Oddziałem kierują:

Ordynator Oddziału Wewnętrznego II:
lek. Stanisław Kocemba – specjalista chorób wewnętrznych
p.o Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Jolanta Józefowska

 

Kontakt:

Sekretariat oddziału: 33 87 21 337
Ordynator: 33 87 21 333
Pielęgniarka Oddziałowa: 33 87 21 206
Dyżurka lekarzy: 33 87 21 255, 303
Dyżurka pielęgniarek: 33 87 21 236
Telefon przeznaczony do kontaktu z pacjentami
(+48) 507 230 497

 

Charakterystyka:

Oddział Wewnętrzny II jest drugim oddziałem ogólnointernistycznym w Szpitalu i leczy pacjentów z zakresu: chorób układu sercowo-naczyniowego, układu oddechowego, przewodu pokarmowego, układu moczowego, cukrzycy, ze schorzeniami narządu ruchu, w tym również: niedokrwistości, schorzenia tarczycy, omdlenia i wiele innych, w tym rzadkich schorzeń.

Stosownie do potrzeb wykonujemy m.in.; szeroki wachlarz badań laboratoryjnych, radiologicznych i obrazowych, w tym: USG narządów położonych powierzchownie, jamy brzusznej, badania echokardiograficzne, USG tętnic i żył, biopsję narządów i jam ciała według potrzeb, 24 godzinne monitorowanie EKG i ciśnienia tętniczego krwi- metodą Holtera, próby wysiłkowe EKG, badania gastroskopowe oraz kolonoskopowe.

W stanach zagrożenia życia i zdrowia pacjenci tego wymagający objęci są leczeniem w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Posiadamy następujący sprzęt:

  • kardiomonitory,
  • aparat EKG,
  • defibrylator,
  • pompy infuzyjne,
  • pozostały drobny sprzęt.

Oddział korzysta z Pracowni USG oraz Pracowni Diagnostyki Kardiologicznej.

Liczba łóżek w oddziale – 32 w tym 4 łóżka intensywnej opieki medycznej.

Średni czas pobytu pacjenta w oddziale – 6,51 dnia.

Roczna liczba hospitalizowanych pacjentów 1,9 tys.


REGULAMIN ODWIEDZIN

REGULAMIN ODDZIAŁU

 

Scroll Up