Aktualności


ZZOZ w Wadowicach realizatorem programu pn. “Zapobieganie nadwadze i otyłości wśród mieszkańców woj. małopolskiego”

Data:
Kategoria: Ogłoszenia

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że ZZOZ w Wadowicach został wybrany na realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Zapobieganie nadwadze i otyłości wśród mieszkańców województwa małopolskiego”.

Celem Programu jest poprawa stanu zdrowia uczestników poprzez redukcję masy ciała u osób ze stwierdzoną nadwagą i otyłością, a także edukowanie i promowanie aktywnego trybu życia. W ramach Programu zaplanowano konsultacje z dietetykiem oraz psychologiem, zajęcia rehabilitacyjne na basenie (w Krytej Pływalni „Delfin” w Wadowicach) i sali rehabilitacyjnej, a także utworzenie dietetycznego punktu konsultacyjnego. Dopełnieniem tych działań będzie prowadzona kampania edukacyjno-informacyjna.

Czas realizacji Programu to wrzesień-grudzień 2021 roku. Rekrutacja uczestników trwa od czerwca do końca sierpnia. Na etapie rekrutacji współpracujemy z lekarzami Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz poradniami specjalistycznymi (diabetologicznymi, kardiologicznymi, pulmonologicznymi, wad postawy, chorób metabolicznych oraz rehabilitacyjnymi).

Do Programu mogą zgłosić się również sami pacjenci. Zapraszamy kobiety w wieku od 18 do 60 lat i mężczyzn w wieku od 18 lat do 55 lat do kontaktu:

– telefonicznego: 33 87 21 234, 33 87 21 292

– mailowego: ppsrejestracja@zzozwadowice.pl

Podstawą kwalifikacji są określone kryteria włączenia i wykluczenia, wywiady lekarskie oraz badania biochemiczne.

Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników, prosimy o jak najszybsze dokonywanie zgłoszeń. W przypadku osiągnięcia wymaganej liczby pacjentów przed planowanym terminem zakończenia rekrutacji późniejsze zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Program jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Scroll Up