Aktualności


Ważna informacja o zmianach organizacji funkcjonowania SOR

Data:
Kategoria: Bez kategorii

Szanowni Państwo,

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach informuje, że w związku z rozpoczęciem realizacji inwestycji
pn. „Przebudowa i doposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR) i pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR w ZZOZ Wadowice” finansowanego ze środków budżetu państwa – Funduszu Medycznego w ramach programu inwestycyjnego pod nazwą „Program inwestycyjny modernizacji podmiotów leczniczych” z dniem 9 maja 2024 roku nastąpi czasowa zmiana organizacji funkcjonowania SOR Szpitala im. Św. Jana Pawła II w Wadowicach. Zmiany organizacji dotyczyć będą m.in. ścieżek ruchu pacjenta oraz zmiany miejsc podjazdu dla Zespołów Ratownictwa Medycznego.

 W związku z tym, podjazd dla karetek znajdować się będzie przed wejściem głównym do budynku szpitala. Pacjenci, którzy samodzielnie udadzą się na SOR proszeni są o wchodzenie wejściem głównym do szpitala i kierowanie się odpowiednio oznaczonymi ścieżkami ruchu lub skorzystanie z pomocy personelu obsługującego portiernię.

W trosce o bezpieczeństwo Pacjentów cała trasa, jaką należy przejść została odpowiednio oznaczona.
Uprzejmie prosimy wszystkich, którzy udają się do SOR o zwracanie uwagi na odpowiednie oznaczenia. Zachęcamy również do korzystania z pomocy personelu portierni szpitala znajdującej się zaraz przy wejściu głównym, który pokieruje Państwa w odpowiednie miejsce.

Zapewniamy, że powyższe zmiany nie wpłyną na zabezpieczanie pomocy i opieki medycznej dla pacjentów SOR. Jednoczenie informujemy, że wszystkie obszary działania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wynikające z §5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U. 2024.336.t.j.) zostają zachowane.

Ponadto pragniemy podkreślić, że do pomocy w obsłudze i transporcie Pacjentów został zatrudniony dodatkowy personel, który będzie stanowić wsparcie dla podstawowego zespołu.

Informujemy również, że zmiany związane z inwestycją mają charakter przejściowy, a powrót do poprzedniej organizacji funkcjonowania SOR planowany jest pod koniec bieżącego roku.

Scroll Up