Aktualności


ZZOZ w Wadowicach realizatorem programu pn. “Zapobieganie nadwadze i otyłości wśród mieszkańców woj. małopolskiego”

Data:
Kategoria: Programy

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że ZZOZ w Wadowicach został wybrany na realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Zapobieganie nadwadze i otyłości wśród mieszkańców województwa małopolskiego”.

Celem Programu jest poprawa stanu zdrowia uczestników poprzez redukcję masy ciała u osób ze stwierdzoną nadwagą i otyłością, a także edukowanie i promowanie aktywnego trybu życia. W ramach Programu zaplanowano konsultacje z dietetykiem oraz psychologiem, zajęcia rehabilitacyjne na basenie (w Krytej Pływalni „Delfin” w Wadowicach) i sali rehabilitacyjnej, a także utworzenie dietetycznego punktu konsultacyjnego. Dopełnieniem tych działań będzie prowadzona kampania edukacyjno-informacyjna.

Czas realizacji Programu to wrzesień-grudzień 2021 roku. Rekrutacja uczestników trwa od czerwca do końca sierpnia. Na etapie rekrutacji współpracujemy z lekarzami Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz poradniami specjalistycznymi (diabetologicznymi, kardiologicznymi, pulmonologicznymi, wad postawy, chorób metabolicznych oraz rehabilitacyjnymi).

Do Programu mogą zgłosić się również sami pacjenci. Zapraszamy kobiety w wieku od 18 do 60 lat i mężczyzn w wieku od 18 lat do 55 lat z BMI ≥ 25 kg/m2 i ≤ 45kg/m2 do kontaktu:

– telefonicznego: 33 87 21 234, 33 87 21 292

– mailowego: ppsrejestracja@zzozwadowice.pl

Podstawą kwalifikacji są określone kryteria, wywiady lekarskie oraz badania biochemiczne.

Kryteria wykluczenia:

  • cukrzyca wymagająca farmakoterapii,
  • ciężkie, niepoddające się leczeniu nadciśnienie tętnicze,
  • choroba niedokrwienna serca,
  • niewydolność krążenia,
  • niedoczynność lub nadczynność tarczycy niewyrównana,
  • choroba/zespół Cushinga,
  • zaburzenia psychotyczne,
  • padaczka,
  • sterydoterapia doustna,
  • dysfunkcja układu ruchu uniemożliwiająca wykonywanie ćwiczeń.

Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników, prosimy o jak najszybsze dokonywanie zgłoszeń. W przypadku osiągnięcia wymaganej liczby pacjentów przed planowanym terminem zakończenia rekrutacji późniejsze zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Program zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Scroll Up