Rejestracja

Rejestracja odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 1200 do 1400.  Termin ustalić można osobiście lub telefonicznie: 33 87 21 258

Zakres realizowanych świadczeń

Poradnia zajmuje się profilaktyką, rozpoznawaniem i leczeniem gruźlicy płuc oraz przewlekłej, obturacyjnej choroby płuc, astmy oskrzelowej, raka płuc, zwłóknienia płuc. Do poradni kierowani są również pacjenci z podejrzeniem spastycznego zapalenia oskrzeli, rozedmy płuc i niegruźliczych schorzeń płuc.

Diagnostyka realizowana w poradni obejmuje badania spirometryczne, próby rozkurczowe, RTG klatki piersiowej, EKG, badania laboratoryjne oraz inne konieczne do prawidłowego leczenia. Wykonywane są również testy skórne metodą punktową.

W poradni udzielane są świadczenia w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Harmonogram przyjęć

Lekarz Gab. Pon. Wt. Śr. Czw. Pt.
lek. J. Madej 117 800 – 1200 800 – 1200 1030 – 1430 1030 – 1430 800 – 1200
lek. M. Sumper 114 800 – 1430 1200 – 1800 800 – 1400 800 – 1430,
inne umowy 1430 – 1500
800 – 1400
Scroll Up