcie czaszki;
4) zdjęcie zatok;
5) zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.
11. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może wystawiać skierowanie na badania endoskopowe:
1) gastroskopia;
2) kolonoskopia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll Up