Dysfunkcja słuchu chorego nie powinna stanowić przeszkody w procesie jego leczenia. Szpital w Wadowicach, chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom pacjentów i działać zgodnie z obowiązującymi przepisami, opracował system pomocy. Celem jest zniwelowanie barier w komunikowaniu się osób niesłyszących.
Osoba niepełnosprawna, która chce skorzystać z usług naszej placówki może wysłać zgłoszenie:
– e-mailowo na adres: sekretariat@zzozwadowice.pl
– faxem pod numer: 33 82 34 687
Zgłoszenie należy wysłać co najmniej trzy dni robocze przed spotkaniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Treść zgłoszenia powinna zawierać następujące informacje:

  1. Imię i nazwisko osoby uprawnionej,
  2. Imię i nazwisko osoby towarzyszącej, o ile osoba taka będzie obecna,
  3. Rodzaj sprawy i jej krótki opis,
  4. Propozycję terminu wizyty w celu wpisania na listę oczekujących,
  5. Sposób kontaktowania się z osobą zgłaszającą.

Osoba z dysfunkcją słuchu podczas wizyty w Szpitalu ma prawo do korzystania z pomocy osoby przez siebie wskazanej podczas rejestracji, przyjęcia oraz na każdym etapie postępowania medycznego. Może również skorzystać z pomocy pracownika naszej placówki, który posługuje się językiem migowym. O czasie i miejscu spotkania z tłumaczem osoba zainteresowana będzie powiadomiona w sposób podany w zgłoszeniu. Świadczenie jest bezpłatne. Osobą wyznaczoną do kontaktu dla uprawnionych pacjentów jest Koordynator Powiatowej Przychodni Specjalistycznej w Wadowicach, którego gabinet mieści się na parterze budynku PPS w pokoju nr 144. Opiekunowie osób uprawnionych mogą również skontaktować się z koordynatorem telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 14 pod numerem telefonu 33 87 21 234.

Scroll Up