Aktualności


Zasady odwiedzin u pacjentów Szpitala im. Jana Pawła II w Wadowicach od dnia 01.12.2023r

Data:
Kategoria: Bez kategorii

Zasady odwiedzin u pacjentów Szpitala im. Jana Pawła II w Wadowicach od dnia 01.12.2023r:

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną i obserwowanym znacznym wzrostem zachorowań na sezonowe infekcje wirusowe dróg oddechowych, w tym Covid-19, Dyrekcja Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach w trosce o dobro pacjentów oraz mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego osobom hospitalizowanym oraz personelowi Szpitala i wynikającą z tego potrzebę zmniejszenie ryzyka transmisji zakażeń, wprowadza:

Od dnia 01.12. 2023 roku organizacja odwiedzin u pacjentów przebywających we wszystkich oddziałach Szpitala im. Jana Pawła II w Wadowicach odbywać się będzie z uwzględnieniem poniższych zasad:

Zasady odwiedzin:

  • Dopuszcza się odwiedziny jednoczasowo jednej osoby odwiedzającej na sali chorych z zachowaniem limitu czasowego (maksymalnie ok. 30 min).
  • Odwiedziny pacjentów w szpitalu odbywają się w godzinach określonych regulaminem odwiedzin i wizyt w danym oddziale.
  • Osoby odwiedzające pacjentów nie mogą wykazywać objawów infekcji dróg oddechowych.
  • Przed wejściem na oddział osoby odwiedzające są zobowiązane do przeprowadzenia dezynfekcji rąk oraz do zakrycia ust i nosa przy użyciu własnych jednorazowych masek.
  • Osoby odwiedzające mają obowiązek dezynfekcji rąk także przed i po kontakcie z pacjentem oraz po opuszczeniu oddziału.
  • Pacjenci małoletni na Oddziale Dziecięcym mogą pozostawać jednoczasowo pod opieką jednego opiekuna przez całą dobę.
  • W przypadku pogorszenia się stanu pacjenta lub w innych uzasadnionych i wyjątkowych okolicznościach, dopuszcza się odwiedziny poza wyznaczonymi godzinami, po każdorazowym uzgodnieniu z Ordynatorem/Lekarzem Kierującym Oddziałem lub lekarzem dyżurnym.
  • Zaleca się kontakt Rodziny z osobami przebywającymi w szpitalu za pomocą środków komunikacji (np. telefon, Messenger, WhatsApp)
Scroll Up