Aktualności


Zakończenie realizacji II edycji programu “Zapobieganie nadwadze i otyłości wśród mieszkańców województwa małopolskiego”.

Data:
Kategoria: Bez kategorii

Szanowni Państwo,

informujemy, że dobiegła końca realizacja  II edycji programu pn. Zapobieganie nadwadze i otyłości wśród mieszkańców Województwa Małopolskiego. Prowadzenie programu było możliwe dzięki wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, za co serdecznie dziękujemy.

Celem programu było zmniejszenie masy ciała, obwodu talii, zwiększenie wiedzy i motywacji do dbania o zdrowie uczestników programu i rodzin, poprawa wskaźników biochemicznych, a także zwiększenie aktywności fizycznej i prowadzenie zdrowego stylu życia u uczestników programu. Do programu zgłosiły się 150 osób z czego 118 nich zostało pozytywnie zakwalifikowanych do uczestnictwa.  Ostatecznie program ukończyło 110 osób. Podjęte działania były kompleksowe i obejmowały wprowadzenie odpowiedniej diety, aktywności fizycznej oraz zmian behawioralnych. Obejmowały one:

  • moduł fizjoterapeutyczny, który obejmował ćwiczenia na basenie (aqua-fitnes, aqua jogging) oraz w sali gimnastycznej. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowaną rehabilitantkę,
  • moduł dietetyczny realizowany był podczas indywidualnych spotkań oraz warsztatów grupowych przez profesjonalnego dietetyka. Spotkania obejmowały tematykę związaną z zasadami zdrowego żywienia w oparciu o piramidę zdrowego żywienia z uwzględnieniem aktywności fizycznej, omawianiu indywidualnych upodobań oraz najczęściej popełnianych błędów żywieniowych. Do dyspozycji uczestników był również  dietetyczny punkt konsultacyjny,
  • moduł psychologiczny obejmował spotkania z psychologiem (interwencje behawioralne). Zajęcia miały charakter głównie motywacyjny. Ich celem było także wspólne odkrywanie przeszkód w drodze do celu jakim była redukcja masy ciała. Podczas warsztatów prowadzonych w grupach omawiano również metody radzenia sobie ze stresem, który stanowi istotny czynnik popełnianych błędów żywieniowych.

Podczas spotkania, które odbyło się 29 grudnia 2022 roku  wszyscy uczestnicy otrzymali imienne certyfikaty uczestnictwa i podziękowania za udział w Programie, a sześcioro  najbardziej zaangażowanych osób otrzymało wyróżnienie w postaci nagród rzeczowych, za najlepsze osiągnięte efekty (najwyższy wskaźnik redukcji masy ciała)  oraz za wzorową frekwencję podczas zajęć.

Ogromnie się cieszymy, że odbiór programu przez uczestników był tak pozytywny
i mamy nadzieję, że motywacja uczestników do dalszych zmian zostanie utrzymana. Serdecznie dziękujemy, za wszystkie słowa uznania i podziękowania ze strony uczestników kierowanych do naszych terapeutów, koordynatora programu oraz pozostałych osób zaangażowanych w jego realizację.

 

Scroll Up