Aktualności


Realizujemy inwestycję REACT EU dla zdrowia „Przeciwdziałanie skutkom społecznym pandemii COVID-19 oraz poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego Szpitala im. św. Jana Pawła II w Wadowicach poprzez nadbudowę pawilonu „E” o dwie kondygnacje wraz z niezbędnym wyposażeniem”.


Zapraszamy lekarzy rezydentów do odbywania specjalizacji.


Otwieramy bezpłatną Szkołę Rodzenia “Małe Szczęście”.


Informujemy, że istnieje możliwość rejestracji do poradni:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: Podstawowa Opieka Zdrowotna – pozrejestracja@zzozwadowice.pl, Poradnie specjalistyczne – ppsrejestracja@zzozwadowice.pl
  • telefonicznie pod numerem telefonu (33) 87 21 200 lub (33) 87 21 300 – więcej na temat rejestracji telefonicznej po kliknięciu w TEN LINK
  • osobiście
Scroll Up