Rejestracja do poradni za pomocą centrali telefonicznej od pon.-pt. w godz. 6:00 – 17:00 pod numerami:
33 8721200 lub 33 8721300 bądź za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: poradnia.rejestracja@zzozwadowice.pl

 

Zakres realizowanych świadczeń

Poradnia zajmuje się profilaktyką, rozpoznawaniem i leczeniem gruźlicy płuc oraz przewlekłej, obturacyjnej choroby płuc, astmy oskrzelowej, raka płuc, zwłóknienia płuc. Do poradni kierowani są również pacjenci z podejrzeniem spastycznego zapalenia oskrzeli, rozedmy płuc i nie gruźliczych schorzeń płuc.

Diagnostyka realizowana w poradni obejmuje badania spirometryczne, próby rozkurczowe, RTG klatki piersiowej, EKG, badania laboratoryjne oraz inne konieczne do prawidłowego leczenia. Wykonywane są również testy alergiczne skórne metodą punktową.

 

Aby skorzystać z bezpłatnych usług Poradni w ramach kontraktu z NFZ, wymagane jest skierowanie wystawione przez lekarza medycyny rodzinnej/POZ lub przez innego lekarza specjalistę, który posiada podpisaną umowę z NFZ.

                                                                                      

Harmonogram przyjęć

Lekarz Gab. Pon. Wt. Śr. Czw. Pt.
lek. J. Madej 115 800 – 1200 800 – 1200 1030 – 1430 1030 – 1430 800 – 1200
lek. M. Sumper 113 800 – 1430 1200 – 1800 800 – 1400 800 – 1430,
inne umowy 1430 – 1500
800 – 1400
Pracownia Spirometrii 114  800 – 1400  800 – 1800  800 – 1400  800 – 1400  800 – 1400
Scroll Up