Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach jest powiatową placówką służby zdrowia o statusie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Zgodnie ze Statutem świadczy usługi zdrowotne dla ponad 154 tys. ludności Powiatu Wadowickiego w zakresie lecznictwa zamkniętego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, podstawowej opieki zdrowotnej, rehabilitacji leczniczej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, profilaktycznych programów zdrowotnych, transportu sanitarnego POZ oraz ratownictwa medycznego, jak również udziela świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze gmin: Wadowice, Tomice, Spytkowice, Mucharz.

ZZOZ w Wadowicach udziela bezpłatnych świadczeń zdrowotnych na podstawie umów zawartych z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.
Z naszych usług korzystają również liczni pielgrzymi i turyści.

Jednostki organizacyjne ZZOZ w Wadowicach to:

 • Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Wadowicach,
 • Powiatowa Przychodnia Specjalistyczna w Wadowicach,
 • Dział Pomocy Doraźnej i Transportu Sanitarnego w Wadowicach,
 • Dział Rehabilitacji Medycznej w Wadowicach,
 • Pracownia RTG w Wadowicach,
 • Centralne Laboratorium w Wadowicach.

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Wadowicach udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych, geriatrii, pediatrii, chirurgii ogólnej i chirurgii urazowej, ginekologii i położnictwa, noworodków i wcześniaków, anestezjologii i intensywnej terapii. W ramach Szpitala funkcjonuje 10 oddziałów szpitalnych zlokalizowanych w czterech budynkach.

Powiatowa Przychodnia Specjalistyczna udziela ambulatoryjnych świadczeń w poradniach i pracowniach, zlokalizowanych w jednym budynku, w 18 specjalistycznych zakresach.

Ratownictwo medyczne realizowane jest przez zespoły wyjazdowe Działu Pomocy Doraźnej i Transportu Sanitarnego stacjonujące w Wadowicach, Kalwarii oraz Andrychowie. Obecnie ZZOZ w Wadowicach ma 5 zespołów ratownictwa medycznego. W Andrychowie stacjonują 2 zespoły podstawowe “P”. W Wadowicach stacjonują 2 zespoły, jeden „S” czyli specjalistyczny, drugi podstawowy „P”. W Kalwarii stacjonuje 1 zespół podstawowy „P”.

Dział Rehabilitacji Medycznej, zlokalizowany w Pawilonie “E” udziela ambulatoryjnych świadczeń rehabilitacyjnych oferując szeroki zakres usług: elektroterapia (jontoforeza, galwanizacja, elektrostymulacja, tonoliza, prądy diadynamiczne, prądy interferencyjne, prądy tträberta, prądy tens, prądy kotza, drenaż limfatyczny mechaniczny), ultradźwięki (fonoforeza), krioterapia. miejscowa, światłolecznictwo (lampa sollux i lumina, laser), pole magnetyczne (magnetronic), kinezyterapia, masaż klasyczny, kinesiotaping oraz drenaż limfatyczny ręczny.

Zapewniamy również konsultacje lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej w przyszpitalnej poradni.

Pracownia RTG wykonuje badania metodą pośredniej radiografii cyfrowej. Badania realizowane na podstawie skierowania lekarskiego: zdjęcia klatki piersiowej, zdjęcia kostne, badania mammografii i kontrastowe (cystografia, urografia).

Centralne Laboratorium realizuje szeroką gamę badań z zakresu analityki ogólnej, chemii klinicznej, hematologii, immunochemii, mikrobiologii, serolofgii, koagulacji.

Poniżej przedstawiamy lokalizację poszczególnych komórek organizacyjnych:

Pawilon „C” – ulica Karmelicka 7:

 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – piętro I,
 • Oddział Wewnętrzny I -piętro II,
 • Oddział Ginekologiczno-Położniczy – Odcinek Ginekologiczny z Izbą Przyjęć –piętro III,
 • Oddział Dziecięcy – piętro IV.

Pawilon “E” – ulica Karmelicka 7B:

 • Oddział Geriatryczny – parter,
 • Oddział Chirurgii Ogólnej – piętro I,
 • Oddział Chirurgii Urazowej – piętro I,
 • Oddział Wewnętrzny II – piętro II,
 • Oddział Ginekologiczno-Położniczy – Odcinek Położniczy z Blokiem Porodowym – Piętro III,
 • Oddział Noworodków i Wcześniaków – piętro III,
 • Dział Rehabilitacji Medycznej – parter.

Pawilon “D” – ulica Karmelicka 7A:

 • Szpitalny Oddział Ratunkowy z Centralną Izbą Przyjęć,
 • Blok operacyjny,
 • Pracownia RTG gab. nr 3,
 • Centralna Sterylizatornia – wejście od tyłu budynku,
 • Pracownia Patomorfologii (przechowywanie i wydawanie zwłok)- wejście od tyłu budynku,
 • Pracownia Tomografii Komputerowej – świadczenia wykonywane przez firmę Voxel Spółka Akcyjna w Krakowie.

Powiatowa Przychodnia Specjalistyczna – ulica Karmelickiej 5:

 • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy nr 1,
 • Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy z Pracownią Spirometrii,
 • Poradnia Chirurgii Ogólnej,
 • Poradnia Chorób Naczyń,
 • Poradnia Chorób Zakaźnych i Hepatologiczna,
 • Poradnia Diabetologiczna,
 • Poradnia Neonatologiczna,
 • Poradnia dla Kobiet,
 • Poradnia Endokrynologiczna,
 • Poradnia Gastroenterologiczna,
 • Poradnia Kardiologiczna,
 • Poradnia Laryngologiczna,
 • Poradnia Leczenia Uzależnień,
 • Poradnia Leczenia Zeza,
 • Poradnia Logopedyczna,
 • Poradnia Medycyny Pracy,
 • Poradnia Neurologiczna,
 • Poradnia Okulistyczna z Gabinetem Leczenia Zeza,
 • Poradnia Onkologiczna,
 • Poradnia Ortopedyczna,
 • Poradnia Psychologiczna,
 • Poradnia Rehabilitacyjna,
 • Poradnia Urologiczna,
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego,
 • Pracownia Audiometrii,
 • Pracownia USG,
 • Pracownia Endoskopii,
 • Centralne Laboratorium,
 • Pracownia RTG (gabinet RTG i gabinet badań mammograficznych),
 • Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego).
Scroll Up