Aktualności


System rejestracji telefonicznej do poradni diagnostycznych

Data:
Kategoria: Bez kategorii

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach informuje, że aby zarejestrować się telefonicznie do poradni należy wybrać numer główny do ZZOZ w Wadowicach 33 8721200 lub 33 8721300.

Po wybraniu numeru głównego będzie możliwość tonowego wyboru żądanej jednostki organizacyjnej ZZOZ (Oddziały, Poradnie Specjalistyczne, Pracownie Diagnostyczne, Administracja)

Poniżej zamieszczamy l dokument, w którym znajdują się godziny pracy rejestracji telefonicznej wszystkich Poradni i Pracowni Diagnostycznych oraz dokument, który prezentuje kolejne kroki, jakie należy wykonać, po odsłuchaniu zapowiedzi powitalnej, aby zarejestrować się do wybranej poradni.

Godziny rejestracji telefonicznej poradni i pracowni diagnostycznych

Schemat wyboru numerów rejestracji telefonicznej

 

 

Scroll Up