Przełożona Pielęgniarek – mgr Iwona Biczak-Kamieńszczyk
tel. 33 8721354, op@zzozwadowice.pl

Koordynator Powiatowej Przychodni Specjalistycznej – mgr Renata Gnojek
tel. 33 8721234, pps@zzozwadowice.pl

Koordynator Zintegrowanego Systemu Zarządzania – mgr Teresa Szczurek
tel. 33 8721365, iso2@zzozwadowice.pl

Specjalista ds. Epidemiologii – lic. Grażyna Polus
tel. 33 8721253, pe@zzozwadowice.pl

Specjalista ds. BHP – inż. Barbara Wojewoda
tel. 33 8721338, bwojewoda@zzozwadowice.pl

Apteka Szpitalna
Kierownik – mgr Renata Półtorak

tel. 33 8721321, apteka@zzozwadowice.pl

Administracja

Dział Ekonomiczno-Finansowy
p.o. Główny Księgowy – mgr Renata Mikołajczyk
tel. 33 8721273, fax. 33 8739878, nk@zzozwadowice.pl

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Kierownik – mgr Ewa Matuła
tel. 33 8721203, kadry@zzozwadowice.pl

Dział Organizacji i Nadzoru
Kierownik – mgr Monika Kumorek
tel. 33 8721282, metorg@zzozwadowice.pl

Sekcja Statystyki Medycznej i Dokumentacji Chorych
Kierownik – Bożena Fidzińska
tel. 33 8721320, stat@zzozwadowice.pl

Dział Zamówień Publicznych
Kierownik – mgr Katarzyna Grzybczyk
tel. 33 8721290, fax. 338232230, zp@zzozwadowice.pl

Dział Techniczny
Kierownik – inż. Wojciech Fidzińśki
tel. 33 8721240, dt@zzozwadowice.pl

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia
Kierownik – Halina Dąbrowska
tel. 33 8721274, gz@zzozwadowice.pl

Dział Informatyczny
Kierownik – mgr inż. Tadeusz Hebl
tel. 33 8721200 wew. 424, admin@zzozwadowice.pl

Dział Żywienia Zbiorowego
Kierownik – Grażyna Wojtunik
tel. 33 8721373, relewy@zzozwadowice.pl

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Inspektor ds. Obronnych i Rezerw – Halina Stela
tel. 33 8721345

Administrator Bezpieczeństwa Informacji
mgr Barbara Sośnicka-Pawińska
tel. 33 8721271, abi@zzozwadowice.pl

Scroll Up