Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach uzyskał Certyfikat Akredytacyjny nadany przez Ministra Zdrowia w dniu 18 lipca 2022r., potwierdzający spełnienie standardów akredytacyjnych dla leczenia szpitalnego w zakresie działalności zakładu leczniczego – Całodobowe Świadczenia Szpitalne.

Scroll Up