Lp. Oddział Godziny odwiedzin
 1  Oddział Chirurgii Ogólnej 1300 – 1900
 2  Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 1300 – 1900
 3 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii po uzyskaniu zgody Ordynatora
 4  Oddział Ginekologiczno-Położniczy
a) Odcinek Położniczy
b) Odcinek Ginekologiczny
c) Blok Porodowy
1100 – 1600
1100 – 1600
po uzyskaniu zgody Ordynatora
 5  Oddział Dziecięcy 1100 -1800
 6  Oddział Geriatryczny 1000 – 2100
 7  Oddział Wewnętrzny I 1100 – 1900
 8  Oddział Wewnętrzny II 1100 – 1900
 9  Oddział Noworodków i Wcześniaków po uzyskaniu zgody Ordynatora
10 Blok Operacyjny zakaz odwiedzin
11 Szpitalny Oddział Ratunkowy całodobowo

 

Scroll Up