Badanie wymaga zgody pacjenta. Przed udzieleniem zgody na badanie należy zapoznać się z informacją zawartą poniżej. Dodatkowe informacje (o rodzaju, znaczeniu i możliwych powikłaniach planowanego badania) mogą uzyskać Państwo w rozmowie wyjaśniającej.


Dlaczego kolonoskopia?

Na podstawie wykonanych dotychczasowych badań i wywiadu lekarskiego istnieje podejrzenie zmian chorobowych w obrębie jelita grubego. W celu dokładnego określenia tych zmian lub wykluczenia ich istnienia, przed ewentualną terapią, należy wykonać badania diagnostyczne. Istnieją dwa sposoby badania:

  • ocena endoskopowa jelita grubego,
  • ocena radiologiczna za pomocą środka kontrastowego wprowadzanego doodbytniczo.

Zastosowanie techniki endoskopowej najczęściej nie wywołuje większych dolegliwości bólowych, a sama ocena jelita jest znacznie dokładniejsza niż w badaniu RTG. W znacznym też stopniu eliminuje możliwość pominięcia zmian chorobowych. W większości przypadków nie wymaga znieczulenia ogólnego.


Przeprowadzenie badania

Badanie wykonuje się po odpowiednim przygotowaniu, polegającym na oczyszczeniu jelita z resztek pokarmowych, najczęściej za pomocą doustnie podawanych środków przeczyszczających, wspomaganych przez wlewy lub wlewki doodbytnicze. Przygotowanie rozpoczyna się w przeddzień zabiegu, kiedy chory musi powstrzymać się od jedzenia i picia innych płynów niż służące do oczyszczenia jelita. W rzadkich przypadkach, ze względu na stan ogólny pacjenta uniemożliwiający tego typu przygotowanie, czyszczenie jelita polega na kilkudniowej głodówce, połączonej z licznymi doodbytniczymi wlewami czyszczącymi. Samo badanie wykonywane jest przy zastosowaniu giętkiego kolonoskopu, który wprowadza się przez odbyt do jelita grubego. Zabieg może być okresami bolesny: ewentualny ból (który trzeba odróżniać od stale występującego wzdęcia wynikającego z podawania powietrza do światła jelita dla jego pełnej oceny) należy zgłosić lekarzowi, gdyż jego utrzymywanie się może być wskazaniem do odstąpienia od dalszej części badania.

Instrument służący do kolonoskopii jest specjalnie dezynfekowany przed każdym badaniem, dlatego też zainfekowanie jest praktycznie niemożliwe. W razie potrzeby pobiera się ze zmian chorobowych wycinki do oceny histopatologicznej. Służą do tego sterylne kleszczyki biopsyjne, co również chroni przed zakażeniem.


Możliwe powikłania

Powodzenie badania oraz pełne bezpieczeństwo nie mogą być zagwarantowane przez żadnego lekarza. Powikłania zdarzają się jednak niezmiernie rzadko (0,35%). Należą do nich: przedziurawienie ściany przewodu pokarmowego (0,14 – 0,18%), krwawienie (0,008%), które zwykle wymagają natychmiastowej operacji. Opisywane były także pojedyncze przypadki odruchowego zatrzymania akcji serca. Śmiertelność z tych powodów jest jeszcze rzadsza. Ryzyko wystąpienia skutków ubocznych istnieje również w przypadku, gdy pacjent (lub członek rodziny) ma zwiększoną skłonność do krwawień, zwłaszcza po drobnych skaleczeniach, po usunięciu zębów, bądź do powstawania sińców po niewielkich urazach mechanicznych.

W sytuacji:

  • zażywania leków wpływających na krzepliwość krwi (np. Aspiryna, Acard, Polocard) – należy je odstawić 3 dni przed badaniem,
  • zażywania leków: Acenocumarol, Varfin, Pradaxa, Xalerto, itp. należy skonsultować się z lekarzem kierującym celem odstawienia leków lub włączeniu do terapii heparyny drobnocząsteczkowej.

Postępowanie po badaniu

W przypadku stosowania znieczulenia nie wolno jeść ani pić przez okres 2 godzin po zabiegu. Wystąpienie jakichkolwiek niejasnych dla objawów należy niezwłocznie zgłosić pielęgniarce lub lekarzowi. Jeśli pozostają niewyjaśnione kwestie związane z tym badaniem należy zwrócić się z pytaniami do personelu medycznego.

Uwaga: Jeżeli zabieg endoskopowy wykonywany jest w warunkach ambulatoryjnych w znieczuleniu ogólnym lub po podaniu narkotycznych środków p/bólowych – nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych w tym dniu i konieczna jest opieka drugiej osoby. Po zabiegu endoskopowym bez znieczulenia wskazane jest nieprowadzenie pojazdów mechanicznych bezpośrednio po jego wykonaniu.

Zaleca się posiadanie aktualnych wyników badań: grupy krwi, morfologii, układu krzepnięcia.

Zasady przygotowania do kolonoskopii preparatem Fortrans, jeśli badanie zaplanowano po godz. 14:00

Na 2 lub 3 dni przed badaniem mają uzasadnienie ograniczenia dietetyczne. W tym okresie należy unikać pokarmów zawierających drobne ziarna lub pestki ( kiwi, winogrona, truskawki, ziarna sezamu, siemienia lnianego itp.), które w trakcie badania mogą zatykać kanał roboczy endoskopu. Zaleca się w przeddzień badania:

  1. lekkie śniadanie, np. herbata, pszenna bułka, żółty ser, jajko,
  2. między godziną 13:00 a 15:00 zjeść zupę ( najlepiej czysty bulion; jak najmniej warzyw),
  3. między godziną 19:00 a 21:00 należy wypić 3 litry roztworu Fortransu- 1 szklankę co 15-20 minut.

Od tej pory do czasu badania nie wolno jeść, można (a nawet należy) pić dowolną ilość klarownych, niegazowanych napojów.

W dniu badania rano należy wypić pozostały 1 litr roztworu Fortransu (1 szklanka co 15 – 20 minut). Przyjmowanie preparatu należy zakończyć 4 godziny przed wyznaczoną godziną badania.

Uwaga: w dniu badania można także wypić całość preparatu przeczyszczającego, tak żeby jego przyjmowanie zakończyć około 4 godziny przed rozpoczęciem badania ( dotyczy pacjentów, którzy nie przewidują problemów z wypiciem dużej ilości płynów w krótkim czasie).

Uwaga: dla poprawy smaku preparatu przeczyszczającego można do niego dodać sok z cytryny i schłodzić w lodówce. Między porcjami preparatu przeczyszczającego można pić niegazowaną wodę lub klarowne soki owocowe ( np. jabłkowy). Można też ssać landrynki, cukier, miód.

Roztwór Fortransu otrzymuje się , rozpuszczając 1 saszetkę preparatu w proszku (Fortrans) w 1 litrze niegazowanej wody.

Udział w badaniu proszę potwierdzić telefonicznie tydzień przed planowanym badaniem (tel. 33 87 21 336).

Scroll Up