Rejestracja telefoniczna odbywać się będzie za pomocą centrali telefonicznej pod numerami:

33 8721200 lub 33 8721300

W ramach realizacji świadczeń Poradnia udziela:

  • porad lekarskich rehabilitacyjnych,
  • kwalifikuje i kieruje do zabiegów fizjoterapeutycznych,
  • zleca diagnostykę niezbędną do dalszego postępowania terapeutycznego,
  • kieruje do leczenia szpitalnego i sanatoryjnego,
  • wydaje zaświadczenia o stanie zdrowia dla potrzeb różnych zespołów orzekających,
  • wystawia zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne (przedmioty ortopedyczne) i środki pomocnicze.

Wymagane dokumenty:

  • skierowanie do poradni rehabilitacyjnej wystawione przez lekarza medycyny rodzinnej / POZ lub przez innego lekarza specjalistę, który posiada podpisaną umowę z NFZ,
  • dokument z numerem PESEL,
  • dokumentacja dotychczasowego leczenia.

Harmonogram przyjęć:

Lekarz Gab. Pon. Wt. Śr. Czw. Pt.
lek. G. Mierniczek 219 900 – 1400
lek. M. Kurtyka 219 800 – 1800
Scroll Up