Przełożona Pielęgniarek – mgr Iwona Biczak-Kamieńszczyk
tel. 33 8721354, op@zzozwadowice.pl

Koordynator Powiatowej Przychodni Specjalistycznej – mgr Renata Gnojek
tel. 33 8721234, pps@zzozwadowice.pl

Koordynator Zintegrowanego Systemu Zarządzania – Elżbieta Wandycz
tel. 33 8721365, iso2@zzozwadowice.pl

Specjalista ds. Epidemiologii – lic. Grażyna Polus
tel. 33 8721253, pe@zzozwadowice.pl

Specjalista ds. BHP – inż. Barbara Wojewoda
tel. 33 8721338, bwojewoda@zzozwadowice.pl

Apteka Szpitalna
Kierownik – mgr Renata Półtorak

tel. 33 8721321, apteka@zzozwadowice.pl

Administracja

Dział Ekonomiczno-Finansowy
Główny Księgowy – Elżbieta Janiga
tel. 33 8721273, fax. 33 8739878, nk@zzozwadowice.pl

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Kierownik – Dominika Studnicka
tel. 33 8721203, kadry@zzozwadowice.pl

Dział Prawno-Organizacyjny
Kierownik – Marian Sołtysiewicz
tel. 33 8721453, prawny@zzozwadowice.pl

Dział Komunikacji, Działalności Komercyjnej i Nowych Projektów
Kierownik – Katarzyna Komorowska
tel. 33 8721282, komunikacja@zzozwadowice.pl

Sekcja Statystyki Medycznej i Dokumentacji Chorych
Kierownik – Justyna Handzlik
tel. 33 8721320, stat@zzozwadowice.pl

Dział Zamówień Publicznych
Kierownik – mgr Katarzyna Grzybczyk
tel. 33 8721290, fax. 338232230, zp@zzozwadowice.pl

Dział Techniczny
Kierownik – Barbara Zajda
tel. 33 8721240, dt@zzozwadowice.pl

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia
Kierownik – Karolina Żmuda
tel. 33 8721274, gz@zzozwadowice.pl

Dział Informatyczny
Kierownik – mgr inż. Tadeusz Hebl
tel. 33 8721200 wew. 424, admin@zzozwadowice.pl

Dział Żywienia Zbiorowego
Kierownik – Grażyna Wojtunik
tel. 33 8721373, relewy@zzozwadowice.pl

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Inspektor ds. Obronnych i Rezerw
Halina Stela
tel. 33 8721345, hstela@zzozwadowice.pl

Administrator Bezpieczeństwa Informacji
mgr Barbara Sośnicka-Pawińska
tel. 33 8721271, abi@zzozwadowice.pl

Scroll Up